Close

Nástroje agile pro softwarové týmy


Jira Software podporuje veškeré metodologie agile správy projektů pro vývoj softwaru 

Nástroje agile pro softwarové týmy


Jira Software podporuje veškeré metodologie agile správy projektů pro vývoj softwaru 

Přesně do vašeho rámce

Jira Software je agile nástroj pro správu projektů, který podporuje veškeré agile metodologie – scrum, kanban nebo vaši vlastní variantu. Od agile boardů po sestavy můžete plánovat, sledovat a spravovat projekty agile vývoje softwaru z jednoho nástroje. Vyberte si rámec, abyste viděli, jak může Jira Software vašemu týmu pomoci s vydáním kvalitnějšího softwaru za ještě kratší dobu. Chcete se o agile dozvědět ještě víc? Navštivte stránku Agile Coach, kde najdete praktickou příručku k agile vývoji od společnosti Atlassian.


Agile nástroje pro scrum

Scrum představuje agile metodologii, kde se produkty sestavují v sériích iterací s pevnou délkou. Tento rámec obsahuje čtyři pilíře, které tvoří jeho strukturu: plánování sprintů, porady standup (nazývané také denní scrumy), sprinty a retrospektivy. Součástí Jira Software je komplexní sada agile nástrojů, která vašim scrum týmům pomůže se snadnou realizací těchto událostí.

Nástroje pro plánování sprintů

Schůzky pro plánování sprintů určují, co z backlogu má tým v nadcházejícím sprintu dokončit, popřípadě uvádějí práci, která má být vykonána. Jira Software staví backlog do středu schůzek pro plánování sprintů, abyste mohli odhadnout stories, upravit rozsah sprintů, zkontrolovat rychlost a změnit prioritu požadavků v reálném čase. V Jira Software existuje několik nástrojů, které vám pomohou s bezproblémovým plánováním sprintů.

Správa verzí

Sledujte verze, funkce a průběh jedním pohledem. Kliknutím na verzi zobrazíte stav dokončení včetně požadavků, vývojových dat a potenciálních problémů.

Správa backlogu

Snadná péče o backlog

Prioritu příběhů uživatelů a chyb můžete snadno změnit. Vyberte jeden nebo několik požadavků a přetažením změňte jejich pořadí v backlogu. Vytvořte rychlé filtry, které vytáhnou požadavky s důležitými atributy.

Ozubená kolečka

PLÁNOVÁNÍ SPRINTU

Postavte backlog do středu schůzek pro plánování sprintů. Společně s týmem odhadněte stories, upravte rozsah sprintů, zkontrolujte rychlost a změňte prioritu požadavků v reálném čase.

Symbol nekonečna

Body příběhu

Odhadněte, sledujte a vytvořte sestavy k bodům příběhu, abyste týmu pomohli dosahovat přesnějších výsledků v budoucích sprintech. Použijte body příběhu, ideální hodiny nebo vlastní metodu odhadu.

Scrum board

Scrum board

Scrum board slouží k vizualizaci celé práce v daném sprintu. Scrum boardy lze v Jira Software přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jedinečnému workflowu vašeho týmu. Snadno můžete přidat i věci, jako jsou swimlane, abyste oddělili epicy, pověřené osoby, projekty a další. Na konci sprintu získáte stručný snímek se všemi požadavky, které byly dokončeny. Všechny nedokončené požadavky se automaticky přesunou do backlogu, aby se mohly řešit na další schůzce pro plánování sprintů. 

Sledování a správa sprintů

Sprint je iterace práce s pevnou délkou, obvykle v délce jednoho nebo dvou týdnů. Rozsah a priority práce je nutné zcela nastavit během schůzky pro plánování sprintů, aby tým mohl začít pracovat co nejdříve po spuštění sprintu. Tyto funkce sledují veškerou prováděnou práci v každém sprintu, takže tým se může plně soustředit na své úkoly. 

Oprávnění ke sprintům

Oprávnění ke sprintům použijte k definování toho, co mohou uživatelé v daném projektu vidět nebo dělat. Oprávnění ke sprintům umožňují lepší delegování oprávnění a odpovědností členům týmu, což podporuje větší nezávislost a agilitu celého týmu.

Vlastní požadavek

Běžné typy požadavků

Vytvořte běžné typy požadavků pro chyby, stories, pauzy na kávu a všeho mezi tím. Nakonfigurujte vlastní workflowy a vlastní pole pro jednotlivé typy požadavků, aby váš tým mohl práci spravovat podle potřeby.

Workflowy

Workflowy

Vytvořte a sestavte vlastní stavy a přechody workflowů pro jednotlivé typy požadavků (chyby, stories, epicy, pauzy na kávu). Využijte výkonný modul workflowů Jira k automatické aktualizaci požadavků na základě událostí v jiných systémech nebo definujte kritéria, která je nutné splnit, aby požadavek mohl postoupit dále.

Uzel organizace

Centrum verzí

Pohodlně zjistěte, co se v další verzi uvádí na trh a co ještě do vydání zbývá dokončit. Zdrojový kód a požadavky můžete snadno uvést do souladu. V případě požadavků s poškozenými buildy, chybějícím kódem nebo otevřenými pull requesty se automaticky vytvoří upozornění.


Denní scrumy nebo porady standup

Porady standup, známé také jako denní scrumy, jsou krátké minischůzky, na kterých shromážděný tým prochází stručný seznam hotové práce, další práce a místa, kde potřebuje něčí vstup nebo pomoc. Jira Software týmu pomáhá se získáním stručného přehledu probíhající práce, abyste se mohli připravit na diskuzi o nejdůležitějších pracovních položkách dne. 

Trychtýř

Oprávnění ke sprintům

JQL (Jira Query Language) slouží k rychlému a přesnému vyhledávání vám přiřazených požadavků v Jira Software, které byly za posledních 24 hodin aktualizovány, nebo k hledání čehokoli momentálně důležitého, abyste na scrumy přišli dobře připravení.

Ikona prohlížeče

Vlastní dashboardy

Přizpůsobte si dashboard Jira, sledujte průběh a odhalte kritické body. K zobrazení dashboardu na TV použijte nástěnku, aby tým měl k dispozici aktuální informace.


Lepší retrospektivy se sestavami scrum

Jira Software obsahuje řadu agile sestav, které jsou určené pro týmy scrum. Například grafy burndown a rychlost poskytují týmu důležitý přehled o jeho agile procesu. Retrospektivy jsou díky sestavám více řízené daty a také jsou v nich viditelnější oblasti, které potřebují zlepšení, pro nadcházející sprinty. 

Pruhový graf
Burndown graf

Sledujte celkový objem zbývající práce a odhadněte pravděpodobnost dosažení cíle sprintu. Týmu to pomáhá spravovat jeho postup a příslušným způsobem reagovat. 

Vrstvené grafy
Sestava sprintu

Pochopte práci, která byla v jednotlivých sprintech dokončena nebo vrácena zpět do backlogu. Pomůže vám to určit, zda si tým bere příliš mnoho práce nebo zda dochází k nadměrnému zpomalování.

Pruhový graf
Graf rychlosti

Sledujte objem dokončené práce v jednotlivých sprintech. Pomůže vám to určit rychlost týmu a odhadnout objem práce, který tým dokáže v budoucích sprintech realisticky zvládnout.

Diagram kumulativního průběhu
Diagram kumulativního průběhu

Diagram kumulativního průběhu zobrazuje počet požadavků v každém stavu. Tým může snadno odhalit blokování, když v libovolném stavu uvidí nárůst požadavků.

Burndown verzí
Burndown verzí

Sledujte plánované datum vydání verze. Pomůže vám to sledovat, zda dojde k vydání verze včas, abyste mohli v případě zpožděných prací podniknout potřebné kroky. 

Kontrolní graf
Kontrolní graf

Prohlédněte si čas cyklu svého produktu, verze nebo sprintu. Pomůže vám to zjistit, zda můžete data z aktuálního procesu použít k určení budoucího výkonu.

Pruhový graf
Epic burndown

Sledujte plánovaný počet sprintů, které jsou potřeba k dokončení epicu. To vám pomůže sledovat, zda bude epic vydán včas, abyste mohli v případě zpoždění podniknout příslušné kroky. 


Agile nástroje pro kanban

Metodologie kanban je založena na myšlence nepřetržitého vydávání verzí. Práce se sleduje pomocí kanban boardu, který zobrazuje stavy práce ve sloupcích a pruzích. V kanbanu existují čtyři důležité pilíře, které týmům pomáhají odesílat produkty: nepřetržité vydávání verzí, limity WIP (probíhající práce), seznam práce a sloupce nebo pruhy. Zde uvádíme některé nástroje dodávané společně s Jira Software, aby vám a vašemu týmu pomohly pracovat s kanbanem.

Funkce pro kanban

Výhodou kanbanu je, že se váš tým může pustit do práce s téměř nulovou režií. V Jira Software můžete svůj kanban board nastavit pomocí našich výchozích workflowů a okamžitě začít přidávat požadavky nebo stories. Jakmile si tým na board zvykne, můžete začít přizpůsobovat projekt, workflow a typy požadavků, aby vyhovovaly potřebám týmu. Zde jsou některé funkce, které lze v Jira Software konfigurovat. 

Stránka

Karty příběhu

Kanban board bude zobrazovat nejvhodnější informace u každého story, požadavku, chyby nebo úkolu. Kliknutím získáte všechny podrobnosti včetně souvisejícího zdrojového kódu, pull requestů, priorit, komentářů, příloh a dalšího.

Vlajka

Konfigurace limitu WIP

Limity WIP (probíhající práce) lze nastavit, aby omezovaly počet stories v jednotlivých stavech najednou. Je to důležité z toho důvodu, abyste zabránili situaci, kdy se některé stavy stanou kritickými body, a aby požadavky bez překážek probíhaly workflowem.

PLÁNOVÁNÍ SPRINTU

Dráhy a sloupce

Nakonfigurujte sloupce, aby představovaly hlavní stavy workflowů, například udělat, probíhá a hotovo. Přidejte dráhy a seskupte práci do streamů podle epiců, pověřených osob, projektů nebo podle čehokoli, co vašemu týmu dává smysl.

Organizace času

Flexibilní workflowy

Definujte a nakonfigurujte různé workflowy pro různé typy požadavků, popřípadě namapujte všechny typy požadavků na boardu na jeden sjednocený workflow. Workflowy Jira mohou být jednoduché nebo složité podle vašeho přání a mohou se měnit podle velikosti vašeho týmu.

Kanban board

Kanban board

Kanban boardy poskytují týmu úplnou viditelnost následujících činností, takže když je jedna pracovní položka (nebo karta) dokončena, tým se může rychle posunout dál. Kanban board byl v minulosti fyzickou tabulí s poznámkovými papírky nebo kartami, které zastupovaly pracovní položky. Jira Software poskytuje virtuální kanban boardy, které obsahují veškeré podrobnosti každé pracovní položky, ale na boardu samotném zobrazují pouze nejpodstatnější informace.

Agile sestavy pro kanban

Jira Software obsahuje řadu sestav a předinstalovaných miniaplikací, které týmu pomohou se sledováním času cyklu při vydávání verzí produktů. Průběžně můžete sledovat stavy požadavků a můžete se také podívat, zda lze použít data ze souběžně běžících procesů k předpovědi budoucího výkonu. Miniaplikace mohou na dashboardu zobrazit souhrn informací o projektu nebo datech požadavku. Získáte tak centrální místo pro rychlý přístup k těmto informacím. Zde uvádíme několik kanbanových sestav, které jsou dodávány spolu s Jira Software. 

Diagram kumulativního průběhu
Diagram kumulativního průběhu

Diagram kumulativního průběhu zobrazuje počet požadavků v každém stavu. Tým může snadno odhalit blokování, když v libovolném stavu uvidí nárůst požadavků.

Kontrolní graf
Kontrolní graf

Prohlédněte si čas cyklu svého produktu, verze nebo sprintu. Pomůže vám to zjistit, zda můžete data z aktuálního procesu použít k určení budoucího výkonu.


Smíšené technologie

Některé agile týmy si k podpoře svého způsobu práce osvojily smíšené metodologie. Scrumban například bere sprinty a role s pevnou délkou ze scrumu a zaměření na limity WIP (Probíhající práce) a čas cyklu bere z kanbanu. Nebo kanplan, což je kanban s backlogem. Funkce Jira Software lze kombinovat, aby těmto týmům pomohly bez omezování jejich nástrojů. 

Níže je uveden seznam agile funkcí a druhy agile metodologií, které podporují. Nejste si jisti, který rámec je pro vás nejlepší? Získejte další informace o agile správě projektů.

Agile nástroje Scrum Kanban Scrumban Kanplan
Agile boardy
Správa backlogu  
Sledování projektů a požadavků
Agile sestavy
Vlastní workflowy

Agile boardy


Scrum
Značka zaškrtnutí

kanban
Značka zaškrtnutí

Scrumban
Značka zaškrtnutí

Kanplan
Značka zaškrtnutí

Správa backlogu


Scrum
Značka zaškrtnutí

kanban

Scrumban
Značka zaškrtnutí

Kanplan
Značka zaškrtnutí

Sledování projektů a požadavků


Scrum
Značka zaškrtnutí

kanban
Značka zaškrtnutí

Scrumban
Značka zaškrtnutí

Kanplan
Značka zaškrtnutí

Agile sestavy


Scrum
Značka zaškrtnutí

kanban
Značka zaškrtnutí

Scrumban
Značka zaškrtnutí

Kanplan
Značka zaškrtnutí

Vlastní workflowy


Scrum
Značka zaškrtnutí

kanban
Značka zaškrtnutí

Scrumban
Značka zaškrtnutí

Kanplan
Značka zaškrtnutí

Agile ve velkém měřítku

Implementace agile na individuální týmové úrovni je relativně snadná, přičemž výsledky jsou oslnivé. Při rozšiřování tohoto přístupu do mnoha týmů ve velké organizaci však narazíte na mnoho výzev v oblasti koordinace, spolupráce, správy závislostí atd.

Kdykoli se ocitnete na agile cestě – ať už šíříte adopci agile ve skupině koordinovaných týmů, nebo aplikujete Scaled Agile Framework typu SAFe nebo LeSS – jsme tu, abychom vám pomohli. Další informace najdete na stránce řešení škálovaného agile.

Další poznatky k tématu škálovaného agile naleznete na stránkách Agile Coach.

Logo Jira Software

Nástroj č. 1 pro vývoj softwaru používaný týmy agile