Close

Šablona domu zpráv

Zajistěte konzistenci sdělení vaší kampaně či produktu díky spojení všech účastníků v domě zpráv.

Šablona marketingové kampaně

Šablona domu zpráv

Dům zpráv slouží jako základ pro zprávy, které jsou obsaženy v marketingových aktivech použitých během spouštění produktů a kampaní. Použijte jej jako referenční příručku pro všechny týmy zapojené do spuštění. Díky tomu bude vaše zpráva konzistentní napříč kanály a programy. Vytvářejte zprávy pomocí soustředění na celkovou myšlenku, kterou chcete předat, i na klíčové zprávy a fakta a důkazy, které je podporují.

K této šabloně se v Confluence Cloud dostanete kliknutím na položku na levém postranním panelu.

Možnosti použití této šablony:

  • Dokumentujte klíčové zprávy kampaně
  • Sjednoťte týmy podporující kampaň
  • Vytvořte hodnotové pilíře pro spuštění produktu