Close

Goals, Signals, Measures template

Agree on goals, identify signals to look for, and choose measures to quantify your team’s success

Goals Signals Measures template

Šablona marketingového plánu

Vytvoření marketingového plánu není nic jednoduchého. Musíte myslet kriticky a kreativně a u toho sledovat aktivity kampaní, koordinovat týmy a udržovat lidi v obraze. Pomocí této šablony můžete vytvořit osnovu všeho od průzkumu konkurence a zpráv po prováděné marketingové programy.

K této šabloně se v Confluence Cloud dostanete kliknutím na položku na levém postranním panelu.

Možnosti použití této šablony:

  • Poskytněte členům týmu a zúčastněným stranám přehled nad marketingovým plánem
  • Vytvořte osnovu cílů, plánů a metrik
  • Poskytněte přístup k průzkumu konkurence, zprávám, pozicím a informacím o personách
  • Zvýrazněte významné marketingové programy a potřeby rozpočtu