Close

Připojte své týmy

Dodávejte rychle kvalitní software

Atlassian usnadňuje týmům dodávat software rychleji s pomocí integrované sady nástrojů, které nabízí automatizaci úkolů, poskytují přehled o průběhu vývoje a lze je flexibilně přizpůsobit pro libovolné týmy. Týmy, které mají integrované Jira Software a Bitbucket, vydávají nové verze o 14 % častěji než týmy, které používají jen jeden z těchto produktů.


Screenshot of Jira board

Automatizace

Víme, že se chcete prostě soustředit na práci, a díky automatickým aktivátorům a workflowům můžete pokračovat v práci bez zbytečného zdržování.

  • Vytvářejte větve z požadavků, převádějte tickety v aplikaci Bitbucket a vydávejte kód přímo prostřednictvím Jira Software – více o integraci Bitbucket a Jira Software
  • Spouštějte build Bamboo po vyvolání metody push v aplikaci Bitbucket

Viditelnost

Získejte plnou sledovatelnost od začátku do konce, od požadavku přes kód až po nasazení, a současně s tím i informování všech zúčastněných stran.

  • Zobrazte si stav větví, commitů, pull requestů a buildů u požadavku a sledujte kompletní stav verze v Jira Software
  • Zobrazte si výsledky buildu Bamboo a stavy v aplikaci Bitbucket a všechny commity Bitbucket v buildu Bamboo
  • Průběžně informujte zúčastněné strany pomocí sestav Jira Software v Confluence – více o integraci Jira Software a Confluence
Screenshot of Jira board

Podpora způsobu práce vašich týmů

Flexibilita

Týmy potřebují nástroje, které jim umožní pracovat tak, jak je to právě pro ně nejlepší. 

  • Přizpůsobte si workflowy, aktivátory a oznámení podle potřeb týmu
  • Rozhraní API a sady SDK umožňují připojit interní aplikaci nebo aplikaci třetí strany
  • Tisíce rozšíření na Marketplace vám umožní sestavit si to nejlepší řešení pro váš tým
Screenshot of triggers
Atlassian Marketplace logo

Integrace, automatizace, přizpůsobení

Náš web Marketplace nabízí více než 2000 integrací a rozšíření, které pomohou vašemu týmu rozšířit funkčnost, automatizovat úlohy a přizpůsobit si platformu Atlassian, aby nabízela optimální prostředí pro vývoj softwaru.

Další informace
Docker Hub Integration

Integrace Docker Hub

Zobrazte si stav buildu a počet pull nástroje Docker Hub v rámci repozitáře Bitbucket. Buďte okamžitě varováni, když jsou buildy Docker Hub pozadu za vaší větví repozitáře.

Více informací
AWS logo

AWS CodeDeploy

Automaticky nasazujte operace branch, commit nebo pull request do AWS bez opuštění aplikace Bitbucket. Nasaďte svou aplikaci a monitorujte aktualizace přes Bitbucket. 

Více informací
Zephyr logo

Zephyr pro Jira

Provádějte všechny testy uvnitř systému Jira. Nástroj Zephyr umožňuje vývojářům, testerům a celému projektovému týmu lépe se připravit na celý životní cyklus softwaru. 

Více informací