Close

Pokročilé sestavy a analytika

Získejte poznatky ohledně oblastí, kde jste si vedli dobře a kde se můžete zlepšit. Opsgenie sleduje vše, co souvisí s výstrahami a incidenty. Pomocí výkonných sestav a analytiky odhalíte zdroj většiny výstrah, výkon vašeho týmu v oblasti jejich potvrzování a řešení a distribuci pracovní zátěže na zavolání.

Papír s výsečovým grafem

Analytika provozní efektivity


Okamžitě získejte jasnou představu o objemu výstrah, které vaše společnost řešila v průběhu daného období, a o odpovídající střední době jejich potvrzení a řešení. Snadno si můžete vizualizovat, jaký trend tyto metriky v průběhu času mají, a jediným kliknutím se můžete podrobně podívat na potřebné oblasti, díky kterým pochopíte, které výstrahy vyžadují více času a pozornosti.

Snímek analytiky provozní efektivity
Dokument se spojnicovým grafem

Měsíční souhrnná analytika


Pomocí standardního dashboardu Opsgenie můžete analyzovat měsíční distribuci výstrah a trendy reakcí. Snadno je můžete porovnat s předchozím měsícem nebo se podívat podrobněji na jednotlivé oblasti zájmu.

Snímek měsíční souhrnné analytiky
Ikona papíru

Stahovatelné a plánovatelné sestavy


Díky exportu sestav do různých formátů (včetně PDF) můžete snadno sdílet data a informovat o zjištěných závěrech. Můžete také v Opsgenie nastavit, aby se sestavy zasílaly kolegům e-mailem podle pravidelného plánu.

Ikona sloupcového grafu

Analytika produktivity týmu a uživatelů


Na základě podmínek, které zadáte, můžete automaticky seskupit související výstrahy z různých systémů do jediného incidentu. Snížíte tím složitost a šum a umožníte reagujícím soustředit se na správný kontext a rychle řešit problémy.


Předměty létající kolem žárovky

Analytika služeb na zavolání

Získejte jasnou představu o distribuci pracovní zátěže na zavolání u jednotlivých týmů. Zajistěte, aby týmy byly vyvážené a pracovaly maximálně efektivně.

Snímek analytiky provozní efektivity
Ikona výsečového grafu

Analytika efektivity a účasti na konferencích


Účast na konferencích je často klíčem k rychlému řešení incidentů. V průběhu a po skončení konference centra řízení incidentů můžete podrobně analyzovat účast týmu. Získáte jasnou představu o efektivitě a účasti v každé relaci centra řízení incidentů.

Ikona lékárničky

Sestavy stavu služeb a infrastruktury


Rychle získejte komplexní pohled na všechny služby a identifikujte případné problémy a slabiny. Uvědomíte si nedostatky systému a procesů a potenciální možnosti zlepšení.


Snímek obrazovky analýzy po incidentu

Sestavy analýz po incidentu

Po vyřešení každého velkého incidentu využijte sestavy analytiky po incidentu a seznamte se s provedenými akcemi a jejich načasováním. Zjistěte, jak rychle lidé potvrzovali požadavky, kdy byly předávány informace o změnách stavu a jak se týmy podílely na řešení. Snadno porovnávejte různé reakce na incidenty a hledejte příležitosti ke zlepšení.

Sestavy analýz post-mortem

Sestava analýzy post-mortem v Opsgenie shrnuje klíčové informace související s incidentem v konzistentním a srozumitelném formátu. Uživatelé mohou během vytváření komplexní sestavy incidentu provádět úpravy, přidávat poznámky a dokumentovat naučené lekce.

Snímek analýzy post-mortem

Vyzkoušejte pokročilé sestavy a analytiky