Close

Inwestycje w produkty Cloud


W ciągu minionego roku dokonaliśmy wielu znaczących inwestycji w nasze produkty chmurowe. W dużym stopniu udoskonaliliśmy środowisko administracyjne w chmurze, zwiększając możliwości kontroli — od funkcji automatycznego odnajdowania produktów i zarządzania aplikacjami zewnętrznymi użytkowników po ścieżki wydawania i piaskownice produktów. Poczyniliśmy ogromne postępy w zakresie zapewnienia spójnego środowiska chmurowego obejmującego wiele witryn dzięki możliwości obsługi znacznie większej liczby użytkowników na witrynę i ulepszeniom naszego centrum administracyjnego, inteligentnych łączy Smart Link oraz nawigacji we wszystkich witrynach. Poświęciliśmy również mnóstwo uwagi kwestiom bezpieczeństwa, wdrażając takie funkcje, jak zarządzanie urządzeniami mobilnymi, widoczność urządzeń i szyfrowanie w trakcie magazynowania. Nie mniej ważne jest również udostępnienie opcji wyboru jurysdykcji danych nowym klientom w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a w październiku z tej możliwości będą mogli skorzystać również dotychczasowi użytkownicy produktów Cloud Standard i Premium. W przyszłym roku opcja jurysdykcji danych zostanie rozszerzona na Australię, Kanadę i Japonię. W przyszłości planujemy nadal zwiększać wartość naszej oferty w dotychczasowych i nowych obszarach, takich jak automatyzacja, inteligentne rozwiązania i zgodność z przepisami. Jeśli chodzi o ulepszenia specyficzne dla poszczególnych produktów, dokonaliśmy następujących inwestycji:

Jira Software:

W tym roku wprowadziliśmy nową bibliotekę szablonów Jira, w której można wyszukiwać różne szablony przeznaczone do wszystkich posiadanych produktów Jira. Klienci mają obecnie dostęp funkcjiAnalizy, która przenosi dane na pierwszy plan — w widoku backlogu, tablicy i wdrożeń — dzięki czemu zespoły mogą pracować w sposób bardziej inteligentny, monitorować wydajność i dążyć do ciągłego doskonalenia. Udostępniliśmy również bibliotekę szablonów Jira Automation zawierającą setki przypadków użycia automatyzacji, przewodników oraz filmów, które pomagają użytkownikom na każdym poziomie umiejętności korzystać z funkcji automatyzacji, aby oszczędzać czas i pieniądze. Poprawiliśmy wydajność i niezawodność dzięki szybszym tablicom i backlogom Jira Software zarządzanym przez zespół oraz firmę. Doczekaliśmy się również edytora przepływów pracy w projektach zarządzanych przez zespół.

W przyszłości nadal będziemy koncentrować się na ulepszaniu podstawowego środowiska Jira Software o takie funkcje, jak:

  • Edycja niestandardowych przepływów pracy
  • Nowe filtry tablic i backlogów
  • Dodatkowe ulepszenia wydajności, które pozwolą w jeszcze większym stopniu przyspieszyć pracę w systemie Jira

Więcej informacji na temat najnowszych oraz planowanych funkcji można znaleźć w naszym planie rozwoju Jira Software Cloud.

Confluence:

Równie ciężko pracowaliśmy nad zapewnieniem większej niż kiedykolwiek wydajności Confluence Cloud i sprawności współpracy, opracowując szybsze makra Jira oraz przyspieszając ładowanie i ponowne ładowanie stron. Wprowadziliśmy szereg nowych funkcji, które ułatwiają i przyspieszają wyszukiwanie oraz porządkowanie stron, takich jak katalog przestrzeni, archiwizacja stron, podglądy stron, filtrowanie stron, możliwość kopiowania całych drzew stron i wiele innych. Udostępniliśmy również komentarze w tekście w trybie edycji oraz aplikację mobilną. Dodaliśmy także bardzo oczekiwane funkcje, takie jak makra zakotwiczeń, makra zagregowanych decyzji, inteligentne łącza Smart Link, udoskonalone opcje eksportu oraz możliwość podglądu szablonu przed implementacją.

W przyszłości w dalszym ciągu będziemy optymalizować środowisko Confluence Cloud, udostępniając takie funkcje, jak:

  • Urozmaicenia w edytorze — na przykład emoji w tytule strony lub zdjęcia okładki
  • Szybkie czynności w widokach przestrzeni i drzewie stron
  • Duże udoskonalenia w zakresie współpracy zewnętrznej i automatyzacji

Więcej informacji na temat najnowszych oraz planowanych funkcji można znaleźć w naszym planie rozwoju Confluence Cloud.

Jira Service Management:

Możliwości, jakie oferują produkty Jira Service Management Premium i Enterprise, uległy znacznym zmianom w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu uwzględnienia funkcji zarządzania incydentami oraz zarządzania zasobami i konfiguracjami. Wcześniej korzystanie z tych możliwości wymagało zakupu odrębnych produktów Opsgenie i Mindville Insight. Jesteśmy przekonani, że dzięki zintegrowaniu tych funkcji z naszymi planami Premium i Enterprise zapewniamy wyjątkowe korzyści.

Ponadto opracowaliśmy spójne, jednoplatformowe rozwiązanie do zarządzania zmianami, które stanowi pomost między zespołami programistycznymi i IT. Obejmuje ono zautomatyzowane wnioski o zmiany, integracje z narzędziami CI/CD, warunkowanie wdrożeń, mechanizm oceny ryzyka, a ostatnio także kalendarz zmian pozwalający zespołom planować i wyświetlać nadchodzące zmiany.

Stale inwestujemy w możliwości zwiększające korzyści, w tym:

  • Zupełnie nowe środowisko formularzy zawierające ponad 300 szablonów formularzy oraz zaawansowany kreator formularzy niewymagający pisania kodu lub ograniczający jego użycie do minimum, obsługiwane przez aplikację ProForma.
  • Konwersacyjny system zgłoszeniowy z integracjami ze Slack i Microsoft Teams, obsługiwany przez rozwiązanie Halp.
  • Gotowe pulpity ułatwiające śledzenie ważnych wskaźników biznesowych oraz zmienności konkretnych zmian, wniosków i incydentów w czasie.

Więcej informacji na temat najnowszych oraz planowanych funkcji można znaleźć w naszym planie rozwoju Jira Service Management Cloud.

Atlassian Access:

Atlassian Access zapewnia scentralizowane funkcje zabezpieczeń i administrowania klasy korporacyjnej we wszystkich produktach Atlassian Cloud w organizacji. Usługa Atlassian Access została wprowadzona 3 lata temu i od tego czasu doczekała się wielu ulepszeń w odpowiedzi na niektóre z najczęstszych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa współczesnych środowisk SaaS. Ostatnio wdrożyliśmy zarządzanie cyklem życia użytkowników SCIM, stosowanie wielu zasad uwierzytelniania, funkcję automatycznego odnajdowania produktów, dzienniki audytu, analizy organizacji i mechanizmy kontroli tokenów API oraz zwiększyliśmy liczbę obsługiwanych dostawców tożsamości w przypadku logowania jednokrotnego i SCIM. Atlassian Access reprezentuje podejście do bezpieczeństwa oparte na modelu zerowego zaufania i stanowi nowoczesną odpowiedź na nowoczesne obszary ryzyka. W przyszłości planujemy dalsze poważne inwestycje w usługę Access, która jest sposobem na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w produktach Atlassian Cloud.