Close

Mitä uutta
Jira Software Cloudissa

Webinaaripuhujat, tuotehallinnan päällikkö ja tuotemarkkinoinnin päällikkö

Tutustu kaikkiin Jira Softwaren uutuuksiin

Liity Jira Softwaren tuote- ja tuotemarkkinointipäälliköiden seuraan esittelyjä, etenemissuunnitelmaamme koskevaa keskustelua sekä kysymyksiä ja vastauksia varten

     Seuraava sukupolvi

     Tärkeimmät ominaisuudet

     Premium

     Integraatiot

     Cloud-alusta

Seuraava sukupolvi

Nopeaa innovointia Jira Softwaren uusimmalla projektityypillä


Yleiskatsaus

Lokakuussa 2018 julkaisimme ihan uudenlaisen seuraavan sukupolven projektityypin, jossa uudistimme Jira Softwaren tärkeitä komponentteja tiimien autonomian sekä helppokäyttöisyyden optimoimiseksi. Nyt tähän uuteen projektityyppiin kuuluu helpompi hallinta, joustavammat taulut sekä täysin uusia ominaisuuksia, kuten oma etenemissuunnitelma. Pitkän aikavälin tavoitteemme on kehittää seuraavaa sukupolvea siten, että siitä löytyvät samalla klassisten Jira Software -projektien koko teho että asiakassovelluksen helppokäyttöisyys. Kehitämme seuraavaan sukupolveen vauhdilla uusia innovatiivisia ominaisuuksia samalla, kun tarjolla ovat klassisen version hyviksi havaitut toiminnot ja ominaisuudet. Suosittelemme kokeilemaan! Jos versio ei ole vielä valmis tiimiäsi varten, se kehittyy nopeasti. Pidä siis silmät auki!

Jira-käyttöliittymän kuvitus
Tietokuvake

Tällä sivulla näkyy valikoima ominaisuuksia, jotka olemme julkaisseet ja joita etenemissuunnitelmassamme on tulossa. Kaikki tulevaisuutta koskevat kohdat saattavat muuttua.

Toimitettu

Jaa seuraavan sukupolven projektien määrityksiä ja työnkulkuja Tulossa vuonna 2020

Tiimeissä, jotka haluavat jakaa seuraavan sukupolven projektien määrityksiä ja parhaita käytäntöjä, projekti voidaan kopioida mukautetut asiatyypit ja työnkulut mukaan luettuina. Projektit pysyvät itsenäisinä myös kopioinnin jälkeen. Tästä on apua erityisesti tiimeille, jotka haluavat jakaa seuraavan sukupolven parhaita käytäntöjä tiimien kesken.

Learn more

JQL-hakua parannetaan seuraavan sukupolven projekteissa Tulossa vuonna 2020

Julkaisemme hakuparannuksia, jotka helpottavat tietojen kokoamista useista itsenäisistä seuraavan sukupolven projekteista JQL:n avulla.

Paranna julkaisuvalmiutta koskevaa ymmärrystäsi seuraavan sukupolven versioilla

Tarjoamme korjattua versiota koskevan kentän ohella muita versioita, joten voit suunnitella ja seurata useita tiettyyn julkaisuun kuuluvia asioita. Tämä heijastaa tapaa, jolla ohjelmistoja oikeasti toimitetaan. Versiot voivat olla avuksi myös julkaisuvalmiutta koskevan ymmärryksen parantamisessa sekä julkaistujen sisältöjen tarkastamisessa esimerkiksi ongelmien selvittelyä tai saavutusten juhlistamista varten.

Learn more

See how your issues ladder up to the big picture from the Jira roadmap

Get a better sense of what your team is working on, at a glance, right from the roadmap. With the addition of roadmap hierarchy, you'll be able to see all the stories, tasks, and other child issues that roll up to your Epics.

Learn more

Get the precise view of the Jira roadmap you need with new filters

New filters enable you to find exactly what you need on the roadmap, whether that’s work items from a specific person, that are in progress, or that you’ve completed. Once you find the right view of the roadmap, you can easily export it to PNG through the roadmap’s share feature.

Learn more

Jira-etenemissuunnitelmasta näet, miten asiat asettuvat kokonaiskuvaan Tulossa vuonna 2019

Hanki tarkempi käsitys tiimisi työkohteista – yhdellä silmäyksellä suoraan etenemissuunnitelmasta. Etenemissuunnitelmahierarkian lisäyksen myötä pystyt näkemään kaikki tarinat, tehtävät ja muut aliasiat, joista eepoksesi muodostuvat.

Learn more

8.12.2019 Kerää yksityiskohtaisia tietoja uuden kappalekentän avulla

Uuden mukautetun kentän ansiosta voit kerätä yksityiskohtaisia tekstivastauksia asioidesi pääosaan. Lisää luetelmakohtia, numerointeja, otsikkotyylejä ja muuta luodaksesi monipuolisen sisällön, jota tiimisi työn kuvaamiseen tarvitaan.

Learn more

8.12.2019 Find related work faster with epic assignments and issue ordering

We’ve added breadcrumbs in the issue view to facilitate actions for adding, changing, and removing epics. In addition, the ordering of child issues in the issue view now matches the ordering on the Board and Backlog, and any updates on the Board or Backlog are reflected immediately in the issue view.

21.11.2019 Sulauta reaaliaikaisia etenemissuunnitelmia Confluenceen

Jira-etenemissuunnitelman makro mahdollistaa reaaliaikaisen Jira Software -etenemissuunnitelman sulauttamisen suoraan Confluenceen. Reaaliaikaisuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että päivittäessäsi etenemissuunnitelmaasi Jira Softwaressa kyseiset päivitykset välittyvät samanaikaisesti Confluenceen. Tällä ominaisuudella saat etenemissuunnitelmasi lisäkontekstin kanssa hienosti sellaisten tiimikavereiden tai johdon jäsenten tietoon, jotka eivät välttämättä käy säännöllisesti Jira Software -sivustollasi. Se sopii myös mainiosti useiden tiimien etenemissuunnitelmien jakamiseen yhdessä paikassa. Ja käyttö on helpompaa kuin koskaan: vedä vain etenemissuunnitelmasi URL Confluenceen ja katso, kun ihmeitä tapahtuu.

Learn more
Reaaliaikaisten etenemissuunnitelmien sulauttaminen Confluenceen

19.11.2019 Uudenlainen sprinttien edistymiskäyrä

Olemme sulauttaneet sprinttiraportin ja edistymiskäyräkaavion yhdeksi raportiksi seuraavan sukupolven projekteissa. Sprinttien edistymiskäyräkaavio näyttää työmäärän, joka sprintissä on suoritettu, sekä kaikkiaan jäljellä olevan työn. Lisäksi se auttaa havaitsemaan laajuuksien vähittäistä kasvua ja saamaan yhteenvedon sprinttejä koskevissa retrospektiiveissä.

Learn more
Sprinttien edistymiskäyräkaavio

9.9.2019 Luo asioita nopeammin kehitysjonoon (kaikissa seuraavan sukupolven projekteissa)

Saat luotua asioita vähemmällä vaivalla, kun lisäät ne rivissä kehitysjonoon (sekä taululle ja etenemissuunnitelmaan).

Learn more
Nopeampi asioiden luominen kehitysjonoon

9.9.2019 Jaa töitä pienempiin osiin seuraavan sukupolven alitehtävien avulla

Lisäsimme alitehtävät, jotka auttavat jakamaan töitä osiin.

Learn more
Töiden jaottelu alitehtäviin

9.9.2019 Auta kollegoita kuvauskentän oletusarvoilla

Viestitä tiimikavereillesi, miten heidän pitäisi täyttää Jira-asioiden kuvauskenttä, lisäämällä etukäteen kirjoitettuja oletusarvoja.

Learn more
Etukäteen kirjoitettujen oletusarvojen lisääminen Jira-asioiden kuvauskenttään

9.9.2019 Kirjaa seuraavan sukupolven asioihin käytetty aika

Lisäsimme ajan seurannan, jotta saat kirjattua asioiden käsittelyyn käytetyn ajan. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä heille, joiden on pysyttävä selvillä asioihin käyttämästään ajasta tai jotka laskuttavat asiakkaita tekemästään työstä.

Learn more
Asioiden käsittelyyn käytetyn ajan kirjaaminen

9.9.2019 Tunnista työnkulkusi pullonkaulat uudella kumulatiivisella vuokaaviolla

Kumulatiivinen vuokaavio auttaa tiimejä näkemään asioiden tilat kootusti eri aikoina, mikä voi auttaa tunnistamaan tiimin työnkulun pullonkauloja. Kyseisessä raportissa on uudet sarakkeiden valikointia koskevat selitykset, joilla parannetaan käytettävyyttä sekä suorituskykyä suuria tietomääriä käsittävissä projekteissa, ja raikkaita uusia värejä.

Learn more
Työnkulkujen pullonkaulojen tunnistaminen uudella kumulatiivisella vuokaaviolla

9.9.2019 Kartoita riippuvuussuhteita Jira Softwaren etenemissuunnitelmassa

Ennakoi tiimisi esteet ja riippuvuussuhteet kartoittamalla eeposten välisiä suhteita Jira Softwaren etenemissuunnitelmassa.

Learn more
Riippuvuussuhteiden kartoittaminen Jira Softwaren etenemissuunnitelmassa

9.9.2019 Seuraa edistymistä Jira Softwaren etenemissuunnitelmassa

Voit seurata etenemissuunnitelmasi kaikkien kohteiden edistymistä yhdellä silmäyksellä, sillä näet, kuinka suuri prosenttiosuus eepostesi asioista on valmiita.

Learn more
Edistymisen seuranta Jira Softwaren etenemissuunnitelmassa
Kesken

Anna kaikkien tiimin jäsenten tehdä taulusta omannäköisensä Tulossa vuonna 2019

Olemme avaamassa rivimääritykset, jotta tiimin jokainen jäsen voi tarkastella töitään taululla juuri hänelle hyödyllisimmällä tavalla – oli se sitten asioiden ryhmittely käsittelijän, eepoksen tai alitehtävien mukaan.

Anna kaikkien tiimin jäsenten tehdä taulusta omannäköisensä

Uudenlainen työnkulkueditori Tulossa vuonna 2020

Seuraavan sukupolven projektien myötä olemme uudistaneet monia Jira Softwaren tärkeimpiä ominaisuuksia tiimien autonomian sekä helppokäyttöisyyden optimoimiseksi. Näitä periaatteita sovelletaan myös täysin uuteen työnkulkueditoriin.

Klassisissa sivupohjatyönkuluissamme on globaaleja kohteita, joten voit tehdä niistä yhdenmukaisia useissa projekteissa. Tämä toimii hyvin tietyn työnkulun skaalaamiseen useille tiimeille, mutta vaatii samalla ylläpitäjän hoitamaa muutosten hallintaa, sillä muutokset voivat vaikuttaa useisiin Jira-projekteihin.

Seuraavan sukupolven projektit ovat toisistaan täysin itsenäisiä, joten voit muuttaa yhtä projektia ilman, että sillä on vaikutusta mihinkään toisessa projektissa. Seuraavan sukupolven versiossa työnkulut ovat projektien sisällä ja ne sidotaan tiettyihin asiatyyppeihin. Sinulla voi siis esimerkiksi olla erityinen työnkulku bugeja varten ja toinen työnkulku tarinoita varten. Projektit ovat täysin itsenäisiä, joten tiimit saavat enemmän autonomiaa työnkulkujensa mukauttamiseen ja jatkuvaan optimointiin vaikuttamatta muihin tiimeihin ja vaivaamatta ylläpitäjiä. Seuraavan sukupolven työnkulkueditoriin sisältyy myös tärkeä parannus, joka tekee työnkulkujen editoinnista ja selkeästä visualisoinnista helpompaa.

Työnkulkueditori

Copy next-gen project configurations and workflows Coming in 2020

For teams that want to share next-gen project configurations and best practices, you’ll be able to copy a project, including custom issue types and workflows. Projects will continue to remain independent after you copy them. This will be particularly helpful for teams that want to share next-gen best practices across teams.

CI/CD-tietojen välittäminen julkaisukeskukseen Tulossa vuonna 2020

Ajattelemme "julkaisut" uudelleen, jotta voisit ottaa hyödyn irti valitsemasi tarjoajan CI/CD-tiedoista suoraan Jira Softwaressa. Uusi ominaisuus antaa ainutlaatuisen näkyvyyden ja käsityksen koko julkaisuputkestasi, jonka voit sitten helposti sisällyttää tiimisi tapaan suunnitella ja seurata työtä.

Valvontakaavion saattaminen seuraavaan sukupolveen Tulossa vuonna 2020

Valvontakaavio auttaa sinua ymmärtämään tuotteen, version tai sprintin tahtiaikaa. Se auttaa tunnistamaan, voidaanko senhetkisiä sprinttitietoja käyttää tulevan suorituskyvyn määrittämiseen.

Lisää asioihisi aika-arvioita Tulossa vuonna 2020

Dokumentoi, kuinka kauan uskot tiettyjen asioiden suorittamisessa kestävän. Tämä voi olla hyödyllistä arvioidesi vertaamiseksi siihen, kuinka paljon aikaa asiat todellisuudessa vievät.

Siivoa taulusi helposti Tulossa vuonna 2020

Siivoa taulusi muutamalla klikkauksella, niin saat selkeän kuvan asioista, jotka sinun on nähtävä, ja voit helposti poistaa asioita, jotka on siirretty valmiiden joukkoon.

Assign work to epics in bulk Coming in 2020

Say goodbye to assigning issues to an epic one at a time! Users will soon be able to plan all their work from the backlog and bulk assign issues to an epic.

Tutustu Jira Softwaren etenemissuunnitelmaan perin pohjin