Close

Šablona minut schůzky

Stanovte agendy schůzek, dělejte si poznámky a sdílejte akční položky se svým týmem

Šablona minut schůzky

Šablona minut schůzky

Všichni jsme už někdy odcházeli ze schůzek s pocitem, že to byla ztráta času. Dali jsme dohromady šablonu, která obsahuje nejdůležitější prvky efektivní schůzky: účastníky, cíle schůzky, agendu a akční položky. Díky této stránce zůstanete soustředění, budete si moci dělat poznámky a na konci přidáte akční položky. 

K této šabloně se v Confluence Cloud dostanete kliknutím na položku na levém postranním panelu.

Možnosti použití této šablony:

  • Zajistěte, aby vaše schůzky byly jednoduché, strukturované a akční
  • Organizujte agendu pomocí časových slotů, řečníků, odkazů, příloh a poznámek
  • Přidělujte během schůzky akční položky
  • Poskytněte účastníkům jednotné místo k získání zápisů ze schůzky