Close

Správa incidentů se zohledněním služby

Tým Opsgenie chápe, jaký dopad mají problémy na podnikové služby, a pomáhá vám aktivně informovat všechny zúčastněné strany o výpadcích. Na přerušení služeb se můžete připravit předem a nastavit, aby služba Opsgenie v okamžiku výskytu incidentu odeslala zprávy a vytvořila stránky o stavu a konferenční mosty. Minimalizuje se tím rozptýlení a vaše týmy se budou moci soustředit na hledání řešení.

Arrows in bullseye

Call routing


Opsgenie umožňuje mapovat výstrahy na podnikové služby, které jsou jimi ovlivněny, a vytvořit jasný obraz toho, které týmy musí reagovat a kdo má být neustále informován ohledně průběhu cesty k řešení. Různorodé týmy jsou simultánně informovány a dostávají nástroje, které během řešení potřebují ke spolupráci.

Snímek šablony incidentu
Avatar of robot

Auto attendant


Setup an auto attendant to help respond faster to a customer’s needs. Calls can be routed to different people or teams based on the caller's input (press 1 for network team, press 2 for ...)

Snímek úpravy incidentu
Document with line chart

Complete tracking and analytics


Call metrics are tracked from beginning to end. All activity including when the call is received and how it is routed as well as who answered and how long it lasted can be included in your metrics.

Incoming call routing snapshot

Phone icon

Local phone numbers


Upozorňujte zúčastněné strany v rámci organizace na incidenty na základě specifikací vaší organizace. Informace o průběhu řešení incidentů a stavu služeb mohou zúčastněné strany získávat pomocí automatických oznámení, návštěvou stránky stavu nebo přihlášením k odběru stránek stavu.

Org chart icon

Call escalations


Opsgenie can try multiple users until someone answers the phone. You can specify the order of users or let Opsgenie pick someone randomly. Opsgenie only connects the caller, when a live person answers the phone by requesting the user to press a key.


Vyzkoušejte správu incidentů se zohledněním služby