Close

Przyszłe ceny produktów chmurowych


Atlassian is updating the price of existing Cloud Standard licenses for Jira Software, Jira Service Management, Jira Core, and Confluence on October 6, 2020.

Atlassian stosuje dwa różne cenniki wersji Cloud w zależności od tego, kiedy dany klient po raz pierwszy dokonał zakupu produktu Cloud. W przypadku klientów, którzy dokonali zakupu po 3 października 2019 r., zastosowanie ma aktualna cena katalogowa, w związku z czym użytkowników tych nie dotyczy niniejsze ogłoszenie.Klienci, którzy dokonali zakupu do 3 października 2019 r. włącznie, objęci są planem cen preferencyjnych, które z czasem zostaną podniesione do poziomu ceny katalogowej. Niniejsze ogłoszenie dotyczy wyłącznie klientów objętych planem cen preferencyjnych.

W ciągu ostatniego roku wprowadziliśmy liczne usprawnienia — od natywnej funkcji automatyzacji po zaawansowane wyszukiwanie. Wszystko po to, aby pomóc Twoim zespołom zwiększyć elastyczność pracy oraz przyspieszyć wprowadzanie innowacji. Będziemy w dalszym ciągu inwestować znaczne środki we wdrażanie nowych rozwiązań, aby zapewnić użytkownikom pakiet światowej klasy produktów chmurowych, które będą rozwijać się i ewoluować wraz z zespołami i organizacjami.

W tej sekcji znajdują się często zadawane pytania dotyczące nadchodzącej zmiany cen i szczegółowe tabele cen według produktu i poziomu użytkowników. Zmienione ceny będą obowiązywać od 6 października 2020 r. Aby porozmawiać z nami bezpośrednio, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Pytania ogóle

Jakie ceny zmienią się 6 października 2020 r.? Pokaż

Wzrosną ceny obecnych licencji Cloud Standard następujących produktów:

 • Jira Software
 • Jira Service Management
 • Jira Core
 • Confluence
Kiedy zmiana cen wchodzi w życie? Pokaż

Nowe ceny będą obowiązywać od 6 października 2020 r.

 • Jeżeli obecnie masz licencję w ramach subskrypcji miesięcznej, wszelkie rozliczenia od 6 października 2020 r. będą uwzględniały nowe preferencyjne ceny.
 • Jeżeli obecnie masz licencję w ramach subskrypcji rocznej, wszelkie oferty wygenerowane lub zmodyfikowane 6 października 2020 r. lub po tej dacie będą uwzględniały nowe preferencyjne ceny.
 • Jeżeli subskrypcja roczna obecnej licencji jest odnawiana automatycznie, wszelkie rozliczenia od 6 października 2020 r. będą uwzględniały nowe preferencyjne ceny obecnych licencji. Uwaga: będziemy respektować wszelkie otwarte oferty utworzone przed 6 października 2020 r. do upłynięcia daty ważności podanej w ofercie.
 • W przypadku obecnych licencji odnawianych automatycznie zarejestrowana karta kredytowa zostanie obciążona zgodnie z nową preferencyjną ceną obecnych licencji 6 października 2020 r. lub po tej dacie.
 • W przypadku zakupu nowej licencji 6 października 2020 r. lub po tej dacie zostanie zastosowana cena katalogowa Atlassian.
Jakie ulepszenia wprowadzono w ciągu ostatniego roku? Pokaż

We are committed to delivering the best Atlassian experience in our cloud products for every customer. In the past year, we’ve rolled out native automation for every instance of Jira Software and Jira Core, introduced advanced search and a new navigation experience for Confluence, delivered seamless incident management with Opsgenie in Jira Service Management, and improved integrations across our products and ecosystem. We have a resolute focus on helping your teams work flexibly and innovate faster.

Dlaczego wzrastają ceny produktów? Pokaż

This price update for existing Cloud Standard licenses for Jira Software, Jira Service Management, Jira Core, and Confluence is reflective of continued innovation so that we can deliver a world-class suite of Cloud products that will grow and evolve with your teams and organizations.

Pytania dotyczące rozliczeń i licencji

Jak mogę obniżyć koszty? Pokaż

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia miesięcznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Jeżeli możesz określić użytkowników, którzy nie korzystają z produktów Cloud, dezaktywuj ich konta, aby nie były uwzględniane w rozliczeniu miesięcznym.
 • Przejdź na subskrypcję roczną. Subskrypcje roczne mogą oferować zniżkę odpowiadającą maksymalnie 2 bezpłatnym miesiącom w ciągu roku, w zależności od zakupionej liczby użytkowników.

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia rocznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Jeżeli możesz określić użytkowników, którzy nie korzystają z produktów Cloud, dezaktywuj ich konta w celu zmniejszenia liczby użytkowników i skontaktuj się z nami, aby przejść na niższy poziom.
 • Jeżeli jesteś tylko osobą kontaktową ds. rozliczeń lub technicznych (w witrynie my.atlassian.com), możesz skontaktować się z nami w celu przekształcenia subskrypcji.
Jeżeli mam już ofertę na subskrypcję roczną ze starymi cenami, czy nadal będzie respektowana? Pokaż

Jeżeli masz ofertę na subskrypcję roczną utworzoną przed 6 października 2020 r., będzie ona respektowana z obecnymi cenami do czasu jej wygaśnięcia. Istniejące oferty będą respektowane do momentu ich usunięcia. Po usunięciu oferty nie zostanie ona przywrócona i konieczne będzie dokonanie płatności według nowych preferencyjnych cen. Oferty wygenerowane 6 października 2020 lub po tej dacie będą oparte na nowych preferencyjnych cenach.

Czy mogę odnowić moją subskrypcję Cloud wcześniej? Pokaż

Klienci z roczną subskrypcją Cloud automatycznie otrzymują niezobowiązującą ofertę na odnowienie subskrypcji 60 dni przed jej wygaśnięciem. Możesz jednak wygenerować ofertę przed 6 października 2020 r., aby dokonać wcześniejszego odnowienia w oparciu o istniejące ceny.

Klienci korzystający z planów miesięcznych nie mogą odnowić licencji wcześniej, chyba że przejdą na plan roczny.

Co zrobić, jeśli mam otwartą ofertę odnowienia lub uaktualnienia do wyższej/niższej wersji? Pokaż

Będziemy respektować wszystkie istniejące oferty wygenerowane przed 6 października 2020 r. W przypadku edycji oferty po 6 października 2020 r. wszelkie zmiany będą uwzględniać nowe zaktualizowane ceny.

Czy wzrosną ceny aplikacji w sklepie Marketplace? Pokaż

Ceny aplikacji sprzedawców Marketplace Vendor (lub niebędących własnością Atlassian aplikacji innych firm) w sklepie Marketplace nie wzrosną w wyniku zmian cen produktów Atlassian.

Sprzedawcy Marketplace Vendor mogą jednak zmienić ceny w dowolnej chwili, dlatego należy sprawdzić aktualne ceny na stronie marketplace.atlassian.com.

Czy rabaty dla instytucji edukacyjnych także ulegną zmianie? Pokaż

Rabaty dla instytucji edukacyjnych pozostaną bez zmian i nadal będą wynosić 50% ceny katalogowej w przypadku nowych zakupów i odnowień.

Czy rabaty dla społeczności także ulegną zmianie? Pokaż

Rabaty dla społeczności pozostaną bez zmian i będą wynosić 75% ceny katalogowej wersji Cloud w przypadku nowych zakupów i odnowień.

Czy w przypadku istniejących licencji ich opłaty przy następnym odnowieniu będą określane na podstawie nowych cen licencji? Pokaż

W przypadku klientów z obecnymi licencjami ceny wzrosną nieznacznie przy odnowieniu rocznym, aby ułatwić przejście na nowy cennik.

Czy muszę zapłacić za licencję według nowych cen, jeżeli przeprowadzę uaktualnienie do wyższego poziomu użytkowników po 6 października 2020 r.? Pokaż

Jeżeli podniesiesz poziom użytkowników przed 6 października 2020 r., ceny licencji pozostaną bez zmian. Jeżeli podniesiesz poziom użytkowników po 6 października 2020 r., pozostaniesz w preferencyjnym planie cenowym. Nie trzeba będzie płacić zgodnie z cenami katalogowymi Atlassian.

Czy jeżeli dodam nowy produkt do witryny Cloud po 6 października 2020 r., muszę zapłacić za licencję według nowych cen? Pokaż

Jeżeli dodasz nowy produkt do istniejącej witryny Cloud po 6 października 2020 r., zostanie naliczona nowa preferencyjna cena licencji tego produktu, a istniejąca cena będzie obowiązywać dla produktów w witrynie zakupionych przed 6 października 2020 r.