Close

Portfolio for Jira – váš agile plánovací nástroj

Díky hladké integraci s Jira

umožňuje řešení Portfolio for Jira vizualizovat agile plány vašeho týmu.

Obrázek workflowu Jira organizovaného pomocí Portfolio for Jira

Nastavení kalendářních dat v Portfolio for Jira

Nastavte data vydání verzí a přiřaďte k nim požadavky


Stiskněte možnost Vypočítat a podívejte se na předpovídaný plán

Výpočet plánu předpovědi v Portfolio for Jira

Objevily se červené příznaky?

Pokud chcete novou verzi vydat včas, změňte její rozsah nebo spravujte členy týmu a pohrajte si se scénáři typu „co kdyby“.

Měnící se rozsah vydávání v Portfolio for Jira

Správa rozsahu

Ikona čtyř šipek

Přesunutí požadavků do jiných verzí

Ikona tří lidí

Přiřazení požadavků k různým členům týmu 

Ikona připnuté poznámky

Nové nastavení priorit požadavků

Ikona šipek ve smyčce

Změna přiřazení sprintů

Správa alokace týmu

Ikona přidání uživatele

Nová alokace existujících týmů nebo členů týmu

Ikona kalendáře

Kontrola scénářů dostupnosti týmu

Ikona videochatu

Vytvoření virtuálních členů týmu (dodavatelé, noví kolegové)

Zobrazuje se zeleně?

Vydání verze jede podle plánu

Rozsah vydávání podle plánu v Portfolio for Jira

Jste s plánem spokojeni?

Palec nahoru

Potvrdit změny

Jira se aktualizuje automaticky.

Palec dolů

Vrátit zpět nebo pokračovat v plánování

Vraťte se zpět nebo zkuste jiný scénář.


Závěrečné kroky

Nyní je čas pracovat, abyste verzi vydali včas.

Přesouvání ticketů na boardu Jira

Začněte pracovat v Jira

Start vesmírné lodi

Zahajte sprint

Směrové značky

Ukončete sprint a znovu zkontrolujte plán

Vyzkoušejte Portfolio for Jira na 30 dní zdarma.