Close

Správa incidentů se zohledněním služby

Tým Opsgenie chápe, jaký dopad mají problémy na podnikové služby, a pomáhá vám aktivně informovat všechny zúčastněné strany o výpadcích. Na přerušení služeb se můžete připravit předem a nastavit, aby služba Opsgenie v okamžiku výskytu incidentu odeslala zprávy a vytvořila stránky o stavu a konferenční mosty. Minimalizuje se tím rozptýlení a vaše týmy se budou moci soustředit na hledání řešení.

Tužky a papír s grafy

Týmová správa služeb


Opsgenie umožňuje mapovat výstrahy na podnikové služby, které jsou jimi ovlivněny, a vytvořit jasný obraz toho, které týmy musí reagovat a kdo má být neustále informován ohledně průběhu cesty k řešení. Různorodé týmy jsou simultánně informovány a dostávají nástroje, které během řešení potřebují ke spolupráci.

Snímek šablony incidentu
Blueprint

Plánování a scénáře


Pomocí šablon incidentů Opsgenie můžete navrhovat reakce na incidenty a nastavovat různé workflowy pro incidenty s různými prioritami. Pro každý typ incidentu předdefinujte potřebné reakční týmy, zúčastněné strany a nejlepší kanály spolupráce. To vám umožní efektivně komunikovat a rychle vyřešit problémy.

Snímek úpravy incidentu

Stránky o stavu služeb

Na základě podmínek, které zadáte, můžete automaticky seskupit související výstrahy z různých systémů do jediného incidentu. Snížíte tím složitost a šum a umožníte reagujícím soustředit se na správný kontext a rychle řešit problémy.

Snímek stavu služeb
Ikona megafonu

Komunikace se zúčastněnými stranami


Upozorňujte zúčastněné strany v rámci organizace na incidenty na základě specifikací vaší organizace. Informace o průběhu řešení incidentů a stavu služeb mohou zúčastněné strany získávat pomocí automatických oznámení, návštěvou stránky stavu nebo přihlášením k odběru stránek stavu.

Ikona shluku uzlů

Clustering výstrah


Na základě podmínek, které zadáte, můžete automaticky seskupit související výstrahy z různých systémů do jediného incidentu. Snížíte tím složitost a šum a umožníte reagujícím soustředit se na správný kontext a rychle řešit problémy.


Analýza po incidentu

Díky sestavě hloubkové analýzy po incidentu v Opsgenie pochopíte, jak přesně týmy reagovaly na velké incidenty. Sestava poskytuje vhled do akcí, které jednotlivé týmy provedly, účasti týmů na řešení a způsobu informování zúčastněných stran o změnách stavu. Okamžitě můžete identifikovat úspěšné oblasti i příležitosti ke zlepšení.

Snímek analýzy po incidentu
Snímek časové osy incidentu

Časová osa incidentu

Časová osa incidentu je vaším zdrojem informací během životního cyklu incidentu. Najdete zde klíčové podrobnosti, například stav incidentu, asociované výstrahy, aktivitu centra řízení incidentů (ICC) a další. Při vytvoření sestavy následné analýzy se data časové osy incidentu do této sestavy automaticky zkopírují, takže týmy uvidí časovou osu událostí v průběhu životního cyklu incidentu. 

Externí služby

Sledujte incidenty u externích služeb, které mají veřejnou stránku Statuspage. Incidenty vytvořené pro odpovídající externí službu v řešení Statuspage vyvolají výstrahu, která se odešle uživatelům a týmům přihlášeným k odběru této služby v Opsgenie.

Snímek externích služeb

Vyzkoušejte správu incidentů se zohledněním služby