Close
Tech Stack

Technický balík

Nástroj Bamboo je vhodný pro jakýkoli jazyk a další oblíbené technologie, například AWS CodeDeploy, Docker nebo Amazon S3. Můžete si vybrat ze široké palety dostupných úkolů pro projekty sestavení a nasazení nebo vyhledávat bezplatná rozšíření.

Projekty nasazení

Bamboo nabízí prvotřídní péči pro všechna nasazení. Dělá to pomocí projektů a prostředí nasazení. Projekt nasazení zahrnuje softwarový projekt, který nasazujete: sestavené a otestované verze a prostředí, do kterých se verze nasazují. 

Deployment Projects
Dedicated Agents

Vyhrazení agenti

S funkcí vyhrazených agentů nástroje Bamboo můžete spouštět opravy a důležité buildy okamžitě. Když agenta vyhradíte, nebude ho moci použít žádná jiná aktivita, pokud není vyhrazený i pro tuto aktivitu. To znamená, že v případě potřeby opravy kritických chyb se nebude ztrácet čas čekáním ve frontě na volné agenty buildu.

Viditelnost

Před nasazením nové verze si prohlédněte všechny zahrnuté změny kódu a požadavky Jira Software, které se objevily od předchozího nasazení. Provozní týmy (Ops) mohou předvídat, za co budou zodpovídat při nasazení a podpoře v produkčním prostředí, a manažeři verzí mají přehled o tom, co přesně v nové verzi vydávají.

Visibility

Bamboo + Bitbucket + Jira Software

Integrujte tyto tři produkty a získejte úplnou sledovatelnost.

Propojte Bamboo, Bitbucket a Jira Software a řiďte se procesem vývoje od počátečního plánování až po konečné dodání. Získejte úplnou viditelnost buildů, pull requestů, nasazení a další výhody.

Bamboo + Bitbucket + JIRA Software
Bamboo

Kontinuální dodávání, od kódu k zákazníkovi

Vyzkoušet zdarma