Close

Wat zijn de kosten?

Hoe groot of klein je team ook is: de eerste 7 dagen zijn gratis. Geen creditcard nodig. 

Prijzen

Dankzij flexibele prijzen per gebruiker, betaal je alleen voor wat je nodig hebt.

vaste prijs per maand

Maximaal 3 agents

per agent per maand

Voor de eerste 15 agents

per agent per maand

Voor de volgende 85 agents

per agent per maand

Voor de volgende 150 agents

per agent per maand

Voor elke agent boven de 250 agents

Krachtige functies voor grote en kleine teams

Lever geweldige klantenservice

Stimuleer agent-efficiëntie

Schaal en pas aan

Verbeter cloudbeveiliging met Atlassian Access

*Voor Access is een apart abonnement nodig. Dit kun je inschakelen via Jira Service Desk.

Voordelen van hosten in de cloud

Prijsstelling

We hanteren flexibele prijzen per agent, zodat je alleen betaalt voor wat je nodig hebt.

Veelgestelde vragen over cloudtarieven

What will my Jira Service Desk subscription cost?weergeven
Use our calculator to calculate your monthly price for your team size.
How are annual subscriptions priced?weergeven
In addition to monthly subscriptions, Jira Service Desk is also available as an annual subscription. Annual subscriptions may offer a discount depending on the number of users purchased.
To purchase Jira Service Desk as an annual subscription, simply start a free 7-day trial and follow our instructions for switching to annual.
Can I try Jira Service Desk for free?weergeven
Of course! Your first 7 days are on us. Sign up for a new Jira Service Desk site to get started. If you love it (which we believe you will), you can continue using Jira Service Desk simply by providing us with your payment details.
Can I extend my Cloud 7-day free trial?weergeven
Absolutely! Cloud trials can be extended to a maximum of 30 days - Just give us a shout!
What payment options do you accept?weergeven
Monthly subscriptions are payable by credit card (MasterCard, Visa, or American Express), or PayPal. Annual subscriptions can be paid via credit card, bank transfer, or check.
What's the difference between Jira Software, Jira Service Desk, and Jira Core?weergeven
Jira Service Desk is built for IT and service teams, providing them with everything they need for out-of-the-box incident, problem, and change management.

Jira Software is built specifically for software teams. Jira Software combines powerful developer tool integrations with the most important features and functionality required for great agile software development.

Jira Core is a simplified project management tool for customers looking to extend the power of Jira to their organization.
Who are agents in Jira Service Desk?weergeven
Agents work on tickets and communicate directly with your customers. Agents can:
 • Access both the Customer Portal and the Agent interface
 • View queues, reports, SLA goals, and the customers list
 • Add, edit and delete customer-facing and private comments on issues
 • Manage content in a connected knowledge base
How are agents counted towards billing?weergeven
You can add and remove agents as your team changes. At the end of each monthly billing cycle, you will be billed for the following month's subscription based on the exact number of Jira Service Desk agents you have. For annual subscriptions, you will be billed for the tier that most closely matches your agent count.
Who are customers in Jira Service Desk?weergeven
A Jira Service Desk customer is anyone who create requests through the customer portal or by email. Customers can:
 • Create, comment on, and track requests through the customer portal
 • Create and comment on requests via email
 • Add comments and attachment to requests
 • Add other participants to their own requests
Customers are free and do not require a Jira Service Desk license. Anyone can create a service desk request and you'll never be limited to how many customers can access your service desk.
What is Confluence Knowledge Base pricing with Jira Service Desk?weergeven
Jira Service Desk customers can browse knowledge base articles at no charge within the customer portal. Only knowledge base contributors, such as your agents, will need to be licensed in Confluence Knowledge Base.
What can Jira Software or Jira Core users do in Jira Service Desk if they do not have an agent license?weergeven
Users who are not licensed as agents in Jira Service Desk will still be able to perform various actions within a ticket, including:
 • Help diagnose issues through internal comments with agents
 • Watch tickets and receive notifications for updates
Still have questions on how roles and licensing work? Read on.
Do I need to have the same number of Jira Software and Jira Service Desk licenses?weergeven
No, you do not need to have the same number of Jira Software and Jira Service Desk licenses. You can select and pay for what you need with each product.
What's the difference between the Cloud and the Server deployment options?weergeven
With the Jira Service Desk Cloud, we host Jira Service Desk in the cloud for you and set up your instance instantly. After a 7-day free trial, subscription pricing is month-to-month. This is generally the best option for teams who want to get started quickly and teams who don't want to manage the technical complexity of hosting themselves.

With the Jira Service Desk Server, you host Jira Service Desk on your own hardware. This is generally the best option for teams who want additional flexibility in the setup process and want to host the product on their own servers. To host Jira Service Desk, you purchase a license after your 30 day free trial, and can renew that license each year to maintain access to support services and new releases.
Does Jira Service Desk have SAML single sign-on?weergeven
You can enable SAML single sign-on and other enhanced security features (enforced two-step verification, password policies, and user provisioning) with a subscription to Atlassian Access

Atlassian Access gives you one place to manage users and enforce security policies across all your Atlassian Cloud products including Jira, Confluence and Bitbucket.
Can Jira Service Desk connect to my Active Directory?weergeven
With a subscription to Atlassian Access, you can connect Jira Service Desk directly to your Active Directory to automate the user provisioning process.

Heb je nog meer vragen?

Bekijk Atlassian Cloud-licenties of Jira Service Desk-licenties.

30 dagen gratis

Voor teams van elke omvang, gehost op je server

Server

USD X
eenmalige betaling
Buy now
 • Atlassian-supported disaster recovery

Datacenter

USD X
per jaar
Buy now

Vragen over zelfbeheerde prijzen

Wat is het verschil tussen Jira Software en Jira Service Desk?

Jira Software is speciaal voor softwareteams ontwikkeld.Jira Software combineert sterk geïntegreerde ontwikkeltools met de belangrijkste elementen van agile ontwikkeling.

Jira Service Desk is speciaal ontwikkeld voor je IT- en serviceteams en biedt hen alles wat ze nodig hebben om onmiddellijk te beginnen het beheren van incidenten, wijzigingen en issues.

Wie zijn agenten in Jira Service Desk?

Agenten werken aan tickets en communiceren rechtstreeks met je klanten.

Agenten kunnen:

 • Zowel de klantportal als de agentinterface openen
 • Wachtrijen, rapporten, SLA-doelen en de klantenlijst weergeven
 • Klantgerichte en privéopmerkingen over issues toevoegen, bewerken en verwijderen
 • Content beheren in een gekoppelde kennisdatabase

Wie zijn klanten in Jira Service Desk?

Een Jira Service Desk-klant is iemand die aanvragen kan creëren via de klantportal of per e-mail. Klanten kunnen:

 • Aanvragen creëren, becommentariëren en traceren via de klantportal
 • Aanvragen via e-mail creëren en becommentariëren
 • Opmerkingen en bijlagen aan aanvragen toevoegen
 • Andere deelnemers aan hun eigen aanvragen toevoegen

Klanten zijn gratis en hebben geen Jira Service Desk-licentie nodig. Iedereen kan een servicedeskaanvraag indienen. Je bent nooit beperkt in het aantal klanten dat toegang tot je servicedesk heeft.

Wat zijn de prijzen voor de Confluence-kennisdatabase met Jira Service Desk?

Jira Service Desk-klanten kunnen in de kennisdatabase gratis zoeken naar artikelen binnen het klantenportaal. Alleen degenen die bijdragen aan de kennisdatabase leveren, zoals je agenten, hebben een licentie nodig voor de Confluence- kennisdatabase.

Wat kunnen gebruikers van Jira Software of Jira Core doen in Jira Service Desk als ze geen licentie voor agenten hebben?

Gebruikers die geen licentie als agent voor Jira Service Desk hebben, kunnen nog steeds diverse acties uitvoeren binnen een ticket, waaronder:

 • Helpen problemen op te sporen door middel van interne opmerkingen met agenten
 • Tickets bekijken en meldingen ontvangen voor updates

Heb je nog vragen over hoe rollen en licenties werken? Ga naar op.

Heb ik hetzelfde aantal Jira Software- en Jira Service Desk-licenties nodig?

Nee, je hebt niet hetzelfde aantal Jira Software- en Jira Service Desk-licenties nodig. Je kunt voor elk product selecteren wat je nodig hebt en hiervoor betalen.

Wat is het verschil tussen de Cloud- en Server-opties?

Met de Cloud -optie hosten we Jira Service Desk voor jou in de cloud en installeren we jouw instance direct. Na een gratis proefperiode van 7 dagen volgt een maandabonnement. Dit is over het algemeen de beste optie voor teams die snel aan de slag willen gaan en die zich niet zelf met de technische complexiteit van hosting willen bezighouden.

Met de Server optie  host je Jira Service Desk op je eigen hardware. Dit is over het algemeen de beste optie voor teams die extra flexibiliteit in het installatieproces willen en het product op hun eigen servers willen hosten. Als je Jira Service Desk wilt hosten, koop je een licentie na je 30 dagen gratis proefperiode. Je kunt die licentie elk jaar verlengen om toegang te houden tot ondersteuning en nieuwe releases.

Heb je nog meer vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over Jira Service Desk-licenties.