Close

Šablona příspěvku na blogu

Udělejte koncept obsahu blogu, přidělte korektory a naplánujte strategii distribuce

Šablona marketingového příspěvku na blogu

Šablona příspěvku na blogu

Blogy nemá cenu psát, když je nikdo nečte, že? Místo metody napsat, publikovat, zapomenout zkuste sestavit solidní strategii. Pomocí této šablony vytvoříte koncept blogového obsahu, přidělíte korektory a naplánujete strategii klíčových slov a distribuce, aby se obsah dostal ke správným očím.

K této šabloně se v Confluence Cloud dostanete kliknutím na položku na levém postranním panelu.

Možnosti použití této šablony:

  • Poskytněte stav a datum publikování blogu
  • Přidělte korektory a vlastníky a vytvářejte působivé obrázky a gify
  • Naplánujte strategii distribuce a klíčových slov pro svůj blog
  • Vytvářejte koncepty blogového obsahu a přijímejte zpětnou vazbu na jednom místě