Close

Palvelutietoinen häiriötilanteiden hallinta

Opsgenie ymmärtää, miten ongelmat vaikuttavat yrityksen palveluihin, ja auttaa viestimään käyttökatkoista ennakoivasti kaikille sidosryhmille. Voit varautua palveluhäiriöihin etukäteen ja laittaa Opsgenien lähettämään viestejä sekä luomaan tilasivuja ja neuvotteluyhteyksiä heti häiriötilanteiden ilmetessä. Häiriötekijät minimoidaan, ja tiimit voivat keskittyä ratkaisun löytämiseen.


Tiimipohjainen palvelunhallinta

Opsgenien avulla saat yhdistettyä hälytykset yrityspalveluihin, joihin ne vaikuttavat. Lisäksi sinulla on selkeä käsitys siitä, minkä tiimien on reagoitava ja kenet on pidettävä ajan tasalla ratkaisun etenemisestä. Erillisille tiimeille ilmoitetaan samanaikaisesti ja annetaan työkalut, joita ne tarvitsevat yhteistyöhön ratkaisun aikana.

Häiriötilannesivupohjan tilannekuva
Muokkaa häiriötilanteen tilannekuvaa

Suunnittelu ja skenaariot

Suunnittele häiriötilanteeseen reagointi ja määritä erilaisia työnkulkuja prioriteetiltaan erilaisille häiriötilanteille käyttämällä Opsgenien häiriötilannesivupohjia. Määritä kullekin häiriötilannetyypille tarvittavat reagointitiimit, sidosryhmät ja parhaat yhteistyökanavat, jotta ongelmat saadaan ratkaistua nopeasti ja niistä viestittyä tehokkaasti.

Palvelun tilasivut

Ryhmittele eri järjestelmistä peräisin olevat hälytykset automaattisesti yhdeksi tapaukseksi määrittämiesi ehtojen perusteella. Vähennä monimutkaisuutta ja kohinaa, jotta vastaajat voivat keskittyä oikeaan tilanteeseen ja ratkaista ongelmat nopeasti.

Palvelun tilan tilannekuva
Megafoni

Sidosryhmäviestintä

Ilmoita häiriötilanteista organisaatiosi sidosryhmille organisaatiomääritysten mukaisesti. Sidosryhmät voivat pysyä ajan tasalla häiriötilanteiden ratkaisun edistymisestä ja palvelujen kunnosta automaattisilla ilmoituksilla, käymällä tilasivulla tai tilaamalla itselleen tilasivupäivitykset.

Organisaatiokaavion kuvake

Hälytysten klusterointi

Ryhmittele eri järjestelmistä peräisin olevat hälytykset automaattisesti yhdeksi tapaukseksi määrittämiesi ehtojen perusteella. Vähennä monimutkaisuutta ja kohinaa, jotta vastaajat voivat keskittyä oikeaan tilanteeseen ja ratkaista ongelmat nopeasti.

Häiriötilanteiden jälkeinen analyysi

Selvitä tarkalleen, miten tiimit reagoivat merkittäviin häiriötilanteisiin, Opsgenien perusteellisella häiriötilanteiden jälkeisellä analyysiraportilla. Raportti tarjoaa tietoa kunkin tiimin toteuttamista toimista, tiimien osallistumisesta ratkaisuun sekä siitä, kuinka sidosryhmiä tiedotettiin tilan muutoksista. Onnistumiset ja parannusmahdollisuudet ovat heti tunnistettavissa.

Häiriötilanteen jälkeinen kuvakaappaus
Häiriötilanneaikajanan tilannekuva

Häiriötilanteen aikajana

Incident Timeline is your source of truth throughout the lifecycle of an incident, listing key details like incident status, associated alerts, Incident Command Center (ICC) activity, and more. When a Post mortem report is created, the incident timeline data is automatically displayed copied on the report so teams can see the timeline of events throughout the lifecycle of an incident. 

Ulkoiset palvelut

Seuraa sellaisten ulkoisten palveluiden häiriötilanteita, joilla on julkinen Statuspage.io-sivu. Vastaavan ulkoisen palvelun Statuspageen luodut häiriötilanteet laukaisevat hälytyksen käyttäjille ja tiimeille, jotka ovat tilanneet palvelun Opsgeniessä.

Ulkoisten palveluiden tilannekuva

Koe palvelutietoinen häiriötilanteiden hallinta