Close

Kolik to stojí?

Pro každý libovolně velký tým získáte ze začátku 7 dní zdarma. Platební karta není potřeba. 

Ceny

Díky flexibilním cenám založeným na přesném počtu uživatelů nikdy nezaplatíte více, než potřebujete.

paušální měsíční poplatek

Až 3 agenti

za agenta měsíčně

Pro prvních 15 agentů

za agenta měsíčně

Pro dalších 85 agentů

za agenta měsíčně

Pro dalších 150 agentů

za agenta měsíčně

Pro každého dalšího agenta nad 250

Výkonné funkce pro týmy všech velikostí

Skvělý zákaznický servis

Efektivita agentů

Škálování a přizpůsobení

Rozšířené cloudové zabezpečení díky Atlassian Access

*K přístupu je potřeba samostatné předplatné, které lze aktivovat v Jira Service Desk.

Výhody hostování v cloudu

Cenová struktura

Díky flexibilním cenám založeným na přesném počtu agentů, které nabízíme, nikdy nezaplatíte více, než potřebujete.

Nejčastější otázky k cenám cloudu

What will my Jira Service Desk subscription cost?zobrazit +
Use our calculator to calculate your monthly price for your team size.
How are annual subscriptions priced?zobrazit +
In addition to monthly subscriptions, Jira Service Desk is also available as an annual subscription. Annual subscriptions may offer a discount depending on the number of users purchased.
To purchase Jira Service Desk as an annual subscription, simply start a free 7-day trial and follow our instructions for switching to annual.
Can I try Jira Service Desk for free?zobrazit +
Of course! Your first 7 days are on us. Sign up for a new Jira Service Desk site to get started. If you love it (which we believe you will), you can continue using Jira Service Desk simply by providing us with your payment details.
Can I extend my Cloud 7-day free trial?zobrazit +
Absolutely! Cloud trials can be extended to a maximum of 30 days - Just give us a shout!
What payment options do you accept?zobrazit +
Monthly subscriptions are payable by credit card (MasterCard, Visa, or American Express), or PayPal. Annual subscriptions can be paid via credit card, bank transfer, or check.
What's the difference between Jira Software, Jira Service Desk, and Jira Core?zobrazit +
Jira Service Desk is built for IT and service teams, providing them with everything they need for out-of-the-box incident, problem, and change management.

Jira Software is built specifically for software teams. Jira Software combines powerful developer tool integrations with the most important features and functionality required for great agile software development.

Jira Core is a simplified project management tool for customers looking to extend the power of Jira to their organization.
Who are agents in Jira Service Desk?zobrazit +
Agents work on tickets and communicate directly with your customers. Agents can:
 • Access both the Customer Portal and the Agent interface
 • View queues, reports, SLA goals, and the customers list
 • Add, edit and delete customer-facing and private comments on issues
 • Manage content in a connected knowledge base
How are agents counted towards billing?zobrazit +
You can add and remove agents as your team changes. At the end of each monthly billing cycle, you will be billed for the following month's subscription based on the exact number of Jira Service Desk agents you have. For annual subscriptions, you will be billed for the tier that most closely matches your agent count.
Who are customers in Jira Service Desk?zobrazit +
A Jira Service Desk customer is anyone who create requests through the customer portal or by email. Customers can:
 • Create, comment on, and track requests through the customer portal
 • Create and comment on requests via email
 • Add comments and attachment to requests
 • Add other participants to their own requests
Customers are free and do not require a Jira Service Desk license. Anyone can create a service desk request and you'll never be limited to how many customers can access your service desk.
What is Confluence Knowledge Base pricing with Jira Service Desk?zobrazit +
Jira Service Desk customers can browse knowledge base articles at no charge within the customer portal. Only knowledge base contributors, such as your agents, will need to be licensed in Confluence Knowledge Base.
What can Jira Software or Jira Core users do in Jira Service Desk if they do not have an agent license?zobrazit +
Users who are not licensed as agents in Jira Service Desk will still be able to perform various actions within a ticket, including:
 • Help diagnose issues through internal comments with agents
 • Watch tickets and receive notifications for updates
Still have questions on how roles and licensing work? Read on.
Do I need to have the same number of Jira Software and Jira Service Desk licenses?zobrazit +
No, you do not need to have the same number of Jira Software and Jira Service Desk licenses. You can select and pay for what you need with each product.
What's the difference between the Cloud and the Server deployment options?zobrazit +
With the Jira Service Desk Cloud, we host Jira Service Desk in the cloud for you and set up your instance instantly. After a 7-day free trial, subscription pricing is month-to-month. This is generally the best option for teams who want to get started quickly and teams who don't want to manage the technical complexity of hosting themselves.

With the Jira Service Desk Server, you host Jira Service Desk on your own hardware. This is generally the best option for teams who want additional flexibility in the setup process and want to host the product on their own servers. To host Jira Service Desk, you purchase a license after your 30 day free trial, and can renew that license each year to maintain access to support services and new releases.
Does Jira Service Desk have SAML single sign-on?zobrazit +
You can enable SAML single sign-on and other enhanced security features (enforced two-step verification, password policies, and user provisioning) with a subscription to Atlassian Access

Atlassian Access gives you one place to manage users and enforce security policies across all your Atlassian Cloud products including Jira, Confluence and Bitbucket.
Can Jira Service Desk connect to my Active Directory?zobrazit +
With a subscription to Atlassian Access, you can connect Jira Service Desk directly to your Active Directory to automate the user provisioning process.

Máte další otázky?

Přečtěte si o licencích pro Atlassian Cloud a licencích pro Jira Service Desk.

Na 30 dní zdarma

Pro týmy všech velikostí, hostováno na vašem serveru

Server

USD X
jednorázová platba
Buy now
 • Atlassian-supported disaster recovery

Data Center

USD X
ročně
Buy now

Nejčastější otázky k cenám s vlastní správou

Jaký je rozdíl mezi Jira Software a Jira Service Desk?

Jira Software je prostředí účelově vytvořené pro softwarové týmy. Jira Software kombinuje integrace výkonných vývojářských nástrojů s nejdůležitějšími prvky agile vývoje.

Jira Service Desk je účelově vytvořen pro IT a servisní týmy a zajišťuje jim okamžitě vše, co potřebují pro správu incidentů, změn a problémů.

Kdo jsou agenti v Jira Service Desk?

Agenti pracují na ticketech a komunikují přímo s vašimi zákazníky.

Agenti mají následující možnosti:

 • Přístup k zákaznickému portálu i rozhraní pro agenty
 • Prohlížení front, sestav, cílů SLA a seznamů zákazníků
 • Přidávání, úprava a odstraňování veřejných i soukromých komentářů u požadavků
 • Správa obsahu v připojené znalostní bázi

Kdo jsou zákazníci v Jira Service Desk?

Zákazníkem služby Jira Service Desk je kdokoliv, kdo vytváří požadavky prostřednictvím zákaznického portálu nebo e-mailem. Zákazníci mohou:

 • Vytvářet, komentovat a sledovat požadavky skrze zákaznický portál
 • Vytvářet a komentovat požadavky prostřednictvím e-mailu
 • Přidávat k požadavkům komentáře a přílohy
 • Přidávat další účastníky ke svým požadavkům

Zákazníci mají bezplatný přístup a nepotřebují licenci k Jira Service Desk. Požadavek na podporu může vytvořit kdokoli a vy nebudete nikdy omezeni na určitý počet zákazníků, kteří k vaší podpoře mohou přistupovat.

Jaké jsou ceny znalostní báze Confluence v nástroji Jira Service Desk?

Zákazníci nástroje Jira Service Desk mohou bezplatně procházet články znalostní báze na zákaznickém portálu. Licenci pro znalostní bázi Confluence budou potřebovat pouze přispěvatelé do znalostní báze, například agenti.

Co mohou uživatelé Jira Software nebo Jira Core dělat v Jira Service Desk, pokud nemají agentskou licenci?

Uživatelé, kteří nemají licenci agentů k nástroji Jira Service Desk, mohou stále provádět různé akce v rámci ticketu, například:

 • Pomoc s diagnostikou závad prostřednictvím interních komentářů spolu s agenty
 • Sledování ticketů a příjem oznámení o aktualizacích

Máte stále dotazy k fungování rolí a licencování? Čtěte dále.

Je třeba mít stejný počet licencí pro Jira Software a Jira Service Desk?

Ne, není nutné mít stejný počet licencí pro Jira Software a Jira Service Desk. Můžete si vybrat jen to, co z každého produktu potřebujete, a to si zaplatit.

Jaké jsou rozdíly mezi možností Server a Cloud?

V případě možnosti Cloud pro vás hostujeme Jira Service Desk v cloudu a vaši instanci nastavíme a zprovozníme okamžitě. Po uplynutí sedmidenní zkušební verze zdarma následuje měsíční předplatné. To je obvykle nejlepší možnost pro týmy, které chtějí rychle a snadno začít pracovat a nechtějí se samy zabývat složitějšími technickými záležitostmi spojenými s hostováním.

S možností Server hostujete Jira Service Desk na vlastním hardwaru. To je obvykle nejlepší možnost pro týmy, které chtějí větší flexibilitu procesu instalace a chtějí hostovat produkt na vlastních serverech. Chcete-li hostovat Jira Service Desk, je třeba po skončení 30denní bezplatné zkušební doby zakoupit licenci a tuto licenci každoročně obnovovat, aby byl zachován přístup ke službám podpory a novým verzím.

Máte další otázky?

Přečtěte si nejčastější otázky k licencím Jira Service Desk.