Close

Portfolio for Jira zajišťuje
informovanost celého týmu

Vyzkoušet zdarma

Mějte přehled o všech projektech a týmech


Neztraťte se v podrobnostech – někdy stačí jen přehled. Seskupte požadavky a agregujte data do strukturované hierarchie, aby váš tým viděl celkový obraz dění.

V řešení Portfolio for Jira můžete vytvářet nekonečný počet vlastních hierarchií a vizualizovat plány.Zobrazte celkový pokrok a odhady shrnuté do jednotlivých úrovní hierarchie.


Přeneste hierarchii na ticket Jira, aby ji viděli i ostatní členové týmu.

Zkontrolujte soulad pracnosti a obchodních cílů

Vytvořte motivy pro Portfolio for Jira pro jednotlivé obchodní cíle.


Vytvořte cílová procenta pracnosti, která chcete alokovat pro konkrétní motivy.


Přiřaďte motivy k požadavkům.


Sestava průběhu směrem k vašim prioritám

Cíl

Nastavte jasný cíl toho, kolik pracnosti chcete alokovat pro jednotlivé oblasti zaměření.

Odhad

Zkontrolujte, zda se váš podrobný plán shoduje s obecnými prioritami.

Skutečnost

Sledujte skutečně dokončenou práci a zajistěte, aby váš tým pracoval na správných prioritách.

Sdílejte cíle s účastníky, popřípadě je vložte například do stránky Confluence.

Vyzkoušejte Portfolio for Jira na 30 dní zdarma.

Vyzkoušet zdarma