Close

Auditlog van een organisatie in Atlassian Access

Pionnen doen sleutel in slot

Wat is het auditlog van een organisatie?


Een auditlog van een organisatie is een uitgebreid logboek van de activiteiten die plaatsvinden in de cloudtools van Atlassian. Een auditlog van een organisatie laat beheerders het wie, wat en wanneer van productactiviteit zien.

Waarom zou ik een auditlog voor mijn organisatie gebruiken?


Voorkomen van gegevensverlies: beheerders kunnen zien wie welke pagina of welk project heeft geopend of wie gevoelige inhoud heeft gedownload of gekopieerd. Ze kunnen actie ondernemen om toegang voor gebruikers in te trekken en een gedetailleerd verslag van verdachte activiteiten krijgen als er sprake van gegevensverlies is (bijv. intellectueel eigendom, gevoelige medische of financiële gegevens) om onmiddellijk herstellende maatregelen te nemen.

Activiteitscontrole: bij probleemoplossing of root cause analysis kunnen beheerders meteen zien welke gebruiker handelingen heeft uitgevoerd die mogelijk gerelateerd zijn aan een probleem dat optrad op bepaalde momenten.

Samenwerkingsbeheer: informatie van de auditlog beantwoordt vragen als "Mag deze gebruiker die pagina of dat project bekijken of bewerken?", zodat hij/zij verwijderd kan worden, of "Waarom heeft deze gebruiker niet langer toegang tot een product waar hij/zij wel toegang tot zou moeten hebben?", zodat de toegang hersteld kan worden.

Hoe het werkt


Het Access-dashboard geeft beheerders een interface om de auditlog te bekijken en filteren, waarbij de activiteiten voor de afgelopen zes maanden gedownload kunnen worden als CSV-bestand.

Screenshot auditlog van organisatie