Close

Komunikace a spolupráce

Efektivní komunikace a spolupráce je klíčem k rychlým reakčním časům. Opsgenie poskytuje hluboké integrace s aktuálně nejoblíbenějšími chatovacími nástroji, takže můžete snadno jednat i spolupracovat. Můžete vytvořit virtuální „válečný štáb“ a organizovat v něm reakce mezi více týmy. Možnosti hromadných oznámení Opsgenie vám dále umožňují udržet zúčastněné strany v obraze.

Několik bublin se zprávami

ChatOps


Vytvářejte a provádějte akce u plánů a výstrah Opsgenie přímo z nástroje ChatOps. Zahrnuje to potvrzování a uzavírání výstrah, zobrazení, kdo je právě na zavolání, a definování přepsání plánu. Opsgenie má obousměrné integrace s předními nástroji ChatOps, například Slack a MS Teams.

Snímek dashboardu ChatOps

Most webové konference

Opsgenie vám usnadní komunikaci s klíčovými osobami pomocí vašeho preferovaného poskytovatele webových konferencí (Zoom, WebEx, GoToMeeting, Skype). Podrobnosti o konferenčním mostu budou automaticky připojeny k incidentu a sdíleny s týmem.

Snímek webového mostu

Satelit přijímá signál

Centrum řízení incidentů

Centrum řízení incidentů poskytuje centrální místo k řízení, kontrole a koordinaci reakcí na incidenty. Díky integrovaným nástrojům ke komunikaci a řešení incidentů můžete při reakci na incident přestat přepínat mezi různými nástroji a platformami. Centralizovaný dashboard vám umožňuje zobrazit stav a průběh od každého reakčního týmu a sledovat všechny aktualizace a stavy.

Snímek centra řízení incidentů
Snímek stavu služeb

Komunikace se zúčastněnými stranami

Upozorňujte zúčastněné strany v rámci organizace na incidenty na základě specifikací vaší organizace. Informace o průběhu řešení incidentů a stavu služeb mohou zúčastněné strany získávat pomocí automatických oznámení, návštěvou stránky stavu nebo přihlášením k odběru stránek stavu.


Opsgenie bezproblémově funguje s nástroji ChatOps, které používáte