Close

Jira Automation: de basis

Door je workflows en processen te automatiseren kun je je op belangrijkere werkzaamheden richten en hoeven je teams geen handmatige, repetitieve taken meer uit te voeren. Met onze eenvoudige regelbouwer kun je krachtige automatiseringsregels configureren die zelfs bij de meest complexe scenario's gebruikt kunnen worden.

Deze handleiding beschrijft de belangrijkste concepten die je nodig hebt om aan de slag te gaan, helpt je bij het aanmaken van je eerste automatiseringsregel en laat regels van veelvoorkomende use cases zien, die je kunt bewerken en toepassen op de processen van jouw team.


Belangrijke concepten

Regels

Je kunt regels gebruiken om acties binnen je systeem te automatiseren op basis van jouw ingestelde criteria. Regels voor automatisering bestaan uit drie delen: triggers die de regel activeren, voorwaarden die de regel verfijnen en acties die taken op je site uitvoeren.

Triggers, voorwaarden en acties zijn de basis van automatisering. Combineer deze componenten om regels aan te maken voor alles, van het automatisch sluiten van oude issues tot specifieke teams op de hoogte brengen wanneer een release is geleverd.

Een voorbeeld van de regelbouwer, die een eenvoudige regel toont die een e-mail verstuurt wanneer er een issue met hoge prioriteit wordt aangemaakt.

Zie deze regel en andere regels in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.

Triggers

Elke regel begint met een trigger die de uitvoering van je regels activeert. Triggers letten op gebeurtenissen in Jira, bijvoorbeeld wanneer een issue wordt aangemaakt of een veldwaarde wordt gewijzigd.

Je kunt triggers niet alleen schematisch instellen, maar ook aanpassen voordat ze op een regel worden toegepast .

Bekijk de lijst met beschikbare triggers.

De lijst met beschikbare triggers bij het aanmaken van een regel: veldwaarde gewijzigd, opmerking bij issue, issue aangemaakt, issue overgedragen

Voorwaarden

Je kunt het bereik van je regel toespitsen met behulp van voorwaarden. Pas als hieraan is voldaan wordt je regel uitgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld een regel opstellen waarbij een issue alleen wordt geëscaleerd wanneer deze een hoge prioriteit heeft.

Als er niet wordt voldaan aan een voorwaarde, wordt de regel stopgezet en worden er geen acties uitgevoerd die aan de voorwaarde zijn gekoppeld.

Bekijk de lijst met beschikbare voorwaarden.

De lijst met beschikbare voorwaarden bij het aanmaken van een regel.

Acties

Acties zorgen ervoor dat je regel wordt uitgevoerd. Je kunt acties gebruiken om taken te automatiseren en je site te wijzigen. Je kunt er veel taken mee uitvoeren, zoals een issue bewerken, een melding verzenden of subtaken aanmaken.

Bekijk de lijst met beschikbare acties.

De lijst met beschikbare acties bij het aanmaken van een regel.

Branchen/gerelateerde issues

Issues in Jira staan zelden op zichzelf. Ze bevatten vaak subtaken, zijn onderdeel van een grotere epic of zijn gewoon gekoppeld aan andere issues die bepaalde verhoudingen gebruiken. Dit houdt in dat acties bij het gebruik van automatisering vaak niet alleen van toepassing zijn op de oorspronkelijke issue die de regel heeft getriggerd, maar ook op alle issues die aan de oorspronkelijke issue zijn gerelateerd.

Je kunt speciale voorwaarden en acties gebruiken om krachtige regels aan te maken die werken bij complexe issueverhoudingen. Bijvoorbeeld: controleren of alle subtaken van een hoofdissue zijn opgelost.

Bekijk meer informatie over het werken met gerelateerde issues.

Een gerelateerde issuesbranch instellen bij het aanmaken van een regel.

Zie deze regel en andere regels in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.

Smart-waarden

Je kunt met slimme waarden verschillende issuegegevens binnen je site openen en aanpassen. Deze waarden kunnen je regels aanzienlijk krachtiger en complexer maken. De slimme waarde {{{{now.plusDays(5)}}}} verwijst bijvoorbeeld naar de huidige tijd en voegt vijf dagen eraan toe, terwijl {{{{issue.summary}}}} een samenvatting van de issue maakt.

Bekijk meer informatie over het gebruik van slimme waarden.

Regeluitvoerder

De regeluitvoerder is de gebruiker die een regel uitvoert. Deze gebruiker heeft de relevante rechten nodig om de regel te triggeren en eventuele acties te voltooien die mogelijk worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld een regel wordt aangemaakt die een opmerking bij een issue plaatst wanneer hij wordt uitgevoerd, moet de regeluitvoerder rechten voor Opmerking toevoegen hebben. Als dit niet het geval is, leidt de regel tot een fout.

De regeluitvoerder wordt in je site ingesteld als gebruiker van de Automation-app. Je kunt nu echter de regeluitvoerder voor je automationregels wijzigen.

Regelstatus

Je kunt de status van een automatiseringsregel bekijken om te zien of de regel op dat moment actief is of niet. Als een regel inactief is, wordt de regel pas uitgevoerd als deze wordt ingeschakeld. Je vindt de status van een regel op het bijbehorende scherm met details.

 • ingeschakeld De regel is momenteel actief.
 • uitgeschakeld De regel is momenteel niet actief.
 • concept De regel bevat wijzigingen die nog niet gepubliceerd zijn.

Bekijk meer informatie over het in- en uitschakelen van je regels.

Auditlogboek

Al je regels bevatten een auditlog die je kunt raadplegen om te zien wanneer de regel werd geactiveerd, en om het definitieve resultaat van de uitvoering en eventuele uitgevoerde acties te bekijken.

Je kunt de auditlog van een individuele regel bekijken op projectniveau of globaal niveau. Het controleren van je auditlogs is een effectieve manier om bugs uit je regels te halen.

De auditlog voor een regel.

Een regel aanmaken

Denk na over het volgende scenario. Je team moet op dit moment bij een melding van een nieuwe bug handmatig de juiste subtaken bij de issue aanmaken voordat deze aan een gebruiker wordt toegewezen.

Dit proces kan gemakkelijk geautomatiseerd worden! We kunnen een eenvoudige regel aanmaken die subtaken automatisch aan nieuwe bugs toevoegt en ze zelfs aan een specifieke gebruiker toewijst.

Een voorbeeld van de regelbouwer, die een eenvoudige regel toont die automatisch subtaken aan eventuele nieuwe bugs toevoegt en ze aan een gebruiker toewijst.

Je bouwt deze regel als volgt

 1. Ga naar je Automation-instellingen en klik in de rechterbovenhoek op Regel aanmaken.
 2. Selecteer de trigger van de issue en klik op Opslaan.
 3. Klik op Nieuwe voorwaarde en selecteer de voorwaarde Issuevelden.
 4. Configureer de voorwaarde als volgt:
  Stel het veld in op Issuetype
  Stel de voorwaarde in op Gelijk aan
  Stel de waarde in op Vergelijken met bug
  Klik op Opslaan.
 5. Klik op Nieuwe actie en kies de actie Subtaken aanmaken.
 6. Configureer de actie als volgt:
  Voeg 3 subtaken toe: Code inspecteren, Probleemoplossing en Oplossen.
  Klik op Opslaan.
 7. Klik op Nieuwe actie en kies de actie Issue toewijzen.
 8. Kies een gebruiker om de uitvoerder te specificeren en klik op Opslaan.
 9. Geef je regel een naam en klik op Inschakelen.

Zie deze regel en andere regels in de bibliotheek met automatiseringssjablonen.

Klaar om met automatisering aan de slag te gaan? Maak je eerste regels en pas ze aan in onze risicovrije sandboxomgeving.

Klaar om met automatisering aan de slag te gaan? Maak je eerste regels en pas ze aan in onze risicovrije sandboxomgeving.