Close

Przyszłe ceny produktów chmurowych


12 października 2021 roku czasu PT Atlassian zaktualizuje ceny katalogowe wszystkich subskrypcji Cloud w przypadku następujących produktów:

 • Jira Software: plany Standard, Premium i Enterprise
 • Confluence: plany Standard, Premium i Enterprise
 • Jira Service Management: plany Premium i Enterprise
 • Atlassian Access

Aktualizacja cen będzie dotyczyła nowo zakupionych produktów, a także odnowień dotychczasowych subskrypcji. Jeżeli wycena została wygenerowana przed 12 października 2021 roku czasu PT, będzie ona respektowana z uwzględnieniem wcześniejszych cen, dopóki nie upłynie okres ważności wyceny. Wyceny wygenerowane 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie będą bazowały na nowych cenach.

Na tej stronie znajdują się często zadawane pytania dotyczące nadchodzącej aktualizacji cen i szczegółowe tabele cen według produktu i poziomu ilościowego użytkowników. Nowe ceny będą obowiązywały dopiero od 12 października 2021 roku czasu PT. Aby omówić z nami bezpośrednio, w jaki sposób te zmiany wpłyną na Ciebie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Pytania ogóle

Kiedy aktualizacja cen wchodzi w życie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nowe ceny będą obowiązywać od 12 października 2021 roku czasu PT.

 • Jeśli obecnie masz subskrypcję miesięczną, wszelkie rachunki wystawione 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie będą uwzględniały nowe ceny.
 • Jeśli obecnie masz subskrypcję roczną, wszelkie wyceny wygenerowane lub zmodyfikowane 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie będą uwzględniały nowe ceny.
 • W przypadku automatycznego odnawiania posiadanej subskrypcji rocznej wszelkie rachunki wystawione 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie będą uwzględniały nową cenę za dotychczasowe subskrypcje. Uwaga: będziemy respektować wszelkie otwarte wyceny utworzone przed 12 października 2021 roku czasu PT do upłynięcia daty ważności podanej w wycenie.
 • W przypadku obecnych subskrypcji z odnawianiem automatycznym 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie zarejestrowana karta kredytowa będzie obciążana kwotą odpowiadającą nowej cenie za obecną subskrypcję.
 • W przypadku zakupu nowej subskrypcji 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie naliczona zostanie kwota zgodna z nowymi cenami katalogowymi.
Jakie ulepszenia wprowadzono w ciągu ostatniego roku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim klientom maksymalnego komfortu korzystania z platformy Atlassian w naszych produktach chmurowych. W ciągu minionego roku wprowadziliśmy wiele nowych funkcji i możliwości, takich jak:

Ponadto wprowadziliśmy na rynek nasze rozwiązanie do zarządzania usługami w szybko zmieniającym się środowisku, Jira Service Management, które obejmuje:

To tylko kilka ulepszeń wprowadzonych w minionym roku, a wciąż trwają pracę nad wieloma kolejnymi. W naszym planie rozwoju wersji Cloud można znaleźć szczegółowe informacje na temat najnowszych i nadchodzących funkcji w naszych produktach chmurowych.

Więcej szczegółów zawiera sekcja dotycząca inwestycji w produkt.

Dlaczego wzrastają ceny produktów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aktualizacja cen stanowi odzwierciedlenie naszych ciągłych inwestycji w tworzenie zaawansowanej platformy, która będzie łatwa w obsłudze dla wszystkich zespołów, będzie oferować lepsze funkcje automatyzacji, analiz i uczenia maszynowego, aby Twój zespół mógł skoncentrować się na dostarczaniu wartościowych rozwiązań i innowacji.

Pytania dotyczące rozliczeń i licencji

Jak mogę obniżyć koszty? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia miesięcznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Dezaktywuj nieaktywnych użytkowników, którzy nie korzystają z produktów chmurowych, aby nie byli uwzględniani w rozliczeniu miesięcznym.
 • Przejdź na subskrypcję roczną, która może oferować zniżkę odpowiadającą 2 bezpłatnym miesiącom w ciągu roku, w zależności od zakupionej liczby użytkowników.

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia rocznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Dezaktywuj nieaktywnych użytkowników, którzy nie korzystają z produktów chmurowych, aby zmniejszyć liczbę użytkowników, a gdy będzie się zbliżać data odnowienia skontaktuj się z nami, aby przeprowadzić uaktualnienie do niższego poziomu ilościowego.
 • Jeśli masz wiele subskrypcji Cloud Standard lub Premium tego samego produktu, oszczędnym rozwiązaniem może być skonsolidowanie tych subskrypcji do jednej subskrypcji Cloud Enterprise. Plany Cloud Enterprise oferują nieograniczoną liczbę instancji oraz scentralizowany model licencjonowania według liczby użytkowników.
 • Jeśli korzystasz z usługi Atlassian Access, możesz obniżyć swój rachunek za nią dzięki użyciu zasad niepodlegających rozliczaniu.
Jeżeli mam już ofertę na subskrypcję roczną ze starymi cenami, czy nadal będzie respektowana? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeżeli masz wycenę subskrypcji rocznej utworzoną lub otrzymaną przed 12 października 2021 roku czasu PT, będzie ona respektowana z uwzględnieniem dotychczasowych cen, dopóki nie upłynie okres ważności wyceny. Wyceny wygenerowane 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie będą bazowały na nowych cenach.

Jak obliczyć cenę miesięczną? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian wykorzystuje progresywny model cenowy „za użytkownika”. Progresywny model cenowy oznacza, że ceny miesięczne obliczane są w oparciu o poziomy odpowiadające liczbie użytkowników — na każdym poziomie obowiązuje inna cena za użytkownika. Przykładowo, cena systemu Jira Software Cloud Standard dla 450 użytkowników obliczona zostałaby w następujący sposób:

7,50 USD za użytkownika dla użytkowników 1–100

6,30 USD za użytkownika dla użytkowników 101–250

5,25 USD za użytkownika dla użytkowników 251–450

Całkowita cena miesięczna wynosi 2745 USD — średnio 6,10 USD za użytkownika.

Uwaga: ceny miesięczne za użytkownika różnią się w zależności od produktu Atlassian i planu.

Czy mogę odnowić moją subskrypcję Cloud wcześniej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Klienci z roczną subskrypcją Cloud automatycznie otrzymują niezobowiązującą wycenę na odnowienie subskrypcji 90 dni przed jej wygaśnięciem, chyba że mają już istniejącą wycenę na inny produkt w tej samej witrynie. Klienci mogą wykupić odnowienie jedynie w ciągu 90 dni przed terminem odnowienia (nawet w przypadku zakupu dodatkowego roku do umowy 2-letniej).

Klienci korzystający z planów miesięcznych nie mogą przeprowadzić odnowienia wcześniej, chyba że przejdą na plan roczny. Informacje na temat przejścia na plan roczny zawiera odpowiedź na pytanie „Jak skorzystać z opcji płatności rocznych?”. Klienci, którzy rozliczają się miesięcznie, mogą w dowolnej chwili przed 12 października 2021 roku czasu PT złożyć wniosek o przedstawienie wyceny rocznej, aby skorzystać z dotychczasowych cen. Płatność musi dotrzeć do nas, zanim wycena wygaśnie, a okres ważności wyceny nie może przekroczyć 9 listopada 2021 roku czasu PT.

Co zrobić, jeśli mam otwartą ofertę odnowienia lub uaktualnienia do wyższej/niższej wersji? Jeżeli mam już ofertę na subskrypcję roczną ze starymi cenami, czy nadal będzie respektowana? Copy link to heading Copied! Pokaż

Będziemy respektować wszystkie istniejące wyceny wygenerowane przed 12 października 2021 roku czasu PT. W przypadku edycji wyceny 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie wszelkie zmiany będą uwzględniać nowe ceny.

Czy wzrosną ceny aplikacji w sklepie Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Ceny aplikacji partnerów Marketplace (lub aplikacji zewnętrznych nieopracowanych przez Atlassian) nie wzrosną bezpośrednio w wyniku aktualizacji cen przez Atlassian.

Partnerzy Marketplace mogą jednak zmienić ceny w dowolnej chwili, dlatego należy sprawdzić aktualne ceny aplikacji w witrynie marketplace.atlassian.com.

Czy rabaty na licencje Academic dla instytucji edukacyjnych ulegną zmianie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wartości procentowe rabatów na licencje Academic nie ulegną zmianie. Szkoły policealne oraz uczelnie wyższe kwalifikujące się do otrzymania 50% rabatu od ceny katalogowej na produkty Atlassian, nadal mogą otrzymać 50% rabatu od ceny katalogowej w przypadku nowych zakupów, uaktualnień i odnowień.

Czy rabaty na licencje Community ulegną zmianie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wartości procentowe rabatów na licencje Community nie ulegną zmianie. Wciąż będzie można otrzymać rabat 75% od ceny katalogowej wersji Cloud na zakup nowych produktów, uaktualnień i odnowień.

Czy muszę zapłacić za subskrypcję według nowych cen, jeżeli przeprowadzę uaktualnienie do wyższego poziomu ilościowego użytkowników 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli dokonasz uaktualnienia do wyższego poziomu ilościowego użytkowników 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie, Twój koszt zostanie obliczony z zastosowaniem nowych cen katalogowych obowiązujących w chwili uaktualnienia.

Jeśli korzystasz z miesięcznych rozliczeń za wersję Cloud, a przed 12 października 2021 roku czasu PT dokonasz uaktualnienia do wyższego poziomu ilościowego użytkowników, koszt uaktualnienia będzie zależał od tego, kiedy będzie przypadała data kolejnego odnowienia:

 • Jeśli data odnowienia będzie przypadała przed 12 października 2021 roku czasu PT, zastosowane zostaną dotychczasowe ceny subskrypcji.
 • Jeśli data odnowienia będzie przypadała 12 października 2021 roku czasu PT lub później, zastosowane zostaną nowe ceny katalogowe obowiązujące w danym momencie.

Jeśli korzystasz z rocznych rozliczeń za wersję Cloud, a przed 12 października 2021 roku czasu PT dokonasz uaktualnienia do wyższego poziomu ilościowego użytkowników, zastosowane zostaną dotychczasowe ceny subskrypcji.

Czy muszę zapłacić za subskrypcję według nowych cen, jeżeli przeprowadzę uaktualnienie do wyższej wersji planu 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli dokonasz uaktualnienia do wyższego planu 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie, Twój koszt zostanie obliczony z zastosowaniem nowej ceny katalogowej obowiązującej w danym momencie w przypadku nowego planu.

Jeśli korzystasz z miesięcznych rozliczeń za wersjęi Cloud, a przed 12 października 2021 roku czasu PT dokonasz uaktualnienia do wyższej wersji planu, koszt uaktualnienia będzie zależał od tego, kiedy będzie przypadała data kolejnego odnowienia:

 • Jeśli data odnowienia będzie przypadała przed 12 października 2021 roku czasu PT, zastosowane zostaną dotychczasowe ceny subskrypcji.
 • Jeśli data odnowienia będzie przypadała 12 października 2021 roku czasu PT lub później, cena będzie zgodna z nową ceną katalogową obowiązującą w danym momencie w przypadku nowego planu.

Jeśli korzystasz z rocznych rozliczeń za wersję Cloud, a przed 12 października 2021 roku czasu PT dokonasz uaktualnienia do wyższej wersji planu, zastosowane zostaną dotychczasowe ceny subskrypcji.

Czy jeżeli dodam nowy produkt do witryny Cloud 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie, to muszę zapłacić za subskrypcję według nowego cennika? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeżeli dodasz nowy produkt do istniejącej witryny Cloud 12 października 2021 roku czasu PT lub po tej dacie zapłacisz nową cenę za subskrypcję tego produktu, a dotychczasowa cena subskrypcji będzie obowiązywać dla produktów w witrynie zakupionych przed 12 października 2021 roku czasu PT.