Close
Logo Atlassian

Zvažte výběr dvou produktů pro svůj plán Free

72 % našich zákazníků používá kombinace více našich produktů

Jira Service Desk

Řešte, nastavujte prioritu
a automatizujte tickety rychleji
než dříve.

Jira Service Desk

Nejpopulárnější

Jira Service Desk
+
znalostní báze

Proměňte svou technickou podporu
na samoobslužnou pohodu
– stačí přidat
Confluence.

Jira Service Desk

Confluence

Každý produkt v plánu Free:

Podporuje 10 uživatelů nebo 3 agenty   •   Zahrnuje úložiště 2 GB   •   Nabízí komunitní podporu

Máte větší tým?

Plány Standard a Premium podporují až 5 000 uživatelů nebo
agentů a zahrnují minimálně 250 GB úložiště.