Close

Správa a eskalace na zavolání

Díky Opsgenie je správa služeb na zavolání snadná. Vytvářejte a upravujte plány a definujte pravidla eskalace v jednom rozhraní. Váš tým bude vždy vědět, kdo je k dispozici na zavolání a kdo má v průběhu incidentů zodpovědnost. Díky tomu získáte jistotu, že budou kritické výstrahy vyřízeny.

Kalendář

Správa plánu na zavolání


Snadno vytvářejte plány na zavolání s denními, týdenními a vlastními rotacemi. Využijte množství pravidel plánování k použití různých rotací v různých časech. Můžete definovat sofistikované plánovací scénáře, například pokrytí mimo pracovní dobu, pracovní dny a víkendy a pokrytí geograficky rozdělených týmů.

Snímek plánu na zavolání
Ukazatel prohlížeče s přehráním

Pravidla směrování a eskalace


Opsgenie zajistí, že nikdy nezmeškáte kritické výstrahy. Flexibilní trasy směrování v Opsgenie umožňují informovat příslušné týmy na základě zdroje, priority a načasování požadavku. Eskalace zajišťují, že výstraha získá potřebnou pozornost, když není během určité doby potvrzena. Pokud například osoba na zavolání nezareaguje na výstrahu vysoké priority během 5 minut, může být automaticky upozorněn jiný člověk nebo tým.

Snímek pravidel směrování

Snímek obrazovky služby na zavolání

Přepsání služeb na zavolání

Když jeden uživatel plánuje požadavky nebo konflikty, mohou ostatní snadno převzít směnu a přesunout povinnosti, aniž by bylo třeba zapojit administrativu.

Oznámení připomínek na zavolání

Opsgenie zajistí, aby si byl váš tým vědom svých povinností. Opsgenie automaticky upozorňuje uživatele na zahájení a ukončení jejich směn.

Snímek plánu

Vyzkoušejte si správu služeb na zavolání sami