Close

Palvelutietoinen häiriötilanteiden hallinta

Opsgenie ymmärtää, miten ongelmat vaikuttavat yrityksen palveluihin, ja auttaa viestimään käyttökatkoista ennakoivasti kaikille sidosryhmille. Voit varautua palveluhäiriöihin etukäteen ja laittaa Opsgenien lähettämään viestejä sekä luomaan tilasivuja ja neuvotteluyhteyksiä heti häiriötilanteiden ilmetessä. Häiriötekijät minimoidaan, ja tiimit voivat keskittyä ratkaisun löytämiseen.

Kyniä sekä papereita, joissa kaavioita

Tiimipohjainen palvelunhallinta


Opsgenien avulla saat yhdistettyä hälytykset yrityspalveluihin, joihin ne vaikuttavat. Lisäksi sinulla on selkeä käsitys siitä, minkä tiimien on reagoitava ja kenet on pidettävä ajan tasalla ratkaisun etenemisestä. Erillisille tiimeille ilmoitetaan samanaikaisesti ja annetaan työkalut, joita ne tarvitsevat yhteistyöhön ratkaisun aikana.

Häiriötilannesivupohjan tilannekuva
Luonnos

Suunnittelu ja skenaariot


Suunnittele häiriötilanteeseen reagointi ja määritä erilaisia työnkulkuja prioriteetiltaan erilaisille häiriötilanteille käyttämällä Opsgenien häiriötilannesivupohjia. Määritä kullekin häiriötilannetyypille tarvittavat reagointitiimit, sidosryhmät ja parhaat yhteistyökanavat, jotta ongelmat saadaan ratkaistua nopeasti ja niistä viestittyä tehokkaasti.

Muokkaa häiriötilanteen tilannekuvaa

Palvelun tilasivut

Ryhmittele eri järjestelmistä peräisin olevat hälytykset automaattisesti yhdeksi tapaukseksi määrittämiesi ehtojen perusteella. Vähennä monimutkaisuutta ja kohinaa, jotta vastaajat voivat keskittyä oikeaan tilanteeseen ja ratkaista ongelmat nopeasti.

Palvelun tilan tilannekuva
Megafonikuvake

Sidosryhmäviestintä


Ilmoita häiriötilanteista organisaatiosi sidosryhmille organisaatiomääritysten mukaisesti. Sidosryhmät voivat pysyä ajan tasalla häiriötilanteiden ratkaisun edistymisestä ja palvelujen kunnosta automaattisilla ilmoituksilla, käymällä tilasivulla tai tilaamalla itselleen tilasivupäivitykset.

Klusterisolmukuvake

Hälytysten klusterointi


Ryhmittele eri järjestelmistä peräisin olevat hälytykset automaattisesti yhdeksi tapaukseksi määrittämiesi ehtojen perusteella. Vähennä monimutkaisuutta ja kohinaa, jotta vastaajat voivat keskittyä oikeaan tilanteeseen ja ratkaista ongelmat nopeasti.


Häiriötilanteiden jälkeinen analyysi

Selvitä tarkalleen, miten tiimit reagoivat merkittäviin häiriötilanteisiin, Opsgenien perusteellisella häiriötilanteiden jälkeisellä analyysiraportilla. Raportti tarjoaa tietoa kunkin tiimin toteuttamista toimista, tiimien osallistumisesta ratkaisuun sekä siitä, kuinka sidosryhmiä tiedotettiin tilan muutoksista. Onnistumiset ja parannusmahdollisuudet ovat heti tunnistettavissa.

Häiriötilanteen jälkeinen kuvakaappaus
Häiriötilanneaikajanan tilannekuva

Häiriötilanteen aikajana

Tapauksen aikajana toimii tietolähteenä tapauksen koko elinkaaren aikana ja listaa tärkeimmät tiedot, kuten tapauksen tilan, siihen liittyvät hälytykset, tapauksen komentokeskuksen (ICC) tapahtumat ynnä muuta. Kun jälkiselvittelyraportti luodaan, tapauksen aikajanan tiedot näytetään automaattisesti raporttiin kopioituina, jotta tiimit näkevät tapahtumien kulun tapauksen koko elinkaaren ajalta. 

Ulkoiset palvelut

Seuraa sellaisten ulkoisten palveluiden häiriötilanteita, joilla on julkinen Statuspage-sivu. Vastaavan ulkoisen palvelun Statuspageen luodut häiriötilanteet laukaisevat hälytyksen käyttäjille ja tiimeille, jotka ovat tilanneet palvelun Opsgeniessä.

Ulkoisten palveluiden tilannekuva

Koe palvelutietoinen häiriötilanteiden hallinta