Close

Käyttökelpoiset ja luotettavat hälytykset

Opsgenie varmistaa, että huomaat kaikki kriittiset hälytykset. Valvonta-, tukipyyntö- ja chat-työkaluihin tehtyjen syvien integraatioiden avulla Opsgenie ryhmittelee hälytykset, suodattaa kohinan ja tiedottaa sinua useilla kanavilla, jotta tiimilläsi on tarvittavat tiedot välittömään ratkaisuun.

Viestikuplia

Useita hälytyskanavia


Useimmat valvontatyökalut lähettävät ilmoituksia sähköpostitse, mutta sähköposti ei riitä, jos hälytykset ovat kiireellisiä ja nopea reagointi on tarpeen. Opsgenie käyttää useita viestintäkanavia, kuten sähköpostia, tekstiviestejä, matkapuhelimen push-ilmoituksia ja äänipuheluja, jotta vastaanottajat saavat ilmoitukset varmasti ajoissa.

Kuvakaappaus etusivusta
Keltainen kolmio huutomerkillä

Hälytysten rikastaminen


Lyhyisiin tekstiviesteihin ei usein mahdu tarpeeksi tietoa, jotta käyttäjät voisivat tehdä tehokkaita päätöksiä. Opsgenie-ilmoituksia ei ole rajattu muutamaan merkkiin! Lisää hälytyksiisi valinnaisia kenttiä ja liitä kaavioita, lokeja, runbookeja ja muuta rikastaaksesi niitä entisestään, tarjotaksesi kontekstia sekä mahdollistaaksesi vastaanottajille oikean toimintatavan määrittämisen.

Hälytyksen tilannekuva
Kuvakaappaus etusivusta

Hälytysten mukautus ja luokittelu

Opsgenien avulla voit muotoilla hälytysviestit uudelleen tehdäksesi niistä helposti ymmärrettäviä ja normalisoituja lähteestä riippumatta. Viestit voidaan merkitä lisätiedoilla sekä järjestellä ja suodattaa helposti.


Työkalut-kuvake

Mukautetut hälytystoiminnot


Reagoi hälytyksiin käynnistämällä asianmukaiset toimet suoraan Opsgenie-sovelluksesta. Oletushälytystoimintojen, kuten "Lisää huomautus" ja "Sulje", lisäksi voit reagoida hälytyksiin suorittamalla tutkivia ja korjaavia toimenpiteitä. Voit esimerkiksi pingata palvelimen, käynnistää sen uudelleen tai luoda palvelupyynnön napin painalluksella.

Organisointisolmukuvake

Automatisoidut toiminnot


Luo toimintakäytäntöjä, jotka suorittavat automaattisesti diagnoosi- tai korjaustoimenpiteitä reaktiona saapuviin hälytyksiin. AWS Systems Manageriin tai muihin kolmansien osapuolten automaatioalustoihin tehdyn integraation myötä Opsgenie käynnistää reagointia koskevat pelikirjasi, kun hälytys vastaa ennalta määrittämiäsi kriteerejä. Järjestelmä voi toteuttaa korjaavia toimenpiteitä vaivaamatta päivystäviä insinöörejäsi, mikä vähentää hälytysväsymystä ja lyhentää keskimääräistä ratkaisuaikaa.


Toimintalokin tilannekuva

Hälytysten elinkaaren seuranta

Opsgenie mahdollistaa jokaisen hälytyksen yksityiskohtaisen seurannan. Hälytyksen toimintalokissa näytetään kaikki hälytykseen liittyvät tapahtumat: milloin hälytys luotiin, kenelle siitä ilmoitettiin, milloin ilmoitukset lähetettiin, ovatko vastaanottajat nähneet hälytyksen tai ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin. Seuranta suoritetaan saumattomasti ilman erityisiä käyttäjän toimia aina, kun tämä on mahdollista.

Hälytys- ja ilmoituskäytännöt

Hälytysväsymyksen torjumiseksi ilmoitukset lähetetään eri tavoilla hälytyksen lähteestä, prioriteetista ja kellonajasta riippuen. Opsgenie on joustava, joten hälytyksiä voidaan vaimentaa, viivyttää tai jouduttaa niiden sisällön ja ajoituksen mukaan.

Kuvakaappaus ilmoituksesta

Yhdistyneet solmut

Heartbeats

Mistä tiedät, että valvontajärjestelmäsi toimivat ja luovat hälytyksiä? Opsgenie Heartbeats varmistaa hälytysten toiminnan alusta loppuun tarkastamalla, että seurantatyökalut on aktivoitu ja yhdistetty ja että mukautetut tehtävät suoritetaan aikataulussa. Jos määritetyn ajanjakson sisällä havaitaan signaalin puuttuminen, Opsgenie ilmoittaa ongelmasta välittömästi.

Kuvakaappaus Heartbeat-valvonnasta

Koe luotettavat hälytykset itse