Close

Przyszłe ceny produktów chmurowych


Z dniem 6 października 2020 r. Atlassian zmienia ceny istniejących licencji wersji Cloud Standard produktów Jira Software, Jira Service Management, Jira Core i Confluence.

Atlassian stosuje dwa różne cenniki wersji Cloud w zależności od tego, kiedy dany klient po raz pierwszy dokonał zakupu produktu Cloud. W przypadku klientów, którzy dokonali zakupu po 3 października 2019 r., zastosowanie ma aktualna cena katalogowa, w związku z czym użytkowników tych nie dotyczy niniejsze ogłoszenie.Klienci, którzy dokonali zakupu do 3 października 2019 r. włącznie, objęci są planem cen preferencyjnych, które z czasem zostaną podniesione do poziomu ceny katalogowej. Niniejsze ogłoszenie dotyczy wyłącznie klientów objętych planem cen preferencyjnych.

W ciągu ostatniego roku wprowadziliśmy liczne usprawnienia — od natywnej funkcji automatyzacji po zaawansowane wyszukiwanie. Wszystko po to, aby pomóc Twoim zespołom zwiększyć elastyczność pracy oraz przyspieszyć wprowadzanie innowacji. Będziemy w dalszym ciągu inwestować znaczne środki we wdrażanie nowych rozwiązań, aby zapewnić użytkownikom pakiet światowej klasy produktów chmurowych, które będą rozwijać się i ewoluować wraz z zespołami i organizacjami.

W tej sekcji znajdują się często zadawane pytania dotyczące nadchodzącej zmiany cen i szczegółowe tabele cen według produktu i poziomu użytkowników. Zmienione ceny będą obowiązywać od 6 października 2020 r. Aby porozmawiać z nami bezpośrednio, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Pytania ogóle

Jakie ceny zmienią się 6 października 2020 r.? Pokaż

Wzrosną ceny obecnych licencji Cloud Standard następujących produktów:

 • Jira Software
 • Jira Service Management
 • Jira Core
 • Confluence
Kiedy zmiana cen wchodzi w życie? Pokaż

Nowe ceny będą obowiązywać od 6 października 2020 r.

 • Jeżeli obecnie masz licencję w ramach subskrypcji miesięcznej, wszelkie rozliczenia od 6 października 2020 r. będą uwzględniały nowe preferencyjne ceny.
 • Jeżeli obecnie masz licencję w ramach subskrypcji rocznej, wszelkie oferty wygenerowane lub zmodyfikowane 6 października 2020 r. lub po tej dacie będą uwzględniały nowe preferencyjne ceny.
 • Jeżeli subskrypcja roczna obecnej licencji jest odnawiana automatycznie, wszelkie rozliczenia od 6 października 2020 r. będą uwzględniały nowe preferencyjne ceny obecnych licencji. Uwaga: będziemy respektować wszelkie otwarte oferty utworzone przed 6 października 2020 r. do upłynięcia daty ważności podanej w ofercie.
 • W przypadku obecnych licencji odnawianych automatycznie zarejestrowana karta kredytowa zostanie obciążona zgodnie z nową preferencyjną ceną obecnych licencji 6 października 2020 r. lub po tej dacie.
 • W przypadku zakupu nowej licencji 6 października 2020 r. lub po tej dacie zostanie zastosowana cena katalogowa Atlassian.
Jakie ulepszenia wprowadzono w ciągu ostatniego roku? Pokaż

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim klientom maksymalnego komfortu korzystania z platformy Atlassian w naszych produktach Cloud. W zeszłym roku wprowadziliśmy natywną automatyzację dla każdej instancji Jira Software i Jira Work Management, wyszukiwanie zaawansowane i nowy interfejs nawigacji w Confluence. Umożliwiliśmy też łatwe zarządzanie incydentami dzięki Opsgenie w Jira Service Management oraz ulepszyliśmy integrację naszych produktów i ekosystemu. W pełni koncentrujemy się na zapewnianiu zespołom możliwości elastycznej pracy i szybszego tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Dlaczego wzrastają ceny produktów? Pokaż

Aktualizacja cen obecnych licencji Cloud Standard w przypadku Jira Software, Jira Service Management, Jira Core i Confluence wynika z ciągłego wprowadzania innowacji, dzięki którym możemy zaoferować pakiet światowej klasy produktów Cloud, które będą ewoluować wraz ze wzrostem Twojego zespołu i organizacji.

Pytania dotyczące rozliczeń i licencji

Jak mogę obniżyć koszty? Pokaż

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia miesięcznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Jeżeli możesz określić użytkowników, którzy nie korzystają z produktów Cloud, dezaktywuj ich konta, aby nie były uwzględniane w rozliczeniu miesięcznym.
 • Przejdź na subskrypcję roczną. Subskrypcje roczne mogą oferować zniżkę odpowiadającą maksymalnie 2 bezpłatnym miesiącom w ciągu roku, w zależności od zakupionej liczby użytkowników.

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia rocznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Jeżeli możesz określić użytkowników, którzy nie korzystają z produktów Cloud, dezaktywuj ich konta w celu zmniejszenia liczby użytkowników i skontaktuj się z nami, aby przejść na niższy poziom.
 • Jeżeli jesteś tylko osobą kontaktową ds. rozliczeń lub technicznych (w witrynie my.atlassian.com), możesz skontaktować się z nami w celu przekształcenia subskrypcji.
Jeżeli mam już ofertę na subskrypcję roczną ze starymi cenami, czy nadal będzie respektowana? Pokaż

Jeżeli masz ofertę na subskrypcję roczną utworzoną przed 6 października 2020 r., będzie ona respektowana z obecnymi cenami do czasu jej wygaśnięcia. Istniejące oferty będą respektowane do momentu ich usunięcia. Po usunięciu oferty nie zostanie ona przywrócona i konieczne będzie dokonanie płatności według nowych preferencyjnych cen. Oferty wygenerowane 6 października 2020 lub po tej dacie będą oparte na nowych preferencyjnych cenach.

Czy mogę odnowić moją subskrypcję Cloud wcześniej? Pokaż

Klienci z roczną subskrypcją Cloud automatycznie otrzymują niezobowiązującą ofertę na odnowienie subskrypcji 60 dni przed jej wygaśnięciem. Możesz jednak wygenerować ofertę przed 6 października 2020 r., aby dokonać wcześniejszego odnowienia w oparciu o istniejące ceny.

Klienci korzystający z planów miesięcznych nie mogą odnowić licencji wcześniej, chyba że przejdą na plan roczny.

Co zrobić, jeśli mam otwartą ofertę odnowienia lub uaktualnienia do wyższej/niższej wersji? Pokaż

Będziemy respektować wszystkie istniejące oferty wygenerowane przed 6 października 2020 r. W przypadku edycji oferty po 6 października 2020 r. wszelkie zmiany będą uwzględniać nowe zaktualizowane ceny.

Czy wzrosną ceny aplikacji w sklepie Marketplace? Pokaż

Ceny aplikacji sprzedawców Marketplace Vendor (lub niebędących własnością Atlassian aplikacji innych firm) w sklepie Marketplace nie wzrosną w wyniku zmian cen produktów Atlassian.

Sprzedawcy Marketplace Vendor mogą jednak zmienić ceny w dowolnej chwili, dlatego należy sprawdzić aktualne ceny na stronie marketplace.atlassian.com.

Czy rabaty dla instytucji edukacyjnych także ulegną zmianie? Pokaż

Rabaty dla instytucji edukacyjnych pozostaną bez zmian i nadal będą wynosić 50% ceny katalogowej w przypadku nowych zakupów i odnowień.

Czy rabaty dla społeczności także ulegną zmianie? Pokaż

Rabaty dla społeczności pozostaną bez zmian i będą wynosić 75% ceny katalogowej wersji Cloud w przypadku nowych zakupów i odnowień.

Czy w przypadku istniejących licencji ich opłaty przy następnym odnowieniu będą określane na podstawie nowych cen licencji? Pokaż

W przypadku klientów z obecnymi licencjami ceny wzrosną nieznacznie przy odnowieniu rocznym, aby ułatwić przejście na nowy cennik.

Czy muszę zapłacić za licencję według nowych cen, jeżeli przeprowadzę uaktualnienie do wyższego poziomu użytkowników po 6 października 2020 r.? Pokaż

Jeżeli podniesiesz poziom użytkowników przed 6 października 2020 r., ceny licencji pozostaną bez zmian. Jeżeli podniesiesz poziom użytkowników po 6 października 2020 r., pozostaniesz w preferencyjnym planie cenowym. Nie trzeba będzie płacić zgodnie z cenami katalogowymi Atlassian.

Czy jeżeli dodam nowy produkt do witryny Cloud po 6 października 2020 r., muszę zapłacić za licencję według nowych cen? Pokaż

Jeżeli dodasz nowy produkt do istniejącej witryny Cloud po 6 października 2020 r., zostanie naliczona nowa preferencyjna cena licencji tego produktu, a istniejąca cena będzie obowiązywać dla produktów w witrynie zakupionych przed 6 października 2020 r.