Close

Akční a spolehlivé výstrahy

Opsgenie zajistí, že nikdy neprošvihnete kritickou výstrahu. Díky hluboké integraci s nástroji ke sledování, vytváření ticketů a chatování může Opsgenie seskupovat výstrahy, filtrovat nerelevantní šum a upozorňovat vás pomocí více kanálů. Váš tým získá všechny potřebné informace a bude moci okamžitě zahájit práci na řešení.

Bubliny se zprávami

Více kanálů výstrah


Většina sledovacích nástrojů odesílá oznámení přes e-mail. To však nestačí, když jsou výstrahy časově kritické a je nutná rychlá reakce. Opsgenie používá více komunikačních kanálů včetně e-mailu, SMS, mobilních nabízených oznámení a hlasových hovorů. Díky tomu příjemci dostanou informace včas.

Snímek obrazovky dashboardu
Žlutý trojúhelník s vykřičníkem

Vylepšení výstrah


Krátké textové zprávy často postrádají informace, které uživatelé mohou využít k efektivnímu rozhodování. Výstrahy Opsgenie nejsou omezeny na několik znaků. K výstrahám můžete přidat volitelná pole a připojovat grafy, protokoly, manuály a další prvky, díky kterým je vylepšíte a obohatíte o kontext a umožníte příjemcům lépe vyhodnotit, jak správně postupovat.

Snímek výstrahy
Snímek obrazovky dashboardu

Přizpůsobení a klasifikace výstrah

Díky řešení Opsgenie můžete naformátovat zprávy výstrah tak, aby byly bez ohledu na zdroj srozumitelné a normalizované. Lze je také obohatit o další informace a snadno organizovat a filtrovat.


Ikona nástrojů

Vlastní akce výstrah


Reagujte na výstrahy zahájením vhodných akcí přímo z aplikace Opsgenie. Kromě výchozích akcí výstrah (například přidání poznámky a zavření) můžete na výstrahy reagovat i spuštěním investigativních a nápravných akcí. Jedním kliknutím můžete například provést ping či restart serveru nebo vytvořit servisní ticket.

Ikona uzlu organizace

Automatizované akce


Vytvořte zásady akcí, které automaticky spustí diagnostické nebo nápravné akce v reakci na příchozí výstrahy. Díky integraci s řešením AWS Systems Manager nebo jinými automatizačními platformami třetích stran vyvolá Opsgenie ve chvíli, kdy bude výstraha odpovídat vašim předdefinovaným kritériím, příslušný reakční scénář. Systém může provést nápravnou akci, aniž by byli zapojeni technici na zavolání, což snižuje přehlcení výstrahami a střední dobu do obnovení (MTTR).


Snímek protokolu aktivit

Sledování životního cyklu výstrah

Opsgenie poskytuje podrobné sledování každé výstrahy. V protokolu aktivit výstrahy naleznete veškerou aktivitu, která s výstrahou souvisí – kdy byla vytvořena, komu bylo zasláno oznámení, zda ji příjemci viděli a zda provedli nějakou akci. Sledování je prováděno pokaždé, když je to možné, aniž by byla nutná jakákoli konkrétní akce uživatele.

Zásady výstrah a oznámení

Aby nedošlo k přehlcení výstrahami, můžete získávat oznámení různými způsoby v závislosti na zdroji výstrahy, prioritě nebo denní době. S Opsgenie můžete flexibilně potlačovat, opožďovat nebo urychlovat výstrahy na základě jejich obsahu a načasování.

Snímek oznámení

Propojené uzly

Heartbeats

Jak víte, že jsou vaše sledovací systémy funkční a vytvářejí výstrahy? Řešení Opsgenie Heartbeats zajišťuje celkové fungování vašich výstrah tím, že kontroluje, zda jsou vaše sledovací nástroje aktivní a připojené a zda jsou vlastní úkoly plněny podle plánu. Pokud bude zjištěna absence signálu během daného časového rámce, Opsgenie vás na problém okamžitě upozorní.

Snímek sledování fungování

Vyzkoušejte si spolehlivé výstrahy sami