Close

Inwestycje w produkty Cloud


Jira Software:

W Jira Software ulepszono natywną funkcję automatyzacji DevOps dla każdej instancji Jira Software oraz inne funkcje automatyzacji DevOps. Ułatwiliśmy znajdowanie zadań i nawigację po systemie Jira dzięki stałym ulepszeniom środowiska projektów nowej generacji, interfejsowi użytkownika z zupełnie nowym sposobem nawigacji po systemie Jira, a także dodaniu harmonogramów do projektów wszystkich typów.

Aby umożliwić klientom oszczędność czasu stale analizujemy sposób korzystania z naszych produktów, wykorzystując techniki uczenia maszynowego. Ulepszamy system Jira tak, aby umożliwić przewidywanie i autouzupełnianie kolejnego statusu zgłoszenia i automatyczne przekazywanie tych informacji osobom, z którymi pracujesz, a nawet bardziej inteligentne wyszukiwanie.

Aby sprawdzić ostatnio dodane i nadchodzące funkcje, odwiedź stronę planu rozwoju Jira Software Cloud.

Confluence:

Confluence Cloud to całkowicie przeprojektowane środowisko ułatwiające utworzenie w firmie centralnego źródła rzetelnych informacji. Znajdowanie potrzebnych informacji jest proste dzięki nowej, usprawnionej nawigacji, stronie głównej i odpowiednim kanałom.

Nasz nowy edytor Fabric to najbardziej efektywny sposób komunikowania pomysłów zespołowi (dopóki nie wprowadzimy telepatii). Usprawniliśmy środowisko edycji, wprowadzając inteligentne łącza, polecenia z ukośnikiem i nowe tabele. Dodaliśmy nowe i ulepszone szablony, poprawiając możliwości tworzenia za pomocą szybkich i efektywnych sugestii odkrywania nowych szablonów.

Rozwiązaliśmy ponad 1000 zgłoszeń JAC dzięki ulepszonym funkcjom uprawnień i wprowadzeniu zaawansowanego wyszukiwania z nowym, doskonałym interfejsem użytkownika oraz łatwymi w obsłudze filtrami wyszukiwania opracowanymi w oparciu o platformę w celu uzyskania lepszej skalowalności, wydajności i trafności wyników wyszukiwania. Ponadto stale koncentrujemy się na zapewnieniu najwyższej wydajności i niezawodności.

Jira Service Management:

Wprowadziliśmy ulepszenia w naszym środowisku projektów nowej generacji, bardziej zaawansowaną integrację z platformą Slack w celu usprawnienia firmowego procesu ITSM, nowe szablony i przepływy pracy dla zespołów biznesowych, bezproblemowe zarządzanie incydentami dzięki Opsgenie i nie tylko.

Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych możliwościach, odwiedź naszą stronę nowości w Jira Service Management Cloud.