Close

Šablony Confluence

V Confluence můžete vytvářet vše – od produktových požadavků po marketingové plány. Začněte tím, že si prohlédnete naše šablony v Confluence Cloud.

Prohlédněte si kolekci

Plán projektu

Je jedno, v jakém jste týmu – s touto šablonou můžete snadno spravovat libovolně velké či složité projekty.

Poznámky ze schůzek

Tato šablona obsahuje nezbytné prvky, které potřebujete k uspořádání efektivní schůzky, takže už neztratíte žádný čas.

Plán spuštění produktu

Poskytněte svému týmu centrální zdroj informací, aby byli všichni na stejné vlně a znali aktivity, milníky a informace týkající se spuštění.

Persona

Tato šablona vám pomůže lépe porozumět tomu, kdo jsou vaši zákazníci a jak můžete uspokojit jejich jedinečné potřeby.

Marketingový plán

Tato šablona tvoří osnovu vašeho marketingového plánu a obsahuje vše od průzkumu konkurence po aktivity prováděné v průběhu roku.

Retrospektiva

Zamyslete se nad uplynulým rokem svého týmu, posledním sprintem nebo velkým projektem a zdokumentujte úspěchy a oblasti, ve kterých se můžete zlepšit.

Požadavky na produkty

Vykreslete pomocí této šablony směr vývoje produktu a rozepište jeho funkce, prvky a účel.

Rozhodnutí

Pomocí této šablony můžete svůj tým efektivně vést k přijímání informovaných skupinových rozhodnutí.

Článek s návodem

Poskytněte svým zákazníkům nebo týmu jasně strukturované návody na provádění běžných procesů, aby si mohli poradit bez další pomoci.

Cíle a klíčové výsledky

Stanovte si velké odvážné cíle a strategizujte cesty, jak jich dosáhnout

Projektový plakát

Jedna velká společná stránka, díky které budou projektový tým a všechny zúčastněné strany na jedné vlně

Cíle, signály a měřítka

Dohodněte se na cílech, identifikujte signály, které je třeba hledat, a zvolte měřítka, podle kterých budete vyhodnocovat úspěch týmu

Konkurenční analýza

Poznejte svou konkurenci pomocí analýzy jejích vlastností, podílu na trhu a marketingové strategie.

Sestava rozhovoru se zákazníkem

Vytěžte z rozhovorů se zákazníky podnětné informace a podělte se o ně s týmem.

Marketingový příspěvek na blogu

Využijte jednu stránku k vytvoření konceptu obsahu blogu, získání zpětné vazby a naplánování distribuční strategie.

Marketingová kampaň

Tato šablona sleduje úkoly a termíny kampaně až do chvíle jejího provedení.

Dům zpráv

Postavte pro svůj produkt nebo kampaň dům zpráv, díky kterému bude myšlenka, kterou chcete sdělit, konzistentní ve všech kanálech.

Šablona sestavy úkolu

Sestava úkolu

Poskytněte svým zákazníkům nebo týmu jasně strukturované návody na provádění běžných procesů, aby si mohli poradit bez další pomoci.

Šablona řešení problémů

Řešení problémů

Poskytněte svým zákazníkům nebo týmu jasně strukturované návody na provádění běžných procesů, aby si mohli poradit bez další pomoci.