Close
Essential Guide to AWS Cloud Migrations cover page

Základní průvodce migrací do cloudu AWS

Stále více organizací se přesouvá do cloudu, který přináší inovace, úspory nákladů, škálovatelnost, IT transformaci a snadnou správu. Cloudové platformy, například Amazon Web Services (AWS), umožňují těmto organizacím urychlit vývojové cykly a splnit obchodní cíle.

Tento průvodce vám vysvětlí sedm základních rysů organizací, které úspěšně migrovaly do cloudu.

V tomto dokumentu se dozvíte:
Connected team icon

Úspěšné rysy IT organizací zaměřených na cloud

Line bar chart icon

Tipy pro spolupráci mezi vývojovými a provozními týmy

Cloud server icon

Problémy při přesunu do cloudu a jejich eliminace

Cloud server con

Průvodce krok za krokem správně provedenou migrací do cloudu