Close

Plán Confluence Cloud Premium

Použitelné poznatky, rozšířená viditelnost a větší podpora platformy v řešení Confluence Cloud Premium vám pomůžou se škálováním během růstu vašeho týmu. Podívejte se na chystané funkce, které podpoří další fázi růstu vaší organizace.

Ikona informací

We're hard at work building, researching, and talking to customers about how we can make Confluence Cloud Premium better for you. Please note this page shows a curated selection of upcoming features on our roadmap. All forward looking items are subject to change.
Share feedback

Základní kameny Confluence Cloud Premium

Rozhodujte se lépe

Pomocí analýzy můžete vytvářet sestavy k projektům, týmům a obsahu, a činit tak chytrá rozhodnutí ohledně byznysu a prostředků.

Rychle odstraňujte překážky

Řešte požadavky od začátku do konce v řádu minut. Získejte rozšířenou podporu pro kritické požadavky.

Škálování s jistotou

Buďte v klidu díky vědomí, že je řešení Confluence pro vaše globální zaměstnance neustále dostupné a podporované.

Latest Features

Inspect permissions REMOVE OBSTACLES FAST

Understand who has access to pages instantly.

Copy space permissions REMOVE OBSTACLES FAST

Clone permissions from one space to another.

Již brzy

Inspekce oprávnění Rychle odstraňujte překážky

Okamžitě zjistěte, kdo má přístup ke stránkám.

Kopírování oprávnění k prostorům Rychle odstraňujte překážky

Klonujte oprávnění z jednoho prostoru do druhého.

Admin insights MAKE BETTER DECISIONS

Understand security, product usage, and activity over time.

Chystá se na příští rok

17.10.2019 Vlastní domény Škálování s jistotou

Vtiskněte svému webu tvář pomocí zvolené adresy URL.

17.10.2019 Externí spolupráce Rozhodujte se lépe

Přidávejte ke konkrétním prostorům lidi mimo organizaci.

17.10.2019 Základní workflowy Rozhodujte se lépe

Jedním kliknutím archivujte nebo odstraňujte poznatky z analýz.