Close

Šablony Confluence

V Confluence můžete vytvářet vše – od produktových požadavků po marketingové plány. Začněte tím, že si prohlédnete naše šablony v Confluence Cloud.

Prohlédněte si kolekci

Plán projektu

Je jedno, v jakém jste týmu – s touto šablonou můžete snadno spravovat libovolně velké či složité projekty.

Poznámky ze schůzek

Tato šablona obsahuje nezbytné prvky, které potřebujete k uspořádání efektivní schůzky, takže už neztratíte žádný čas.

Plán spuštění produktu

Poskytněte svému týmu centrální zdroj informací, aby byli všichni na stejné vlně a znali aktivity, milníky a informace týkající se spuštění.

Persona

Tato šablona vám pomůže lépe porozumět tomu, kdo jsou vaši zákazníci a jak můžete uspokojit jejich jedinečné potřeby.

Marketingový plán

Tato šablona tvoří osnovu vašeho marketingového plánu a obsahuje vše od průzkumu konkurence po aktivity prováděné v průběhu roku.

Retrospektiva

Zamyslete se nad uplynulým rokem svého týmu, posledním sprintem nebo velkým projektem a zdokumentujte úspěchy a oblasti, ve kterých se můžete zlepšit.

Požadavky na produkty

Vykreslete pomocí této šablony směr vývoje produktu a rozepište jeho funkce, prvky a účel.

Rozhodnutí

Pomocí této šablony můžete svůj tým efektivně vést k přijímání informovaných skupinových rozhodnutí.

Článek s návodem

Poskytněte svým zákazníkům nebo týmu jasně strukturované návody na provádění běžných procesů, aby si mohli poradit bez další pomoci.

Cíle a klíčové výsledky

Stanovte si velké odvážné cíle a strategizujte cesty, jak jich dosáhnout.

Projektový plakát

Díky této centrální společné stránce budou projektový tým a všechny zúčastněné strany na jedné vlně.

Cíle, signály a měřítka

Dohodněte se na cílech, identifikujte signály, které je třeba hledat, a zvolte měřítka, podle kterých budete vyhodnocovat úspěch týmu

Konkurenční analýza

Poznejte svou konkurenci pomocí analýzy jejích vlastností, podílu na trhu a marketingové strategie.

Sestava rozhovoru se zákazníkem

Vytěžte z rozhovorů se zákazníky podnětné informace a podělte se o ně s týmem.

Marketingový příspěvek na blogu

Využijte jednu stránku k vytvoření konceptu obsahu blogu, získání zpětné vazby a naplánování distribuční strategie.

Marketingová kampaň

Tato šablona sleduje úkoly a termíny kampaně až do chvíle jejího provedení.

Dům zpráv

Postavte pro svůj produkt nebo kampaň dům zpráv, díky kterému bude myšlenka, kterou chcete sdělit, konzistentní ve všech kanálech.