Close
Logo Atlassian

Zvažte výběr dvou produktů pro svůj plán Free

72 % našich zákazníků používá kombinace více našich produktů

Jira Software

Plánování, sledování
a vydávání softwaru
světové úrovně

Jira Software

Jira Software
+
Help Desk

Vytváření, kompilace
a podpora softwaru
od začátku do konce

Jira Software

Jira Service Desk

Každý produkt v plánu Free:

Podporuje 10 uživatelů nebo 3 agenty   •   Zahrnuje úložiště 2 GB   •   Nabízí podporu Community

Máte větší tým?

Plány Standard a Premium podporují až 5 000 uživatelů nebo
agentů a zahrnují minimálně 250 GB úložiště.