Close
Ikona ostrzeżenia

Ważne zmiany dotyczące produktów Server i Data Center
Wprowadzamy zmiany dotyczące naszych produktów Server i Data Center, które polegają między innymi na wycofaniu ze sprzedaży nowych licencji Server od 2 lutego 2021 roku oraz zakończeniu wsparcia technicznego dla wersji Server 2 lutego 2024 roku. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Inwestycje w produkty Server


Jakie zmiany wprowadziliśmy?

W ubiegłym roku ciężko pracowaliśmy nad zapewnieniem platformy, która pozwoli na niezawodne działanie wszystkich naszych produktów. Poniżej przedstawiamy niektóre spośród najważniejszych ulepszeń, jakie wprowadziliśmy w minionym roku w naszych produktach Server.

Jira Software i Jira Core

Ulepszenia wydajności

 • Usprawnienie wydajności sprawdzania licencji: porównywanie liczby użytkowników z poziomem licencji wpływało negatywnie na wydajność produktów. Poprawiliśmy wydajność w przypadku licencji z ograniczonym poziomem użytkowników, skracając średni czas odpowiedzi o 65%.
 • Sterowanie gadżetem Ulubione filtry: w przypadku dużych filtrów zliczanie wszystkich zgłoszeń może obniżać wydajność. Aby zapewnić większą kontrolę, dodaliśmy ustawienie globalne, które umożliwia określenie maksymalnego limitu czasu dla tego popularnego gadżetu. Jeśli ładowanie zgłoszeń będzie trwało zbyt długo, ich zliczanie zostanie przerwane i zostanie wyświetlony komunikat „Zbyt wiele zgłoszeń”.

Postępy w dziedzinie metodyki Agility

 • Odświeżony wykres prędkości: całkowicie zmieniliśmy sposób prezentacji wykresu prędkości, dzięki czemu obecnie można śledzić powyżej siedmiu sprintów, a na wykresie można wyświetlić nawet 120 sprintów. Ten nowy wykres umożliwia również wybranie wstępnie zdefiniowanych ram czasowych lub wybranie niestandardowego zakresu dat oraz wyświetlenie średniej prędkości zespołu. Posiada również nową szatę graficzną i sporo ciekawych funkcji, takich jak możliwość wyświetlenia wybranego sprintu w zbliżeniu.
 • Możliwość ograniczenia sprintów: aby ograniczyć prawdopodobieństwo połączenia zgłoszeń z niewłaściwym sprintem, włączyliśmy nową opcję administracyjną umożliwiającą ograniczenie zakresu wyboru sprintów (dostępnego na liście rozwijanej Sprint) do sprintów wybranych przez użytkownika. Po wybraniu opcji Właściwe sprinty wyświetlone zostaną wyłącznie sprinty należące do projektu wybranego na stronie. Aby wyświetlić sprinty niepołączone z żadnym projektem, można wybrać opcję Pokaż wszystko. Wówczas wyświetlone zostaną wszystkie sprinty.

Ulepszona niezawodność i stabilność

 • Naprawiono funkcję „Wyświetl tablicę”: naprawiliśmy uciążliwy błąd polegający na tym, że funkcja „Wyświetl tablicę” ulegała awarii po usunięciu (lub wyłączeniu) katalogu LDAP z grupą dodaną do administratora tablicy. Obecnie funkcja „Wyświetl tablicę” pozwala wyświetlić wszystkie tablice w oczekiwany sposób, niezależnie od jakichkolwiek zmian w katalogu LDAP.

Confluence

Ulepszenia wydajności

 • Zapewnienie wydajności w ogromnych przestrzeniach: podczas ładowania drzewa stron przeprowadzane są liczne sprawdzenia uprawnień, aby zapewnić, że ludzie nie będą widzieli stron z ograniczonym dostępem. W przypadku bardzo dużych przestrzeni te sprawdzenia mogą zużywać mnóstwo pamięci i zasobów procesora, a w konsekwencji wpływać negatywnie na ogólną wydajność witryny. Obecnie podczas odwiedzania przestrzeni załadujemy maksymalnie 200 stron na każdym poziomie hierarchii. Będzie można kliknąć przycisk Pokaż wszystkie strony, aby załadować wszystkie strony w przestrzeni za jednym razem.
 • Mniej spamu w dzienniku: masz już dość otrzymywania fałszywych komunikatów o błędach dotyczących niepowodzenia zadania LaasPerformanceLoggingJob w Twoich instancjach testowych Confluence? Zadanie LaasPerformanceLoggingJob zostało usunięte przy rozruchu, aby uniknąć niejasności, spamu w dzienniku, a także oszczędzać zasoby przydzielone do uruchomienia zadania.

Udoskonalenia w zakresie edycji plików

 • Aplikacja Companion stale się rozwija: całkowicie przeprojektowaliśmy aplikację Companion (która umożliwia edycję dowolnego typu pliku w Confluence) i od tamtego czasu nieprzerwanie ją ulepszamy. Ułatwiliśmy sposób przekazywania plików. Jeśli po rozpoczęciu edycji pliku zostanie przekazana jego nowa wersja, otrzymasz ostrzeżenie. Możesz wówczas odrzucić swoje zmiany lub kontynuować przekazywanie zmian jako nowej wersji w historii plików. Możesz nawet ustawić zaufane domeny, zanim udostępnisz aplikację Companion wszystkim użytkownikom.

Ulepszenia środowiska użytkownika

 • Więcej kolorów komórek: obecnie można wybierać spośród 49 różnych kolorów komórek w tabeli, łącznie z kolorem czarnym oraz wszystkimi kolorami tęczy. Dotychczasowe kolory wciąż są dostępne, więc istniejące tabele nie zmienią swojego wyglądu. Mamy nadzieję, że tworząc artystyczne tabele, będziesz się bawić równie dobrze, jak my.
 • Poprawka łącza kotwicy szablonu strony: naprawiliśmy kłopotliwy błąd, który uniemożliwiał dodawanie kotwic do szablonu. Obecnie możesz z powodzeniem zakotwiczyć łącza!
 • Automatyzacja zadań o znaczeniu krytycznym dla działalności za pomocą elementów webhook: elementy webhook są sposobem na powiadamianie przez jedną aplikację innej aplikacji w czasie rzeczywistym o wystąpieniu zdarzenia. Za pomocą elementu webhook możesz wydać aplikacji czatu polecenie, aby tworzyła nowy kanał lub pokój za każdym razem, gdy ktoś utworzy nową przestrzeń dla swojego zespołu lub projektu. Aplikacja Confluence będzie wówczas nasłuchiwać zdarzenia „utwórz przestrzeń”, aby wysłać komunikat na adres URL podany przez aplikację czatu (punkt końcowy).

Jira Service Management (dawniej Jira Service Desk)

Ulepszenia w zakresie skalowania i zgodności

 • Ulepszenia w zakresie przetwarzania umów SLA: w przypadku niektórych klientów z dużymi zestawami danych oraz częstymi aktualizacjami obliczanie umowy SLA dla wszystkich zgłoszeń spowolniłoby pracę lub całkowicie ją uniemożliwiło. Aby do tego nie doszło, a obliczenia umowy SLA były spójne, wprowadziliśmy zmiany w sposobie serializacji operacji obliczania umów SLA. Obecnie rozwiązanie Jira Service Desk jest znacznie bardziej odporne na duże obciążenia.

Udoskonalenia w zakresie powiadomień i wiadomości e-mail

 • Włączenie powiadomień dla agentów działających jako klienci: domyślnie agenci i administratorzy pracujący przy projektach Service Desk, a od czasu do czasu działający jako klienci, nie otrzymują żadnych powiadomień na temat wewnętrznych komentarzy lub zmian, chyba że zostaną one upublicznione. Obecnie nadaliśmy roli agenta priorytet, także gdy działa on jako klient lub osoba zatwierdzająca. Pomoc dotyczącą innych funkcji zarządzania powiadomieniami można znaleźć na tej stronie.
 • Naprawiono łącze „Wyświetl wniosek” w wiadomości e-mail: dotychczas klikając łącze „Wyświetl wniosek” znajdujące się w powiadomieniu e-mail, użytkownik był przekierowywany do instancji, a nie do zgłoszenia w Service Desk. Po naprawieniu tego błędu łącze „Wyświetl wniosek” zawarte w powiadomieniach e-mail przekierowuje do konkretnego łącza zgłoszenia w systemie Jira (dostępnego dla użytkowników posiadających licencję).
 • Koniec ze zduplikowanymi załącznikami: gdy klienci zgłaszają wnioski za pośrednictwem poczty elektronicznej, treść wiadomości e-mail jest dodawana do opisu wniosku. Sygnalizowano nam, że często w treści tej znajdują się niepożądane materiały multimedialne, takie jak obrazy o charakterze marketingowym, loga firm oraz inne elementy zawartości stopki wiadomości e-mail. Obecnie można wykryć i zignorować wszelkie duplikaty, dzięki czemu wnioski będą przejrzyste i bardziej czytelne.

Większy komfort pracy dla agentów i użytkowników

 • Zachowanie prywatności wniosków: od teraz wszelkie nowe wnioski utworzone w portalu klienta będą domyślnie ustawione jako prywatne, a użytkownik będzie musiał wybrać opcję ich udostępnienia. Podobnie jak w przypadku wniosków zgłaszanych pocztą elektroniczną, utworzyliśmy w konfiguracji Jira Service Desk nową opcję, która pozwala wybrać, czy wnioski mają pozostać prywatne czy też można je udostępnić klientom.
 • Wnioskowanie o uczestników z poziomu ekranu tworzenia zgłoszenia: dotychczas o uczestników można było zawnioskować wyłącznie z poziomu zgłoszenia. Obecnie użytkownicy mogą również wnioskować o uczestników z poziomu ekranu tworzenia zgłoszenia.
 • Wielojęzyczna obsługa klienta: nasz wielojęzyczny portal klienta oraz centrum pomocy umożliwiają świadczenie pomocy klientom w preferowanym przez nich języku. Do projektu usługowego można dodać dodatkowe języki oraz tłumaczenia najważniejszych elementów. Będą one wyświetlane w nazwach portalu, typach wniosków i ogłoszeniach.

Bitbucket

Ulepszenia zgodności i bezpieczeństwa

 • Możliwość śledzenia wypychania: wprowadziliśmy funkcję dzienników wypychania, które usprawnią audyt informacji, gdy będzie trzeba szybko znaleźć konkretną informację na temat zmian gałęzi w repozytorium w czasie. Administratorzy zyskają wgląd w szczegółowe informacje, takie jak osoby, które wypchnęły poszczególne commity lub były odpowiedzialne za utworzenie lub usunięcie gałęzi.

Więcej możliwości dla programistów

 • Zintegrowane narzędzia CI/CD: w celu usprawnienia przepływu pracy udostępniliśmy dwa nowe sposoby pozyskiwania ciągłej opinii na temat kodu — nową stronę Kompilacje oraz nową kartę Kompilacje na stronie pull requestów. Obecnie po zintegrowaniu instancji z Bamboo, Jenkins lub inną aplikacją CI można wyświetlać wyniki kompilacji oraz dodatkowe powiązane informacje na tych dwóch stronach, tuż obok kodu, gdzie są one najcenniejsze.
 • Nowe środowisko pull requestów: strona pull requestów została przeprojektowana i wyposażona w szereg ulepszeń, aby przeglądanie kodu przebiegało płynniej i przyjemniej, a nie było tylko żmudnym zadaniem. Wśród zmian, o które prosili użytkownicy, znalazła się możliwość dodawania komentarzy, wyróżniania elementów składni, a także ulepszenia w zakresie zadań i drzewa plików.
 • Poprawka dotycząca wyświetlania pull requestu w widoku różnicowym: obecnie masz gwarancję, że wszystkie zmiany w widoku różnicowym pull requestu będą zawsze widoczne. Jeśli początkowy wniosek zwróci obcięty widok różnicowy, nastąpi powrót do pobierania różnicy wraz z minimalną ilością kontekstu (10 wierszy z każdej strony zmiany). Dzięki temu masz gwarancję, że zobaczysz wszystkie zmiany w widoku różnicowym, pod warunkiem, że minimalny kontekst w tym widoku nie przekroczy 10 000 wierszy (wówczas pojawi się ostrzeżenie).
 • Wyświetlanie ukrytych komentarzy: potrzebujesz więcej kontekstu dotyczącego zmiany kodu w ramach pull requestu? Wybierając licznik innych komentarzy wyświetlany przy Twoim pull requeście, zyskasz możliwość wyświetlenia listy aktywności, na której będą widoczne komentarze przeterminowane lub pojawiające się w innej różnicy.
 • Wyłączanie skrótów klawiszowych: jakiś czas temu wprowadziliśmy skróty klawiszowe, aby umożliwić szybkie i łatwe poruszanie się po Bitbucket i wykonywanie częstych czynności bez konieczności odrywania palców od klawiatury. Użytkownicy poinformowali nas jednak, że te skróty klawiszowe mogą ograniczać użyteczność oraz dostępność. Aby zapewnić większą elastyczność, można obecnie wyłączyć skróty klawiszowe w ustawieniach konta.

Bamboo

Więcej możliwości dla programistów

 • Zadania warunkowe: obecnie można oznaczać zadania jako warunkowe za pomocą zmiennych i wyrażeń regularnych, aby tworzyć warunki, które muszą zostać spełnione, aby uruchomienie zadania było możliwe. Określając, które zadania nie są obowiązkowe, możesz pominąć etapy kompilacji w gałęziach planu. Warunki dla zadań można ustawiać za pośrednictwem interfejsu użytkownika Bamboo lub przy użyciu specyfikacji w Bamboo.
 • Czyszczenie przestrzeni roboczej zdalnych agentów: aby ułatwić czyszczenie katalogów kompilacji w zdalnych agentach, wprowadziliśmy funkcję, której działanie polega na automatycznym usuwaniu przestrzeni roboczych kompilacji i wdrożeń z katalogów głównych zdalnych agentów, jeśli odpowiadające im encje zostaną usunięte z Bamboo Server.
 • Rozbudowana konfiguracja gałęzi planu: udostępniliśmy nowe opcje konfiguracji dla gałęzi planu, aby użytkownicy mogli utworzyć niestandardową gałąź planu, różniącą się od gałęzi domyślnej. To oznacza, że obecnie można testować niestandardowe zmiany w gałęzi planu bez konieczności kopiowania zmian do konfiguracji głównej i tworzyć konfiguracje niestandardowe dla poszczególnych gałęzi.
 • Elementy webhook: za pomocą elementów webhook w Bamboo można wysyłać wybrane informacje z Bamboo w czasie rzeczywistym do aplikacji zewnętrznych. Można na przykład wyświetlać stan kompilacji w Bamboo w pokoju czatu zespołu lub sygnalizować alarm, jeśli plan zakończy się niepowodzeniem.

Zintegrowane rozwiązanie do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

 • Eksportowanie/wyświetlanie planu w języku YAML: obecnie możesz automatycznie wyeksportować istniejące plany i wdrożenia do specyfikacji YAML w Bamboo, co ułatwi migrację planów Bamboo do konfiguracji jako kodu. Przejście na specyfikację YAML nigdy nie było tak proste! Co więcej, obecnie możesz również wyświetlić plan w języku YAML.
 • Lepsze dzienniki: wiadomo, że tworzenie zbyt rozbudowanych dzienników powoduje poważne problemy z wydajnością, a nawet błąd przekroczenia limitu czasu przetwarzania wyniku kompilacji (wyszarzone kompilacje). Dlatego umożliwiliśmy wyłączenie transmisji danych do dziennika na żywo. Jest to jeden ze sposobów obejścia tego problemu.

Ulepszenia dla firm i w zakresie skalowania

 • Niestandardowe nagłówki Bamboo: znudził Ci się wygląd Bamboo? Obecnie można zmienić kolor nagłówka Bamboo, wprowadzając własne, niestandardowe logo, a także zmieniając ikonę favicon. Może się to okazać przydatne podczas poruszania się między wieloma instancjami Bamboo lub w przypadku chęci wprowadzenia własnego brandowania.
 • Zmienne na poziomie projektu: dotychczas dodawanie, usuwanie i modyfikowanie używanych zmiennych globalnych należało do zadań administratora Bamboo, co mogło prowadzić do powstawania wąskich gardeł. Dlatego utworzyliśmy zmienne na poziomie projektu, których konfiguracja nie wymaga uprawnień administratora Bamboo. Zmienne projektowe definiuje się dla konkretnego projektu i mają one taką samą wartość dla każdego planu należącego do danego projektu.

Crowd

Udoskonalenia w zakresie rozszerzalności

 • Uwzględnienie w Crowd narzędzia Universal Plugin Manager (UPM): rozwiązanie Crowd jest obecnie dostępne w pakiecie z narzędziem Universal Plugin Manager (UPM), które umożliwia zarządzanie aplikacjami z poziomu Crowd. Narzędzie UPM jest połączone ze sklepem Atlassian Marketplace i można za jego pomocą wyszukiwać, instalować i konfigurować pochodzące ze sklepu Atlassian Marketplace aplikacje, a także nimi zarządzać. Można również wybrać w narzędziu UPM lokalizację aplikacji na komputerze.

Ulepszenia w zakresie wydajności i skalowania:

 • Większa wydajność przy pełnej synchronizacji aplikacji z wieloma katalogami: pobieranie niezagregowanych danych na temat członkostwa przebiega teraz kilkakrotnie szybciej. W zależności od rozmiaru i formatu danych czas pełnej synchronizacji w przypadku ok. 100 000 użytkowników powinien ulec skróceniu o wiele minut, a w przypadku ok. 1 000 000 użytkowników o kilka godzin.
 • Większa wydajność uwierzytelniania w przypadku wielu katalogów: obecnie można przyspieszyć uwierzytelnianie, optymalizując priorytet katalogów w pamięci podręcznej. Jeśli użytkownik uwierzytelniający nie istnieje w żadnym katalogu w pamięci podręcznej, rozwiązanie Crowd przeniesie go na koniec kolejki. W ten sposób Crowd będzie się koncentrować na właściwych katalogach, a użytkownicy oszczędzą trochę czasu.
 • Większa wydajność grup zagnieżdżonych: usprawniliśmy sposób obsługi grup zagnieżdżonych w Crowd. Ta niewielka zmiana pozwoliła znacznie poprawić wydajność przy uwierzytelnianiu użytkowników, sprawdzaniu uprawnień oraz korzystaniu z ekranu grup użytkowników.

Zaawansowane harmonogramy

Wyświetlanie i udostępnianie planów

 • Zapisywanie widoku planu: obecnie można zapisać wiele konfiguracji filtrów, ustawień widoków, pól i innych elementów. Za pomocą tej funkcji można ustawić widok domyślny planu, przekazać odpowiednie informacje wszystkim użytkownikom z uprawnieniem do wyświetlania lub wznowić planowanie od momentu, w którym zostało ostatnio przerwane.
 • Eksport planu do pliku CSV: wyeksportowanie danych planu do pliku CSV umożliwia głębszą analizę informacji w celu zyskania jeszcze lepszego wglądu w procesy. Obecnie dostępna jest opcja wyeksportowania danych planu, co umożliwia pracę nad nimi przy użyciu narzędzi zewnętrznych. Wyeksportowane dane można wykorzystać również do obsługi integracji zewnętrznych.
 • Zwijanie dat w planach: zwijając daty w planie, można od razu wyświetlić terminy rozpoczęcia i zakończenia epiku lub zgłoszenia na wyższym poziomie w hierarchii, bazując na datach jego elementów podrzędnych. Zwijanie jest możliwe, jeśli w polu daty znajduje się strzałka lub na pasku planowania są widoczne paski.

Planowanie z uwzględnieniem wydajności zespołu

 • Edycja wydajności sprintu bezpośrednio na osi czasu: obecnie można dostosować wydajność zespołu dla przyszłych sprintów z większą dokładnością, biorąc pod uwagę wykonalność prac, którą z czasem udało się rozpoznać.
 • Nowe analizy na temat prędkości w szczegółach wydajności sprintów: podczas wyświetlania szczegółów wydajności sprintu można skorzystać z graficznych analiz prędkości zespołu dostępnych od ręki. Dodano również łącze Wyświetl wykres prędkości, które umożliwia szybkie wyświetlenie danych historycznych na temat prędkości zespołu. Dzięki temu można zyskać bardziej realistyczne spojrzenie na możliwość dostarczenia zaplanowanej pracy na czas.
 • Edytowanie dat przyszłych sprintów w systemie Jira: oprócz planowania przyszłych prac, obecnie można określić konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia, dzięki czemu istnieje możliwość zrobienia przerwy między sprintami lub zmiany czasu ich trwania.
 • Udoskonalony rozkład wydajności: rozkład wydajności w ramach sprintu odbywa się obecnie w sposób bardziej „inteligentny”, ponieważ uwzględnia w pierwszej kolejności przypisanie sprintu, a jeśli jest ono niedostępne, bierze pod uwagę daty zakończenia, poziomy hierarchii oraz ranking zgłoszeń.

Team Calendars

Wprowadziliśmy szereg poprawek błędów i mamy w zanadrzu kilka ulepszeń, które pomogą rozwiązać problemy ze zdarzeniami, które nie odzwierciedlają poprawnych danych bądź nie są o nie aktualizowane, czynnościami przynoszącymi nieoczekiwane wyniki, a także problemy, które wpływają niekorzystnie na działanie dodatku Team Calendars wdrożonego na dużą skalę. Więcej informacji na ten temat znajduje się we wpisie w społeczności.

Questions dla Confluence

W ciągu zeszłego roku wprowadziliśmy kilka aktualizacji. Więcej szczegółów można znaleźć w naszych informacjach o wersji.

Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.