Close

Przyszłe ceny produktów chmurowych


18 października 2022 roku czasu PT Atlassian zaktualizuje ceny katalogowe wszystkich subskrypcji Cloud w przypadku następujących produktów:

 • Jira Software: plany Standard, Premium i Enterprise
 • Confluence: plany Standard, Premium i Enterprise
 • Jira Service Management: plany Standard, Premium i Enterprise

Aktualizacja cen będzie dotyczyła nowo zakupionych produktów, a także odnowień i uaktualnień dotychczasowych subskrypcji. Jeżeli wycena została wygenerowana przed 18 października 2022 roku czasu PT, będzie ona respektowana z uwzględnieniem wcześniejszych cen, dopóki nie upłynie okres ważności wyceny. Wyceny wygenerowane 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie będą bazowały na nowych cenach.

Na tej stronie znajdują się często zadawane pytania dotyczące nadchodzącej aktualizacji cen i szczegółowe tabele cen według produktu i poziomu ilościowego użytkowników. Nowe ceny będą obowiązywały dopiero od 18 października 2022 roku czasu PT. Aby omówić z nami bezpośrednio, w jaki sposób te zmiany wpłyną na Ciebie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Pytania ogóle

Kiedy aktualizacja cen wchodzi w życie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nowe ceny będą obowiązywać od 18 października 2022 roku czasu PT.

 • Jeśli obecnie masz subskrypcję miesięczną, wszelkie rachunki wystawione 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie będą uwzględniały nowe ceny.
 • Jeśli obecnie masz subskrypcję roczną, wszelkie wyceny wygenerowane lub zmodyfikowane 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie będą uwzględniały nowe ceny.
 • W przypadku automatycznego odnawiania posiadanej subskrypcji rocznej wszelkie rachunki wystawione 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie będą uwzględniały nową cenę za dotychczasowe subskrypcje. Uwaga: będziemy respektować wszelkie otwarte wyceny utworzone przed 18 października 2022 roku czasu PT do upłynięcia daty ważności podanej w wycenie.
 • W przypadku obecnych subskrypcji z odnawianiem automatycznym 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie zarejestrowana karta kredytowa będzie obciążana kwotą odpowiadającą nowej cenie za obecną subskrypcję.
 • W przypadku zakupu nowej subskrypcji 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie naliczona zostanie kwota zgodna z nowymi cenami katalogowymi.
Jakie ulepszenia wprowadzono w ciągu ostatniego roku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim klientom maksymalnego komfortu korzystania z platformy Atlassian w naszych produktach chmurowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziliśmy dziesiątki ulepszeń w naszych produktach chmurowych, koncentrując się na zwiększeniu wydajności i bezpieczeństwa, zaawansowanych integracjach z produktami Atlassian, a także innych firm, łatwości wyszukiwania i raportowania oraz wielu innych funkcjach:

To zaledwie kilka ulepszeń wprowadzonych w minionym roku, a wciąż trwają pracę nad wieloma kolejnymi. W naszym planie rozwoju wersji Cloud można znaleźć szczegółowe informacje na temat najnowszych i nadchodzących funkcji w naszych produktach chmurowych.

Dlaczego wzrastają ceny produktów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aktualizacja cen stanowi odzwierciedlenie naszych ciągłych inwestycji w tworzenie zaawansowanej platformy, skoncentrowanej na zwiększeniu wydajności i bezpieczeństwa, szerokiej integracji z produktami Atlassian i innych firm oraz łatwości użytkowania, aby Twój zespół mógł skoncentrować się na dostarczaniu wartościowych rozwiązań i innowacji.

Pytania dotyczące rozliczeń i licencji

Jak mogę obniżyć koszty? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia miesięcznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Dezaktywuj nieaktywnych użytkowników, którzy nie korzystają z produktów chmurowych, aby nie byli uwzględniani w rozliczeniu miesięcznym.
 • Przejdź na subskrypcję roczną, która może oferować zniżkę odpowiadającą 2 bezpłatnym miesiącom w ciągu roku, w zależności od zakupionej liczby użytkowników.

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia rocznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Dezaktywuj nieaktywnych użytkowników, którzy nie korzystają z produktów chmurowych, aby zmniejszyć liczbę użytkowników, a gdy będzie się zbliżać data odnowienia skontaktuj się z nami, aby przeprowadzić uaktualnienie do niższego poziomu ilościowego.
 • Jeśli masz wiele subskrypcji Cloud Standard lub Premium tego samego produktu, oszczędnym rozwiązaniem może być skonsolidowanie tych subskrypcji do jednej subskrypcji Cloud Enterprise. Plany Cloud Enterprise oferują nieograniczoną liczbę instancji oraz scentralizowany model licencjonowania według liczby użytkowników.
 • Rozważ wcześniejsze odnowienie subskrypcji (szczegółowe informacje można znaleźć w następnych często zadawanych pytaniach).
Czy mogę odnowić moją subskrypcję Cloud wcześniej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Klienci z roczną subskrypcją Cloud automatycznie otrzymują niezobowiązującą wycenę na odnowienie subskrypcji 90 dni przed jej wygaśnięciem, chyba że mają już istniejącą wycenę na inny produkt w tej samej witrynie. Klienci mogą wykupić odnowienie jedynie w ciągu 90 dni przed terminem odnowienia (nawet w przypadku zakupu dodatkowego roku do umowy 2-letniej).

Klienci korzystający z planów miesięcznych nie mogą przeprowadzić odnowienia wcześniej, chyba że przejdą na plan roczny. Informacje na temat przejścia na plan roczny zawiera odpowiedź na pytanie „Jak skorzystać z opcji płatności rocznych?”. Klienci, którzy rozliczają się miesięcznie, mogą w dowolnej chwili przed 18 października 2022 roku czasu PT złożyć wniosek o przedstawienie wyceny rocznej, aby skorzystać z dotychczasowych cen. Płatność musi dotrzeć do nas, zanim wycena wygaśnie, a okres ważności wyceny nie może przekroczyć 15 listopada 2022 roku czasu PT.

Jeżeli mam już ofertę na subskrypcję roczną ze starymi cenami, czy nadal będzie respektowana? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeżeli masz wycenę subskrypcji rocznej utworzoną lub otrzymaną przed 18 października 2022 roku czasu PT, będzie ona respektowana z uwzględnieniem dotychczasowych cen, dopóki nie upłynie okres ważności wyceny. Wyceny wygenerowane 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie będą bazowały na nowych cenach.

Jak obliczyć cenę miesięczną i/lub roczną? Copy link to heading Copied! Pokaż

W zależności od pełnionej roli, zaktualizowaną cenę można obliczyć na dwa sposoby.

Jeśli jesteś osobą kontaktową ds. rozliczeniowych i/lub technicznych wskazaną na opłaconej fakturze, zaloguj się w witrynie my.atlassian.com i wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Orders (Zamówienia) na górnym pasku nawigacyjnym.
 2. Wybierz opcję Invoices (Faktury) w obszarze Order Center (Centrum zamówień).
 3. Wyszukaj najnowsze opłacone faktury za produkty Cloud.
 4. Pobierz i otwórz plik PDF, a następnie przejdź do strony szczegółów.
 5. Porównaj ceny produktów z nowymi cennikami wersji Cloud.

Jeśli jesteś administratorem witryny wskazanym na opłaconej fakturze, zaloguj się w witrynie admin.atlassian.com i wykonaj następujące czynności:

 1. Znajdź odpowiednią witrynę Cloud i kliknij ikonę wielokropka (…), a następnie wybierz opcję View billing (Wyświetl rozliczenie), aby wyświetlić przegląd rozliczeń.
 2. Kliknij opcję Billing History (Historia rozliczeń), aby wyświetlić najnowsze faktury.
 3. Pobierz najnowszy rachunek.
 4. Otwórz plik PDF i zapoznaj się ze stroną szczegółów. Zobaczysz zestawienie subskrypcji według produktu powiązanego z witryną Cloud.
 5. Porównaj ceny produktów z tabelami cen wersji Cloud.

Uwaga na temat cen rocznych:

Podczas wyliczania cen rocznych Atlassian wykorzystuje model oparty na poziomach z ceną stałą. Przykładowo cena usługi Jira Standard dla 450 użytkowników będzie roczną ceną za poziom 500 użytkowników — $31,500.

Celem wyjaśnienia rozważmy następujący scenariusz: jeśli do swoich 450 użytkowników w usłudze Jira Standard dodasz jeszcze 75 użytkowników, łącznie będziesz mieć w tej usłudze 525 użytkowników. To spowoduje, że zakwalifikujesz się do poziomu 600 użytkowników, za który koszt roczny to 37 000 USD — nie będziesz płacić osobno za 450, a osobno za 75 użytkowników, czyli za dwa odrębne poziomy.

Uwaga: ceny roczne za poszczególne poziomy użytkowników różnią się w zależności od produktu Atlassian i planu.

Uwaga do cen miesięcznych:

W przypadku rozliczeń miesięcznych Atlassian wykorzystuje progresywny model cenowy „za użytkownika”. W progresywnym modelu cenowym ceny obliczane są w oparciu o poziomy odpowiadające liczbie użytkowników — na każdym poziomie obowiązuje inna cena za użytkownika. Przykładowo, cena systemu Jira Software Cloud Standard dla 450 użytkowników obliczona zostałaby w następujący sposób:

$7.75 za użytkownika w przypadku użytkowników 1–100

$6.60 za użytkownika w przypadku użytkowników 101–250

$5.50 za użytkownika w przypadku użytkowników 251–450

Łączna cena wyniesie $2,865 miesięcznie, czyli średnio $6.37 za użytkownika

Uwaga: ceny miesięczne za użytkownika różnią się w zależności od produktu Atlassian i planu.

Co zrobić, jeśli mam otwartą ofertę? Jeżeli mam już ofertę na subskrypcję roczną ze starymi cenami, czy nadal będzie respektowana? Copy link to heading Copied! Pokaż

Będziemy respektować wszystkie istniejące wyceny wygenerowane przed 18 października 2022 roku czasu PT. W przypadku edycji wyceny 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie wszelkie zmiany będą uwzględniać nowe ceny.

Czy wzrosną ceny aplikacji w sklepie Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Ceny aplikacji partnerów Marketplace (lub aplikacji zewnętrznych nieopracowanych przez Atlassian) nie wzrosną bezpośrednio w wyniku aktualizacji cen przez Atlassian.

Partnerzy Marketplace mogą jednak zmienić ceny w dowolnej chwili, dlatego należy sprawdzić aktualne ceny aplikacji w witrynie marketplace.atlassian.com.

Czy rabaty na licencje Academic dla instytucji edukacyjnych ulegną zmianie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wartości procentowe rabatów na licencje Academic nie ulegną zmianie. Szkoły policealne oraz uczelnie wyższe kwalifikujące się do otrzymania 50% rabatu od ceny katalogowej na produkty Atlassian, nadal mogą otrzymać 50% rabatu od ceny katalogowej w przypadku nowych zakupów, uaktualnień i odnowień.

Czy rabaty na licencje Community ulegną zmianie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wartości procentowe rabatów na licencje Community nie ulegną zmianie. Wciąż będzie można otrzymać rabat 75% od ceny katalogowej wersji Cloud na zakup nowych produktów, uaktualnień i odnowień.

Czy w przypadku dotychczasowych subskrypcji opłaty przy następnym odnowieniu będą określane na podstawie nowych cen subskrypcji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Klienci posiadający subskrypcje zapłacą nową cenę katalogową za odnowienia subskrypcji, które nastąpią 18 października 2022 roku lub później.

Czy muszę zapłacić za subskrypcję według nowych cen, jeżeli przeprowadzę uaktualnienie do wyższego poziomu ilościowego użytkowników 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli dokonasz uaktualnienia do wyższego poziomu ilościowego użytkowników 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie, Twój koszt zostanie obliczony z zastosowaniem nowych cen katalogowych obowiązujących w chwili uaktualnienia.

Jeśli przed 18 października 2022 roku czasu PT dokonasz uaktualnienia do wyższego poziomu ilościowego użytkowników, zastosowane zostaną dotychczasowe ceny subskrypcji.

Czy muszę zapłacić za subskrypcję według nowych cen, jeżeli przeprowadzę uaktualnienie do wyższej wersji planu 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, jeśli dokonasz uaktualnienia do wyższego planu 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie, Twój koszt zostanie obliczony z zastosowaniem nowej ceny katalogowej obowiązującej w danym momencie w przypadku nowego planu.

Jeśli przed 18 października 2022 roku czasu PT dokonasz uaktualnienia do wyższego planu, zastosowane zostaną dotychczasowe ceny subskrypcji.

Czy jeżeli dodam nowy produkt do witryny Cloud 18 października 2022 roku czasu PT lub po tej dacie, to muszę zapłacić za subskrypcję według nowych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli dodasz nowy produkt do istniejącej witryny w chmurze 18 października 2022 roku lub po tej dacie, zapłacisz nową cenę za subskrypcję na ten produkt.