Close

Advanced Roadmaps

MetAdvanced Roadmaps voor Jira Software kun je werk strategisch plannen en volgen in meerdere teams en projecten. Bied teams mogelijkheden op schaal, houd plannen op basis van capaciteit, afhankelijkheden bij, beheer uiteenlopende prioriteiten en ontdek alternatieve scenario's met één enkele bron van waarheid over de huidige en toekomstige gezondheid van je initiatieven.

Advanced Roadmaps gebruikt borden, projecten en filters in Jira Software om gegevens in een aanpasbare interface te visualiseren. In deze sandbox-omgeving kun je plannen en experimenteren voordat je je oorspronkelijke gegevens in Jira Software bijwerkt. Met één klik kun je de richting van je plan bepalen, verschillende variaties verkennen en je Jira Software-interface bijwerken.

In deze handleiding worden de belangrijkste concepten van Advanced Roadmaps uitgelegd, waaronder hoe je je eerste plan kunt maken en best practices voor naadloze planning.

Advanced Roadmaps maakt onderdeel uit van Jira Software Premium. Probeer het gratis.


Belangrijke concepten

Plannen

Een plan is een gedeelde bron van waarheid die organisatorische doelen in kaart brengt en een pad voor teams uitstippelt om mijlpalen en belangrijke resultaten te behalen. In Advanced Roadmaps worden de roadmaps van meerdere teams die aan meerdere projecten werken in een plan gecombineerd en vormen ze de ladder naar bedrijfsbrede initiatieven.

Het voordeel van een plan is dat het voor een duidelijker beeld zorgt en laat zien hoe het werk van een team zich verhoudt tot het werk van andere teams. Het visualiseert hoe elk team bijdraagt aan brede organisatorische doelen.

Roadmapweergave voor plan in Advanced Roadmaps voor Jira Software

Issuebronnen

Issuebronnen bepalen welke gegevens in Jira Software worden gebruikt om een plan te maken. Ze brengen het werk dat moet worden gedaan en de problemen die je probeert op te lossen in kaart. Issuebronnen worden eerst tijdens het opstellen van het plan gekozen en kunnen op elk gewenst moment worden aangepast.

Advanced Roadmaps heeft drie soorten issuebronnen:

 • Borden (scrum of kanban) — Issues met betrekking tot teams die het volume en de voortgang van hun werk bijhouden. Borden kunnen ofwel als scrum of kanban worden geclassificeerd. Scrumborden zijn voor teams die hun werk plannen in sprints of iteraties, terwijl kanban-borden beter geschikt zijn voor teams met een continue workflow.
 • Projecten — Issues die worden gedefinieerd door specifieke doelstellingen of deliverables, zoals een product of functie.
 • Filters — Issues die worden gedefinieerd door een query in Jira Software, ook wel bekend als JQL (Jira Query Language).

Bekijk meer informatie over planinstellingen om je Advanced Roadmap-plannen verder te configureren.

Tip: Als je sprints in Advanced Roadmaps wilt plannen, kun je scrumborden als een issuebron gebruiken om toegang te krijgen tot functies voor sprintplanning.

Aangezien kanban-teams niet in sprints werken, wordt het werk gepland op basis van de beschikbare wekelijkse uren.

Issuebron voor Advanced Roadmap-plan

Uitsluitingsregels

Met uitsluitingsregels kun je de issuebronnen van je plan verfijnen, zodat de meest relevante issues worden weergegeven. Afhankelijk van je focus kun je regels instellen om specifieke issuetypen, statussen of releases uit te sluiten. Je kan ook instellen hoelang afgeronde issues in je plan mogen blijven.

Uitsluitingsregels stel je als volgt in:

 1. Ga naar > Configureren.
 2. Selecteer Uitsluitingsregels.

Tip: Stel uitsluitingsregels in om de focus te leggen op een compact en ingewikkeld plan.

Issues verfijnen die in Advanced Roadmaps worden weergegeven

Hiërarchie

Een hiërarchie verbindt kleine, procesgebaseerde taken met cross-functionele deliverables en escaleert deze naar brede organisatorische doelstellingen. Hiërarchieniveaus staan, afhankelijk van de structuur van je werk, voor verschillende detailniveaus in de scope van een plan en geven aan hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn.

De hiërarchie in Advanced Roadmaps wordt overgenomen van de standaard issuetypen in Jira Software:

 • Epic — Een grote hoeveelheid werk die kan worden onderverdeeld in story's, taken en bugs. In een plan staan epics voor een belangrijke mijlpaal of deliverable. Het werk in een epic kan aan meerdere teams worden toegewezen.
 • Story, taak of bug — Story's en taken zijn issues die betrekking hebben op werk dat moet worden afgerond. Bugs zijn problemen die de voortgang of functionaliteit van het werk belemmeren. Deze issuetypen kunnen aan specifieke teams worden toegewezen.
 • Subtaak — Een gedetailleerd onderdeel van het werk dat nodig is om een story, taak of bug af te ronden. In Advanced Roadmaps kunnen teams niet specifiek aan subtaken worden toegewezen. Ze nemen het team over dat aan de bovenliggende issue is toegewezen.

Als je werk binnen een organisatie plant en bijhoudt, moet je hiërarchieniveaus boven epics maken. Je kan bijvoorbeeld een initiatief-hiërarchieniveau aanmaken om bedrijfsbrede doelen weer te geven. Wanneer het initiatief boven het epicniveau wordt gepositioneerd, kan het worden gebruikt als een container voor epics. Klik hier voor meer informatie over het configureren en aanpassen van je hiërarchieniveaus.

Bekijk deze korte video voor tips en best practices voor het configureren van de issuehiërarchie boven epics in Advanced Roadmaps. Nu bekijken

Hiërarchieniveaus in Advanced Roadmaps configureren

Teams

Teams kunnen gekoppeld worden aan de issuebronnen van je plan, waardoor het werk rechtstreeks in het plan kan worden beheerd. Met teams kun je je werk groeperen en filteren op basis van teams en de toewijzing van werk beheren op basis van capaciteit.

Het is meestal aan project- of programmamanagers om teams te coördineren, afhankelijk van hoe het werk is gestructureerd. Zij zijn de drijfveren en besluitvormers van het multifunctionele plan door prioriteiten te stellen en de richting te bepalen. Team- en domeinleads dragen bij aan het plan door capaciteit te beheren en werk aan hun respectieve teams toe te wijzen.

Bekijk meer informatie over het beheren van teams in Advanced Roadmaps

Tip: Het teamveld in Advanced Roadmaps is standaard niet zichtbaar in Jira Software. Schakel voor een naadloze planningservaring in dat het teamveld wordt weergeven in het Jira Software-project dat je als een issuebron hebt gebruikt.

Capaciteit

Capaciteit laat de werkeenheden zien die een team in een bepaalde periode uitvoert. Kan gebruikt worden om het vermogen van een team om werk te voltooien voor een bepaalde mijlpaal in te schatten en is van onschatbare waarde voor risicobeoordelingen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Team- en domeinleads voegen capaciteit aan het plan toe en beoordelen regelmatig de beschikbaarheid van hun team, de toewijzing van middelen en de prioritering van andere projecten.

Capaciteit wordt bij scrum- en kanban-teams op verschillende manieren gemeten. Hoewel beide typen teams capaciteit kunnen meten aan de hand van tijd (dagen of uren), kan een scrum-team ook storypoints (een relatieve schatting van de vereiste inspanning) gebruiken. Dit komt omdat scrum-teams werken in op tijd ingedeelde iteraties (sprints), terwijl kanban-teams voortgang boeken door een continue workflow.

Capaciteitsplanning in Advanced Roadmaps is beschikbaar voor scrum- en kanban-teams. Sprint-planning is echter exclusief beschikbaar voor teams die scrumborden gebruiken als issuebron. Met de functie sprintplanning kun je werk toewijzen aan elke sprint, projectreleasedata of mijlpalen op basis van de capaciteit van teams. Je kunt hiermee ook zien wanneer sprints overboekt zijn (wanneer toegewezen werk de capaciteit van het team overschrijdt). Bekijk meer informatie over capaciteitsplanning.

Bekijk deze korte video voor tips en best practices met betrekking tot effectieve capaciteitsplanning in Advanced Roadmaps. Bekijk de video.

Onderlinge relaties

Afhankelijkheden geven de relatie weer tussen issues in je plan, zoals onvoorziene gebeurtenissen en blockers. Het visualiseren en begrijpen van afhankelijkheden is zeer belangrijk voor project- of programmamanagers om een richting in de roadmap te bepalen. Wanneer afhankelijkheden gedetailleerd in kaart worden gebracht, kan een team alternatieve richtingen plannen en zich hierop aanpassen.

Afhankelijkheden worden op de tijdlijn weergegeven met badges, kolommen of lijnen.

Advanced Roadmap-tijdlijn en afhankelijkhedenweergave op tabblad roadmap

Je kunt afhankelijkheden ook bekijken op het tabblad Afhankelijkhedenrapport, waarmee relaties tussen issues in je plan visueel in kaart worden gebracht.

Tabblad Afhankelijkhedenrapport in Advanced Roadmap

Een afhankelijkheid kan binnenkomend of uitgaand zijn. Deze maakt duidelijk wanneer een issue andere issues blokkeert, of wordt geblokkeerd, en welke issues prioriteit moeten krijgen om te zorgen dat er voortgang wordt geboekt.

Bekijk meer informatie over het beheer van afhankelijkheden

Scenario's

Advanced Roadmaps fungeert als een sandbox-omgeving voor Jira Software-gegevens. Gebruik scenario's om alternatieve richtingen op weg naar mijlpalen of projectvoltooiing te verkennen. Als je plant met verschillende scenario's, kun je je makkelijker aanpassen. Je streeft naar de beste optie, plant voor de slechtste optie en bent voorbereid op alles daartussenin.

Leer meer over het gebruik van scenario's

Advanced Roadmaps-scenario's

Opgeslagen weergaven

Hoewel plannen van nature complex zijn, kun je met opgeslagen weergaven je plan aan verschillende doelgroepen aanpassen. Dit is met name handig voor grote, cross-functionele projecten, waarbij verschillende belanghebbenden je plan bekijken en rekening houden met specifieke kwesties of behoeften. Pas je plan aan om verschillende aspecten te benadrukken en sla het op als een weergave die gemakkelijk en op elk gewenst moment teruggevonden kan worden.

Leer hoe je opgeslagen weergaven aanmaakt

Releases

Releases zijn de mijlpalen in een plan die een bepaald moment aangeven waarop het werk afgerond moet zijn. Een release kan, afhankelijk van de structuur van je werk, een leverbare hoeveelheid werk, een release aan klanten of een programmastap zijn.

Releases worden tijdens het opstellen van het plan gekozen en kunnen op elk gewenst moment worden aangepast via uitsluitingsregels. Ze kunnen ook beheerd worden via het tabblad Releases.

Leer meer over het beheer van releases

Tabblad Advanced Roadmap-releases

Een plan maken met Advanced Roadmaps

Volg de onderstaande stappen om een nieuw plan te maken met Advanced Roadmaps.

 1. Ga vanuit de algemene navigatie in Jira Software naar Plannen > plan Maken.
 2. Voer deze gegevens in:
  1. Plannaam — Hieraan kan je team het plan herkennen.
  2. Toegang — Kies Privé of Open . De toegang is standaard ingesteld op Open.
  3. Issuebronnen: Maak verbinding met door het bedrijf beheerde projecten, borden en filters in Jira Software. Deze vormen de scope van het plan. Bekijk meer informatie over issuebronnen.
 3. Selecteer Aanmaken om deze issuebronnen te gebruiken of selecteer Uitsluitingsregels instellen om de getoonde issues te verfijnen. Je kunt regels instellen voor:
  1. Voltooide issues — Voer het aantal dagen in dat voltooide issues in het plan worden getoond. Bekijk meer informatie over hoe Advanced Roadmaps voltooide issues definieert.
  2. Issuetypen
  3. Issue Statussen
  4. Releases
 4. Selecteer Terug naar plan maken > Maken.

Bekijk deze korte video voor extra tips en best practices voor je eerste Advanced Roadmaps-plan in Jira Software. Nu bekijken

Stel met behulp van samengestelde instructievideo's betere plannen op in Advanced Roadmaps.

Krijg de primeur over hoe teams en organisaties kunnen schalen met Jira Software Premium