Close
Ikona ostrzeżenia

Ważne zmiany dotyczące produktów Server i Data Center
Wprowadzamy zmiany dotyczące naszych produktów Server i Data Center, które polegają między innymi na wycofaniu ze sprzedaży nowych licencji Server od 2 lutego 2021 roku oraz zakończeniu wsparcia technicznego dla wersji Server 15 lutego 2024 roku czasu PT. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Inwestycje w produkty Server


Jakie zmiany wprowadziliśmy?

W ubiegłym roku ciężko pracowaliśmy nad zapewnieniem platformy, która pozwoli na niezawodne działanie wszystkich naszych produktów. Poniżej przedstawiamy niektóre spośród najważniejszych ulepszeń, jakie wprowadziliśmy w minionym roku w naszych produktach Server.

Jira Software i Jira Work Management (Jira Core)

  • Większa wydajność w przypadku żądań indeksowania inicjowanych przez użytkowników: wprowadziliśmy dodatkowe zmiany w modułach wyszukiwania i pamięci podręcznej indeksów, aby przywrócić im dawną wydajność. Zadania ponownego indeksowania, takie jak ponowne indeksowanie w tle, ponowne obliczanie umowy SLA i ponowne indeksowanie DVCS powinny być o co najmniej 10% szybsze, przy zachowaniu pełnej spójności indeksu. Dowiedz się więcej.
  • Ulepszenia kont DVCS: w celu poprawy wydajności i środowiska zarządzania kontami i repozytoriami przeprojektowaliśmy całą stronę kont DVCS, porządkując przy tym ekrany używane do integracji i dodawania wyszukiwania. Dowiedz się więcej.
  • Łatwiejsze znajdowanie zduplikowanych kont użytkowników: rozszerzyliśmy interfejs API REST platformy Jira Server o nowe metody, które znacznie ułatwiają administratorom wykrywanie zduplikowanych kont oraz miejsca ich przechowywania. Dowiedz się więcej.
  • Kolejki o wysokim priorytecie dla żądań indeksowania: rozdzieliliśmy tę kolejkę na dwie — jedną do obsługi żądań indeksowania utworzonych przez użytkowników, a drugą do obsługi wszystkich innych żądań. Żądania użytkowników są teraz traktowane priorytetowo, a wszystko przebiega sprawnie i w uporządkowany sposób. Dowiedz się więcej.
  • Możliwość wyłączenia uwierzytelniania podstawowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu Jira: pracując nad dodaniem wielu dostawców tożsamości, uwzględniliśmy również opcję wyłączenia uwierzytelniania podstawowego na stronie logowania oraz w wywołaniach API. Uwierzytelnianie podstawowe jest mniej bezpieczne niż logowanie jednokrotne (SSO), dlatego zalecamy przejście na funkcję SSO i całkowite wyłączenie uwierzytelnianie podstawowego. Dowiedz się więcej.
  • Szybsze przechodzenie do ekranów: wprowadziliśmy pole wyszukiwania i paginację na stronie Wyświetl ekrany. Ładowanie wyników przebiega teraz znacznie szybciej i łatwiej można znaleźć wyszukiwane ekrany. Dowiedz się więcej.
  • Ciągłe udoskonalenia zabezpieczeń: korzystanie z ulepszonych środków bezpieczeństwa, w tym z naszego programu zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Regularnie aktualizujemy podstawowe składniki i biblioteki innych firm, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najnowszych i najbezpieczniejszych wersji. Dowiedz się więcej.

Confluence

  • Zaawansowane rozwiązywanie problemów: identyfikowanie i rozwiązywanie problemów jest teraz znacznie łatwiejsze dzięki nowym funkcjom, takim jak możliwość oznaczania dzienników, dostęp do dedykowanych plików dziennika czy włączanie domyślnego rejestrowania dostępu. Dowiedz się więcej.
  • Dostęp do informacji diagnostycznych: domyślnie umieszczamy nazwę użytkownika i adres URL wniosku w nazwach wątków, co może ułatwić nam identyfikację zgłoszeń i przyspieszyć rozwiązywanie problemów. Dowiedz się więcej.
  • Ciągłe udoskonalenia zabezpieczeń: korzystanie z ulepszonych środków bezpieczeństwa, w tym z naszego programu zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Regularnie aktualizujemy podstawowe składniki i biblioteki innych firm, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najnowszych i najbezpieczniejszych wersji. Dowiedz się więcej.

Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.