Close

How-to article template

Provide step-by-step guidance for completing a task

How to article template

Šablona marketingového plánu

Vytvoření marketingového plánu není nic jednoduchého. Musíte myslet kriticky a kreativně a u toho sledovat aktivity kampaní, koordinovat týmy a udržovat lidi v obraze. Pomocí této šablony můžete vytvořit osnovu všeho od průzkumu konkurence a zpráv po prováděné marketingové programy.

K této šabloně se v Confluence Cloud dostanete kliknutím na položku na levém postranním panelu.

Možnosti použití této šablony:

  • Poskytněte členům týmu a zúčastněným stranám přehled nad marketingovým plánem
  • Vytvořte osnovu cílů, plánů a metrik
  • Poskytněte přístup k průzkumu konkurence, zprávám, pozicím a informacím o personách
  • Zvýrazněte významné marketingové programy a potřeby rozpočtu