Close

Automation: veelvoorkomende usecases

Je kunt met behulp van automatisering regels aanmaken om ontelbaar veel usecases aan te pakken, maar waar moet je beginnen? Hieronder vind je een aantal veelgebruikte usecases die je helpen om aan de slag te gaan met automatisering.

Hoofdissues en subtaken synchroniseren

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat gerelateerde issues gesynchroniseerd blijven wanneer je met subtaken en de bijbehorende hoofdtaken te maken krijgt. Je kunt dit eenvoudig automatiseren door branchregels te gebruiken. Als je bijvoorbeeld een subtaak oplost, kun je een regel instellen die de hoofdissue automatisch overdraagt als er geen aanvullende subtaken zijn die niet zijn opgelost.

Een voorbeeld van de regelbouwer waarbij de overgang van een regel naar een hoofdissue wordt getoond wanneer je de subtaak oplost, als er geen andere onopgeloste subtaken zijn.

See this rule and others in the automation template library.


Je bouwt deze regel als volgt

 1. Gebruik de trigger van de overgedragen issue. Met deze trigger kun je je regel uitvoeren wanneer een issue van de ene status naar de andere overgaat. Stel de trigger in zodat deze reageert wanneer een issue wordt overgedragen naar Voltooid.
 2. Voeg een voorwaarde Issuevelden toe aan je regel die controleert of het issuetype een subtaak is. Als de issue die de regel activeerde geen subtaak is, wordt de regel niet meer uitgevoerd.
 3. Branch de regel en kies de hoofdtaak als het gerelateerde issuetype. Dit houdt in dat daarop volgende voorwaarden en acties worden uitgevoerd op de hoofdissue van de issue die de regel heeft getriggerd..
 4. Voeg een voorwaarde voor gerelateerde issues toe aan je regel om te controleren of subtaken overeenkomen met status = voltooid. Hierdoor zorg je ervoor dat de status van alle subtaken van de hoofdissue op Voltooid staan.
 5. Tot slot stel je de actie Issue overdragen in zodat de status van de hoofdissue wordt gewijzigd naar Voltooid.
 6. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Een andere veelgebruikte usecase is dat subtaken waarden van de hoofdtaak overnemen, zoals versies herstellen. Je kunt deze waarden synchroniseren zodat zowel hoofd- als subtaak actuele informatie bevatten.

Een voorbeeld van de regelbouwer, die een regel toont die automatisch de hoofd- en subtaakwaarden synchroniseert.

See this rule and others in the automation template library.


Je bouwt deze regel als volgt

 1. Gebruik de trigger Gewijzigde veldwaarde. Je kunt met deze trigger je regel uitvoeren wanneer de waarde van een geselecteerd veld wordt gewijzigd. Stel de trigger in om het veld Versies herstellen te monitoren.
 2. Branch de regel en kies subtaak als het gerelateerde issuetype. Dit houdt in dat de daarop volgende voorwaarden en acties worden uitgevoerd voor alle subtaken van de issue die de regel heeft geactiveerd.
 3. Stel de actie Issue bewerken in om het veld Versies herstellen in te stellen door de waarde van de bovenliggende issue te kopiëren.
 4. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Issues automatisch aan je team toewijzen

Hoe handelt je team issues af die niet zijn toegewezen? Vaak laten teams dit aan hun engineers over, waardoor issues die niet zijn toegewezen soms over het hoofd worden gezien.

Je kunt dit bijvoorbeeld tegengaan door op evenwichtige wijze issues automatisch aan leden van je team toe te wijzen.


Je bouwt deze regel als volgt

 1. Kies een trigger voor je regel en eventuele voorwaarden die je wil configureren om de issues te definiëren die je automatisch wil toewijzen.
 2. Gebruik de actie Issue toewijzen. Je kunt hiermee gemakkelijk issues voor een aantal verschillende scenario's toewijzen.
 3. Stel de actie in om de issue aan een gebruiker in een gedefinieerde lijst toe te wijzen. Hierdoor kun je verschillende gebruikers specificeren waaruit de actie de uitvoerder kiest.
 4. Stel de methode voor het kiezen van een uitvoerder in als gebalanceerde workload. Dit houdt in dat de issue wordt toegewezen aan de gebruiker met het laagste aantal open toegewezen issues.
 5. In de gebruikerslijst zoek je naar en kies je de leden van je team.
 6. Klik op Opslaan om de actie toe te passen, geef je regel een naam en klik op Inschakelen.

See this rule and others in the automation template library.


De actie Issue toewijzen instellen om een issue aan een gebruiker in een gedefinieerde lijst toe te wijzen.

Taken inplannen

Automatisch ingeplande taken kunnen niet alleen de handmatige werkzaamheden van je team verminderen, maar zorgen ook dat je workflow consistenter en betrouwbaarder wordt.

Als een klant bijvoorbeeld nog niet op de query van een issue van je ondersteuningsmedewerker heeft gereageerd, kun je hem automatisch een herinnering sturen en de verouderde issue tijdelijk sluiten.


Je bouwt deze regel als volgt

 1. Gebruik de Ingeplande-trigger. Stel in dat de planning elke dag de regel uitvoert en controleert op status = 'Wachtend op klant' en < -5 d is bijgewerkt. Hierdoor wordt de regel geactiveerd als de status van een issue Wachtend op klant is en langer dan vijf dagen niet is bijgewerkt.
 2. Voeg een opmerking toe aan de actie van de issue om de klant te informeren dat de issue automatisch is gesloten vanwege inactiviteit.
 3. Stel de actie Issue overdragen in zodat de status van de hoofdissue wordt gewijzigd naar Afgesloten.
 4. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Een voorbeeld van de regelbouwer, die een regel toont die klanten automatisch een herinnering bij verouderde issues stuurt.

See this rule and others in the automation template library.

Integreren met je ontwikkelaarstools (Bitbucket, Github, Gitlab)

Automation integreert met je tool voor broncodebeheer zodat je je ontwikkelingsprocessen kunt automatiseren.

Wanneer bijvoorbeeld een pull-aanvraag is samengevoegd, wil je misschien een gerelateerde issue overdragen naar Uitrollen als er een markeringsfunctie aan is gekoppeld. Als dat niet zo is, wil je de issue misschien overdragen naar Voltooid.


Je bouwt deze regel als volgt

 1. Gebruik de trigger voor samengevoegde pull-aanvragen. Met deze trigger kun je je regel uitvoeren wanneer een pull-aanvraag is samengevoegd in je repository.
 2. Voeg het if/else-blokvoorwaarde toe. Met deze voorwaarde kun je alternatieve acties uitvoeren afhankelijk van of voorwaarden al dan niet matchen.
 3. In het if-blok voeg je de voorwaarde Gerelateerde issues toe en configureer je deze om te achterhalen of er issues met het linktype Functie gemarkeerd door aanwezig zijn.
 4. Stel de actie Issue overdragen in zodat de status van de hoofdissue wordt gewijzigd naar Uitrollen.
 5. In het else-blok stel je de actie Issue overdragen in, zodat de status van de issue wordt gewijzigd in Voltooid.
 6. Geef je regel een naam en schakel hem in.

See this rule and others in the automation template library.


See this rule and others in the automation template library.

Wanneer een bepaalde engineer een commit aanmaakt, kun je een regel configureren om je team op de hoogte te brengen via een bericht op Slack.


Je bouwt deze regel als volgt

 1. Gebruik de trigger Commit aangemaakt. Met deze trigger kun je je regel uitvoeren wanneer een commit is aangemaakt in je tool voor broncodebeheer.
 2. Voeg de voorwaarde Gebruiker toe en configureer deze om te controleren of de uitvoerder John of Nicole is.
 3. Stel de actie Slack-bericht verzenden in, zodat een bericht wordt verzonden naar het kanaal van je team om ze te informeren over de commit.
 4. Geef je regel een naam en schakel hem in.

Commit aangemaakt

Ben je er klaar voor om je eigen regels aan te maken? Ontdek meer nuttige sjabloonregels die je nu kunt bewerken en toepassen.

Ben je er klaar voor om je eigen regels aan te maken? Ontdek meer nuttige sjabloonregels die je nu kunt bewerken en toepassen.